انتشارات سخن


آیین نگارش مقاله ای علمی پژوهشی(ویراست سوم) محمود فتوحی رود معجنی انتشارات سخن

کتاب آیین نگارش مقاله ای علمی  پژوهشی(ویراست سوم) انتشارات سخنفهرست مطالب کتاب آیین نگارش مقاله ای علمی  پژوهشی محمود فتوحی رود مع..

<p><br></p>

130,000 تومان 117,000 تومان

148,500 تومان 165,000 تومان

<p><br></p>

توسکا هما پوراصفهانی انتشارات سخن

کتاب توسکا هما پوراصفهانی انتشارات سخنیک زندگی عادی یکدفعه تبدیل به زندگی پر هیجانی که از آن اتفاقات غیر مترقبه رخ میدهد.دختری ناشناس تبدیل شد به ستار..

<p><br></p>

165,000 تومان 148,500 تومان

ناموجود

راهنمای سنجش روانی (جلد1و 2) گری گراث . حسن پاشا شریفی انتشارات سخن

این کتاب بصورت دو جلدی می باشد.راهنمای سنجش روانی (جلد1و 2) گری گراث . حسن پاشا شریفی انتشارات سخنفصل1-مقدمهفصل2-بافت سنجش بالینیفصل3-مصاحبه سنجشیفصل4..

<p><br></p>

275,000 تومان 247,500 تومان

راهنمای سنجش روانی برای روان شناسان بالینی، مشاوران و روان پزشکان (جلد 1)-ویراست ششم گری گراث مارنات با ترجمه ی حسن پاشاشریفی انتشارات سخن

کتاب راهنمای سنجش روانی برای روان شناسان بالینی، مشاوران و روان پزشکان (جلد 1)-ویراست ششم گری گراث مارنات با ترجمه ی حسن پاشاشریفی انتشارات سخنسرفصل ه..

<p><br></p>

250,000 تومان 225,000 تومان

راهنمای سنجش روانی برای روان شناسان بالینی، مشاوران و روان پزشکان (جلد دوم)-ویراست ششم گری گراث مارنات با ترجمه ی حسن پاشاشریفی انتشارات سخن

کتاب راهنمای سنجش روانی برای روان شناسان بالینی، مشاوران و روان پزشکان (جلد دوم)-ویراست ششم گری گراث مارنات با ترجمه ی حسن پاشاشریفی انتشارات سخنسرفصل..

<p><br></p>

300,000 تومان 270,000 تومان

روش های آماری در روانشناسی و سایر علوم رفتاری دنیس هویت ترجمه حسن پاشا شریفی انتشارات سخن

کتاب روش های آماری در روانشناسی و سایر علوم رفتاری دنیس هویت  . حسن پاشا شریفی انتشارات سخسرفصل های کتاب روش های آماری در روانشناسی و سایر علوم پ..

<p><br></p>

250,000 تومان 225,000 تومان

روش های آماری در علوم رفتاری (آمار توصیفی و استنباطی) حسن پاشا شریفی انتشارات سخن

روش های آماری در علوم رفتاری (آمار توصیفی و استنباطی) حسن پاشا شریفی انتشارات سخنفصل1-مفاهیم اساسی علم آمارفصل2-شاخصهای گرایش مرکزیفصل3-شاخصهای تغییر ..

<p><br></p>

120,000 تومان 108,000 تومان

روش های تحقیق در علوم رفتاری حسن پاشا شریفی. نسترن شریفی انتشارات سخن

روش های تحقیق در علوم رفتاری حسن پاشا شریفی. نسترن شریفی انتشارات سخنکتاب (( روش های تحقیق در علوم رفتاری))که از نظر خوانندگان گرامی میگذرد به عنوان م..

<p><br></p>

145,000 تومان 130,500 تومان

175,500 تومان 195,000 تومان

<p><br></p>

شکلات تلخ دو جلدی هما پوراصفهانی انتشارات سخن

کتاب شکلات تلخ(دو جلدی) انتشارات سخنسعی کن حتی اگر تلخی،تلخی ات مانند شکلات بر جان ها خوش بنشیند و همه اطرافیانت طرفدار تلخی ات باشند. تلخی ات بشود آر..

<p><br></p>

195,000 تومان 175,500 تومان

76,500 تومان 85,000 تومان

<p><br></p>

طفلی به نام شادی محمدرضا شفیعی کدکنی انتشارات سخن

طفلی به نام شادی محمدرضا شفیعی کدکنی انتشارات سخنپنج دفتر شعرزیر همین آسمان و روی همین خاکهنگامه شکفتن و گفتناز همیشه تا جاودانشیپور اطلسی هادر شب سرد..

<p><br></p>

85,000 تومان 76,500 تومان

130,500 تومان 145,000 تومان

<p><br></p>

فارسی عمومی دکتر عفت نقابی انتشارات سخن

 کتاب  فارسی عمومی عفت نقابی ( برای دانشگاه های سراسر کشور )در این کتاب به تعریف و کارکرد ادبیات -انواع و طبقه بندی آثار ادبی و به تعریف سبک..

<p><br></p>

145,000 تومان 130,500 تومان

فارسی عمومی (درسنامۀ دانشگاهی)-ویراست سوم محمود فتوحی انتشارات سخن

کتاب فارسی عمومی (درسنامۀ دانشگاهی)-ویراست سوم انتشارات سخنمجموعه کتاب های انتشارات سخن با تخفیف ویژهفهرست مطالب کتاب فارسی عمومی (درسنامۀ دانشگاهی) م..

<p><br></p>

145,000 تومان 130,500 تومان

108,000 تومان 120,000 تومان

<p><br></p>

فارسی عمومی امیر اسماعیل آذر انتشارات سخن

کتاب فارسی عمومی اسماعیل آذر؛ سیف انتشارات سخنسرفصل های کتاب فارسی عمومی دکتر امیر اسماعیل آذر و دکتر عبدالرضا سیف:فصل1-قالب های شعریفصل2-شعر کهنفصل3-..

<p><br></p>

120,000 تومان 108,000 تومان

مقدمه ای بر کاربرد spss در روان شناسی دنیس هاویت . حسن پاشا شریفی انتشارات سخن

مقدمه ای بر کاربرد spss در روان شناسی  دنیس هاویت . حسن پاشا شریفی انتشارات سخن بخش1- مقدمه ای برspssبخش2-آمار توصیفیبخش3-آزمون معنا داری و آزمون..

<p><br></p>

65,000 تومان 58,500 تومان

نظریه و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت حسن پاشا شریفی انتشارات سخن

نظریه و کاربرد آزمون های هوش و  شخصیت حسن پاشا شریفی انتشارات سخنسرفصل ها:فصل1-سوابق تاریخی انواع و ویژگیهای اساسی آزمون های روانی و کاربرد آنهاف..

<p><br></p>

175,000 تومان 157,500 تومان

نمايش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش