انتشارات فرهیختگان دانشگاه


MBA در یک روز استیون استرالرز ترجمه علی وحدت دوست انتشارات فرهیختگان

کتاب MBA در یک روز استیون استرالرز ترجمه علی وحدت دوست انتشارات فرهیختگانمجموعه کتاب های انتشارات فرهیختگانفهرست مطالب کتاب MBA در یک روز4 بخش در 14 ف..

<p><br></p>

10,000 تومان

حسابداری صنعتی 1 ( بهای تمام شده)-ویراست دوم حسن راز افشار انتشارات فرهیختگان دانشگاه

حسابداری صنعتی 1 ( بهای تمام شده)-ویراست دوم حسن راز افشار انتشارات فرهیختگان دانشگاهکتاب حاضر، ضمن استفاده از منابع جدید علمی در بیان تئوری ها به کار..

<p><br></p>

48,000 تومان 43,200 تومان

44,550 تومان 49,500 تومان

<p><br></p>

ناموجود

حسابداری مالياتی حسین مهربانی کتاب نوین

کتاب حسابداری مالیاتی حسین مهربانیکتاب حاضر حاوی مثال های متنوع، مسائل، و پرسش های چهار گزینه ای جهت فهم بهتر مسائل می باشد که برای دانشجویان حساب..

<p><br></p>

49,500 تومان 44,550 تومان

51,300 تومان 57,000 تومان

<p><br></p>

حسابداری مالی حسین مهربانی انتشارات فرهیختگان

حسابداری مالی حسین مهربانی انتشارات فرهیختگاناین کتاب حاوی 10فصل شامل:مثالهای متنوع ،پرسش و مسائلدانشجو بعداز مطالعه کتا ب قادر به طبقه بندی هر یک از ..

<p><br></p>

57,000 تومان 51,300 تومان

حسابداری مالیاتی حسین مهربانی انتشارات فرهیختگان دانشگاه

کتاب حسابداری مالیاتی حسین مهربانی ( ویرایش جدید 1401)کتاب حاضر حاوی مثال های متنوع، مسائل، و پرسش های چهار گزینه ای جهت فهم بهتر مسائل می باشد که برا..

<p><br></p>

189,000 تومان 160,650 تومان

64,800 تومان 72,000 تومان

<p><br></p>

ریاضیات به سبک من مینا محسنی انتشارات فرهیختگان

کتاب ریاضیات به سبک من  مینا محسنی انتشارات فرهیختگانمجموعه کتاب های انتشارات فرهیختگان با تخفیف ویژهآنچه درکتاب ریاضیات به سبک من میابید:پوشش تم..

<p><br></p>

72,000 تومان 64,800 تومان

سازمان مدیریت و منابع انسانی رفتار سازمانی مصطفی حسان انتشارات فرهیختگان

سازمان مدیریت و منابع انسانی رفتار سازمانی مصطفی حسان انتشارات فرهیختگاناین کتاب شامل12 فصل  شرح درس  و بیان مفاهیم اساسی سازمان و مدیر..

<p><br></p>

28,000 تومان

مجموعه سوالات برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک با رویکرد تدوین استراتژِی حمید رضا چاره جوی انتشارات فرهیختگان دانشگاه

کتاب مجموعه سوالات برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک با رویکرد تدوین استراتژِی حمید رضا چاره جوی انتشارات فرهیختگان دانشگاهبراساس دکتر لطف الله فروزنده و..

<p><br></p>

60,000 تومان 54,000 تومان

مجموعه سوالات مدیریت استراتژیک پیشرفته ،جعفر سجادی انتشارات فرهیختگان دانشگاه

مجموعه سوالات مدیریت استراتژیک پیشرفته ،جعفر سجادی انتشارات فرهیختگان دانشگاهسر فصل ها: فصل اول : مجموعه سوالات مفاهیم  اساسی مدیریت استراتژیک فص..

<p><br></p>

20,000 تومان

مروری جامع بر تئوری مدیریت (نظریه عمومی مدیریت) صادق سپندارند انتشارات فرهیختگان دانش

مروری جامع بر تئوری مدیریت (نظریه عمومی مدیریت) صادق سپندارند انتشارات فرهیختگان دانشپوشش تمامی سرفصل های مصوب دروس تئوری مدیریتبرگرفته از 15 منبع اصل..

<p><br></p>

3,200,000 تومان 300,000 تومان

مروری جامع بر زبان عمومی علیرضا اسد زاده انتشارات فرهیختگان

مروری جامع بر زبان عمومی علیرضا اسد زاده انتشارات فرهیختگاناین کتاب شامل:گرامر جامع حاوی نکات طلاییبیش از 2000 وازه ضروری آزمونها ToeflوIeltsآزمونهای ..

<p><br></p>

39,000 تومان

مروری جامع بربرنامه ریزی بازاریابی(اصول مدیریت بازاریابی،تجزیه و تحلیل و بازار یابی استراتژیک) جعفر سجادی انتشارات فرهیختگان

کتاب مروری جامع بربرنامه ریزی بازاریابی(اصول مدیریت بازاریابی،تجزیه و تحلیل و بازار یابی استراتژیک) جعفر سجادی انتشارات فرهیختگاناین کتاب مشتمل بر 9 ف..

<p><br></p>

16,700 تومان

نمايش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش