معرفی کامل کتاب تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از دکتر فضل الله اکبری
1402/09/04 ساعت 13:18:33

معرفی کامل کتاب تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از دکتر فضل الله اکبری

کتاب تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از دکتر فضل الله اکبری، با رویکردی جامع و تجربی به بررسی اصول و تکنیک های تجزیه و تحلیل صورتهای مالی می پردازد. نویسنده در این کتاب اطمینان حاصل کرده است که محتوای آن برای طیف گسترده ای از خوانندگان به راحتی قابل درک باشد. در این مقاله به معرفی کامل این کتاب می پردازیم.

موضوعات کتاب تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

این کتاب خوانندگان را با مفاهیم پایه ای مانند هدف از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، انواع تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و روش های تجزیه و تحلیل صورتهای مالی آشنا می کند.

یکی از موضوعات اصلی این کتاب تحلیل نسبت ها است که بر اساس آن خوانندگان به خوبی با انواع نسبت های مالی و نحوه محاسبه آنها آشنا می شوند و می توانند با کاربرد فرمول های ارائه شده به تحلیل روندهای مالی بپردازد.

همچنین یکی از نقاط قوت این کتاب تحلیل نسبت های مالی در فضای بین المللی است که به معرفی نحوه مقایسه نسبت های مالی شرکت های ایرانی با شرکت های خارجی می پردازد و نکات مهمی را به خوانندگان ارائه می کند.

این کتاب با ارائه مطالب کاربردی همچون نحوه و انواع کاربردهای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی کمک می کند خوانندگان با کاربرد انواع محسابات در تصمیم گیری های مالی آشنا می شوند و آنها را به خوبی مورد استفاده قرار می دهند.

کتاب تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به چه کسانی توصیه می شود؟

به طور کلی این اثر، یکی از کتاب های جامع و کاربردی در زمینه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی است. از این رو برای همه افرادی که به نحوی با موضوعات مرتبط با حسابرسی سر و کار دارند توصیه می شود. اما به طور خاص این کتاب به افراد زیر توصیه می گردد:

دانشجویان رشته های حسابداری، مدیریت و اقتصاد

 این کتاب به دانشجویان این رشته ها کمک می کند تا با مفاهیم و اصول تجزیه و تحلیل صورتهای مالی آشنا شوند. این اثر همچون برای آمادگی آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری توصیه می شود.

مدیران و کارشناسان مالی

 این کتاب به مدیران و کارشناسان مالی کمک می کند تا وضعیت مالی شرکت ها را ارزیابی کنند و تصمیمات مالی هوشمندانه تری بگیرند.

سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه

این کتاب به سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه کمک می کند تا با ارزیابی وضعیت مالی شرکت ها، تصمیمات هوشمندانه تری بگیرند.

 ویژگی ها و امتیازات کتاب تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

این کتاب از هفت بخش تشکیل شده است که هربخش با جزئیات خود برای پوشش جامع اجزای مختلف صورتهای مالی طراحی شده است. علاوه بر این، کتاب شامل دو ضمیمه است که اطلاعات اضافی و تجزیه و تحلیل جنبه های خاص صورتهای مالی را ارائه می دهد.

این کتاب به همه افرادی که علاقمند به تجزیه و تحلیل صورتهای مالی هستند، نکات کاربردی مهم را ارائه می دهد. سبک ساده و پوشش جامع و نکات مهم، آن را به یک منبع ارزشمند برای هرکس که به دنبال تحقیق در این موضوع پیچیده است، تبدیل می کند.

از سوی دیگر این کتاب همواره با آخرین تغییرات در استانداردهای حسابداری و مالی به روزرسانی می شود. این امر باعث می شود که خوانندگان از آخرین اطلاعات در زمینه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برخوردار شوند.

فهرست کتاب تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

در ادامه فهرست این کتاب برای آشنایی علاقمندان به خریداری و مطالعه این اثر ارائه شده است.

بخش اول

 • كليات
 • مرحله اول - انتخاب ارقام و اطلاعات
 • مرحله دوم - مقایسه و تعیین رابطه
 • رابطه نمایی
 • الف - نسبت یابی
 • ب - درصدگیری
 • ج - روندیابی
 • د - شاخص سنجی
 • مرحله سوم - ارزیابی
 • شاخصهای تجزیه و تحلیل مالی

بخش دوم

 • گردش پول
 • دوره گردش عملیات
 • دوره بلندمدت
 • استهلاک
 • نابرابری گردش پول
 • شرکتهای سودآور
 • شرکتهای در حال توسعه

بخش سوم

 • تجزیه و تحلیل درونی
 • مراحل تجزیه و تحلیل درونی
 • محاسبه و تفسیر نسبتها
 • طبقه بندی نسبتها
 • نسبتهای نقدینگی
 • نسبتهای فعالیت
 • نسبتهای سرمایه گذاری
 • نسبتهای سودآوری
 • نسبتهای نقدینگی
 • نسبت جاری
 • نسبت آنی
 • فرجه تدافعی
 • ایراد بر نسبتهای نقدینگی
 • نسبت گردش نقدی
 • شاخص نقدینگی
 • وضع موجودی نقدی و بانکی
 • نسبتهای فعالیت
 • گردش مطالبات
 • زمان بندی مطالبات
 • دوره وصول مطالبات
 • زیاد بودن مانده مطالبات
 • کم بودن مانده مطالبات
 • گردش کالا
 • دوره گردش عملیات
 • نسبت کالا به سرمایه در گردش
 • زیاد بودن موجودی کالا
 • کم بودن موجودی کالا
 • گردش سرمایه جاری
 • دوره واریز بستانکاران
 • نسبتهای سرمایه گذاری
 • نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه
 • نسبت کل بدهی
 • نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه
 • نسبت بدهی بلندمدت به ارزش ویژه
 • توان سنجی بازپرداخت وام
 • نسبت پوشش بهره
 • نسبت بار مالی وام.
 • نسبت گردش نقدی به بدهی
 • نسبتهای سودآوری
 • بازده فروش
 • بازده ارزش ویژه
 • بازده دارایی
 • بازده سرمایه در گردش
 • شاخص سنجش سودمندى وام
 • روش نسبت یابی دوپان
 • نمودار روش نسبت یابی دوپان
 • اثر تورم در تجزیه و تحلیل حسابها
 • نقاط ضعف نسبتها

بخش چهارم

 • تجزیه و تحلیل مقایسه ای
 • تاریخ صورت مالی
 • روندها
 • روند فروش
 • روند سود
 • روند ارزش ویژه
 • تعیین روند عملیات وقتی صورت سود و زیان در دست باشد
 • صورت مغایرات ارزش ویژه
 • روند سرمایه در گردش
 • بررسی اقلام ترازنامه در تجزیه و تحلیل مقایسه ای
 • موجودی نقدی
 • مطالبات
 • موجودی جنسی
 • دارایی ثابت
 • بستانکاران.
 • اسناد پرداختنی
 • روند نسبتها
 • مثال تشریحی
 • تجزیه و تحلیل وضع مالی
 • روند فروش و سود روند سرمایه در گردش
 • روند وضع مالی

بخش پنجم

 • تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش
 • اطلاعاتی که تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش فراهم می آورد
 • مراحل تجزیه و تحلیل
 • تغییرات سرمایه در گردش
 • تغییرات در ارزش ویژه تغییرات در بدهی بلندمدت
 • تغییرات در دارایی ثابت
 • مثال تشریحی
 • ارزش ویژه
 • بدهی بلندمدت
 • دارایی های غیر جاری
 • تجزیه و تحلیل اجزای تشکیل دهنده سرمایه در گردش
 • اطلاعاتی که از بررسی اجزای تشکیل دهنده سرمایه در گردش حاصل می شود
 • تغییرات حاصل در نیازهای جاری
 • تفسیر تغییرات سرمایه در گردش

بخش ششم

 • خطر سنجی
 • بودجه
 • تعيين هدف
 • برنامه ریزی
 • تهیه بودجه تصویب بودجه
 • تجدید نظر در بودجه
 • مثال تشریحی
 • بودجه نقدی
 • موجودی نقدی
 • مطالبات
 • موجودی جنسی
 • دارایی ثابت
 • بستانکاران
 • هزینه های پرداختنی
 • مالیات پرداختنی
 • سرمایه
 • سود
 • خطر سنجی بررسی قضیه

بخش هفتم

 • کاربرد فنون تجزيه و تحليل.
 • سایر ابزار تجزیه و تحلیل
 • محدودیت فنون تجزیه و تحلیل
 • حدود تجزیه و تحلیل
 • تاثیر تجربه در تجزیه و تحلیل
 • تاثیر نوع واحد تجاری بر تجزیه و تحلیل
 • نوع واحد تجاری
 • رشته فعالیت فعالیت فصلی
 • فصل فعالیت در رشتههای مختلف
 • تجزیه و تحلیل بدون صورتهای مالی

ضمیمه یک

 • نسبتهای کلیدی
 • نمونه نسبتها
 • طرز محاسبه نسبتها
 • شرح نسبتها
 • نسبت جاری
 • بازده فروش
 • بازده ارزش ویژه
 • بازده سرمایه در گردش
 • نسبت فروش به ارزش ویژه
 • نسبت فروش به سرمایه در گردش
 • دوره وصول مطالبات
 • نسبت فروش به کالا
 • نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه
 • نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه
 • نسبت کل بدهی به ارزش ویژه
 • نسبت کالا به سرمایه در گردش
 • نسبت بدهی جاری به کالا
 • نسبت بدهی بلندمدت به سرمایه در گردش

ضمیمه دو

 • جداول محاسباتي
 • شرح جداول
 • نرخ
 • مدت یا دوره
 • واحد محاسبه
 • ارقام مندرج در جداول
 • محل قرار گرفتن ممیز
 • شرح ستونهای جداول
 • ارزش فعلی
 • بهره مرکب
 • ارزش فعلی مجموع اقساط دریافتی در آخر دوره
 • تعیین ارزش فعلی اقساط یک ریالی
 • محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری
 • محاسبه ارزش فعلی اقساط
 • در فاصله دو زمان
 • ارزش فعلی مجموع اقساط دریافتی در طول مدت
 • بهره مرکب مجموع اقساط دریافتی در آخر هر دوره
 • بهره مرکب مجموع اقساط دریافتی در طول مدت
 • بازیابی سرمایه
 • محاسبه به نرخهایی که در جداول نیامده است
 • بازیابی سرمایه وقتی دریافتی در طول مدت پیوسته باشد
 • فرمولهای جداول
 • فرمول بهره مرکب
 • فرمول ارزش فعلی
 • فرمول بهره مرکب اقساط یک ریالی
 • فرمول ارزش فعلی اقساط یک ریالی
 • فرمول بازیابی سرمایه گذاری کاربردهای اقتصادی جداول

کلام آخر

کتاب تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به بررسی اجزای صورتهای مالی می پردازد. خوانندگان این کتاب می توانند به خوبی با اجزای اصلی صورتهای مالی مانند ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان نقدی آشنا شوند. نویسنده این اثر، دکتر اکبری، در طول دوران فعالیت خود تحقیقات گسترده ای در مورد تجزیه و تحلیل صورتهای مالی انجام داده است. از این رو کتاب حاضر مطالب مهمی را در حوزه های مختلف حسابداری و حسابرسی پوشش داده است.

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش