لوگو سایت نوین بوک

انتشارات فرهیختگان دانشگاه


MBA در یک روز استیون استرالرز ترجمه علی وحدت دوست انتشارات فرهیختگان

کتاب MBA در یک روز استیون استرالرز ترجمه علی وحدت دوست انتشارات فرهیختگانمجموعه کتاب های انتشارات فرهیختگانفهرست مطالب کتاب MBA در یک روز4 بخش در 14 ف..

<p><br></p>

10,000 تومان

44,550 تومان 49,500 تومان

<p><br></p>

ناموجود

حسابداري مالياتي حسین مهربانی کتاب نوین

کتاب حسابداري مالياتي حسین مهربانی کتاب نوینقوانین و مقررات مالیاتی دارای پیچیدگی های خاص خود هستند.بر این اساس ،داشتن درکی صحیح از این قوانین و مقررا..

<p><br></p>

49,500 تومان 44,550 تومان

حسابداری صنعتی 1 ( بهای تمام شده) ویرایش دوم حسن راز افشار انتشارات فرهیختگان دانشگاه

حسابداری صنعتی 1 ( بهای تمام شده) ویرایش دوم حسن راز افشار انتشارات فرهیختگان دانشگاهدر نگارش کتاب سعی شده است ضمن استفاده از منابع جدید علمی در بیان ..

<p><br></p>

48,000 تومان 43,200 تومان

51,300 تومان 57,000 تومان

<p><br></p>

حسابداری مالی حسین مهربانی انتشارات فرهیختگان

حسابداری مالی حسین مهربانی انتشارات فرهیختگاناین کتاب حاوی 10فصل شامل:مثالهای متنوع ،پرسش و مسائلدانشجو بعداز مطالعه کتا ب قادر به طبقه بندی هر یک از ..

<p><br></p>

57,000 تومان 51,300 تومان

حسابداری مالیاتی حسین مهربانی انتشارات فرهیختگان دانشگاه

حسابداری مالیاتی حسین مهربانی انتشارات فرهیختگان دانشگاهحاوی مثال های متنوع، مسائل، و پرسش های چهارگزینه ایقابل استفاده برای:دانشجویان حسابداریکارشناس..

<p><br></p>

99,000 تومان 84,150 تومان

64,800 تومان 72,000 تومان

<p><br></p>

ریاضیات به سبک من مینا محسنی انتشارات فرهیختگان

کتاب ریاضیات به سبک من  مینا محسنی انتشارات فرهیختگانمجموعه کتاب های انتشارات فرهیختگان با تخفیف ویژهآنچه درکتاب ریاضیات به سبک من میابید:پوشش تم..

<p><br></p>

72,000 تومان 64,800 تومان

سازمان مدیریت و منابع انسانی رفتار سازمانی مصطفی حسان انتشارات فرهیختگان

سازمان مدیریت و منابع انسانی رفتار سازمانی مصطفی حسان انتشارات فرهیختگاناین کتاب شامل12 فصل  شرح درس  و بیان مفاهیم اساسی سازمان و مدیر..

<p><br></p>

28,000 تومان 25,200 تومان

مجموعه سوالات برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک با رویکرد تدوین استراتژِی حمید رضا چاره جوی انتشارات فرهیختگان دانشگاه

مجموعه سوالات برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک با رویکرد تدوین استراتژِی حمید رضا چاره جوی انتشارات فرهیختگان دانشگاهبراساس دکتر لطف الله فروزنده و دکتر..

<p><br></p>

16,000 تومان 14,400 تومان

مجموعه سوالات مدیریت استراتژیک پیشرفته ،جعفر سجادی انتشارات فرهیختگان دانشگاه

مجموعه سوالات مدیریت استراتژیک پیشرفته ،جعفر سجادی انتشارات فرهیختگان دانشگاهسر فصل ها: فصل اول : مجموعه سوالات مفاهیم  اساسی مدیریت استراتژیک فص..

<p><br></p>

20,000 تومان 18,000 تومان

مروری جامع بر تئوری مدیریت (نظریه عمومی مدیریت) صادق سپندارند انتشارات فرهیختگان دانش

مروری جامع بر تئوری مدیریت (نظریه عمومی مدیریت) صادق سپندارند انتشارات فرهیختگان دانشپوشش تمامی سرفصل های مصوب دروس تئوری مدیریتبرگرفته از 15 منبع اصل..

<p><br></p>

189,000 تومان 160,650 تومان

مروری جامع بر زبان عمومی علیرضا اسد زاده انتشارات فرهیختگان

مروری جامع بر زبان عمومی علیرضا اسد زاده انتشارات فرهیختگاناین کتاب شامل:گرامر جامع حاوی نکات طلاییبیش از 2000 وازه ضروری آزمونها ToeflوIeltsآزمونهای ..

<p><br></p>

39,000 تومان 35,100 تومان

مروری جامع بربرنامه ریزی بازاریابی(اصول مدیریت بازاریابی،تجزیه و تحلیل و بازار یابی استراتژیک) جعفر سجادی انتشارات فرهیختگان

کتاب مروری جامع بربرنامه ریزی بازاریابی(اصول مدیریت بازاریابی،تجزیه و تحلیل و بازار یابی استراتژیک) جعفر سجادی انتشارات فرهیختگاناین کتاب مشتمل بر 9 ف..

<p><br></p>

16,700 تومان

نمايش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش