لوگو سایت نوین بوک

انتشارات شرکت سهامی انتشار


ناموجود

آناتومی جامعه فرامرز رفیع پورانتشارات شرکت سهامی انتشار

آناتومی جامعه فرامرز رفیع پورانتشارات شرکت سهامی انتشارفهرست مطالب1 - چهار چوب نگرش و تعریف جامعه شناسی2 - نیاز و نقش آن در جامعه و رفتار اجتماعی3 - ر..

<p><br></p>

75,000 تومان 67,500 تومان

اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذایی حسن فاطمی انتشارات شرکت سهامی انتشار

اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذایی  حسن فاطمی انتشارات شرکت سهامی انتشار تقریبا تمام مواد غذایی مورد استفاده انسان به دلیل انکه از اجزاء خاصی را تش..

<p><br></p>

110,000 تومان 100,000 تومان

تکینیک های خاص تحقیق در علوم اجتماعی فرامرز رفیع پور فرامرز رفیع پور

تکینیک های خاص تحقیق در علوم اجتماعی فرامرز رفیع پور فرامرز رفیع پورفصل اول : مقدمهفصل دوم : بحث گروهیفصل سوم : محدودیت تکنیک پرس و جوفصل چهارم : مشاه..

<p><br></p>

60,000 تومان 54,000 تومان

شیمی مواد غذایی حسن فاطمی انتشارت شرکت سهامی انتشار

شیمی مواد غذایی حسن فاطمی انتشارت شرکت سهامی انتشارشیمی مواد غذایی یکی از مهم ترین شاخه های علوم غذایی محسوب میشود  اهمیت این علم در حدی است ..

<p><br></p>

70,000 تومان 63,000 تومان

3,150 تومان 3,500 تومان

<p><br></p>

نیاز سنجی آموزشی در سازمانها

نیاز سنجی آموزشی در سازمانهاسرفصل ها:نگرشی استراتژیک به آموزش و بهسازی منابع انسانیآموزش و بهسازی منابع انسانینیازسنجی آموزشیالگوهای نیازسنجی آموزشیرو..

<p><br></p>

3,500 تومان 3,150 تومان

کند و کاوها و پنداشته ها ((مقدمه ای بر روش های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی))فرامرز رفیع پور انتشارات شرکت سهامی انتشار

کند و کاوها و پنداشته ها ((مقدمه ای بر روش های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی))فرامرز رفیع پور انتشارات شرکت سهامی انتشارپژوهش‌های اجتماعی  در ایر..

<p><br></p>

55,000 تومان 49,500 تومان

نمايش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش