لوگو سایت نوین بوک

انتشارات سخن


آیین نگارش مقاله ای علمی پژوهشی(ویراست سوم) محمود فتوحی رود معجنی انتشارات سخن

آیین نگارش مقاله ای علمی  پژوهشی(ویراست سوم) محمود فتوحی رود معجنی انتشارات سخنفصل1-مبانی پژوهشی و نگارشفصل2-مقاله و گونه های آنفصل3-گام به گام ب..

<p><br></p>

75,000 تومان 67,500 تومان

ناموجود

راهنمای سنجش روانی (جلد1و 2) گری گراث . حسن پاشا شریفی انتشارات سخن

این کتاب بصورت دو جلدی می باشد.راهنمای سنجش روانی (جلد1و 2) گری گراث . حسن پاشا شریفی انتشارات سخنفصل1-مقدمهفصل2-بافت سنجش بالینیفصل3-مصاحبه سنجشیفصل4..

<p><br></p>

275,000 تومان 247,500 تومان

راهنمای سنجش روانی برای روان شناسان بالینی، مشاوران و روان پزشکان (جلد اول)-ویراست ششم گری گراث مارنات با ترجمه ی حسن پاشاشریفی انتشارات سخن

راهنمای سنجش روانی برای روان شناسان بالینی، مشاوران و روان پزشکان (جلد اول)-ویراست ششم گری گراث مارنات با ترجمه ی حسن پاشاشریفی انتشارات سخنسرفصل ها:م..

<p><br></p>

190,000 تومان 171,000 تومان

راهنمای سنجش روانی برای روان شناسان بالینی، مشاوران و روان پزشکان (جلد دوم)-ویراست ششم گری گراث مارنات با ترجمه ی حسن پاشاشریفی انتشارات سخن

راهنمای سنجش روانی برای روان شناسان بالینی، مشاوران و روان پزشکان (جلد دوم)-ویراست ششم گری گراث مارنات با ترجمه ی حسن پاشاشریفی انتشارات سخنسرفصل ها:ف..

<p><br></p>

210,000 تومان 189,000 تومان

روش های آماری در روانشناسی و سایر علوم رفتاری دنیس هویت . حسن پاشا شریفی انتشارات سخن

روش های آماری در روانشناسی و سایر علوم رفتاری دنیس هویت  . حسن پاشا شریفی انتشارات سخنبخش1- آمار توصیفیبخش2-آزمون معنی داریبخش3-مقدمه ای بر تحلیل..

<p><br></p>

95,000 تومان 85,500 تومان

روش های آماری در علوم رفتاری (آمار توصیفی و استنباطی) حسن پاشا شریفی انتشارات سخن

روش های آماری در علوم رفتاری (آمار توصیفی و استنباطی) حسن پاشا شریفی انتشارات سخنفصل1-مفاهیم اساسی علم آمارفصل2-شاخصهای گرایش مرکزیفصل3-شاخصهای تغییر ..

<p><br></p>

120,000 تومان 108,000 تومان

روش های تحقیق در علوم رفتاری حسن پاشا شریفی. نسترن شریفی انتشارات سخن

روش های تحقیق در علوم رفتاری حسن پاشا شریفی. نسترن شریفی انتشارات سخنکتاب (( روش های تحقیق در علوم رفتاری))که از نظر خوانندگان گرامی میگذرد به عنوان م..

<p><br></p>

145,000 تومان 130,500 تومان

76,500 تومان 85,000 تومان

<p><br></p>

طفلی به نام شادی محمدرضا شفیعی کدکنی انتشارات سخن

طفلی به نام شادی محمدرضا شفیعی کدکنی انتشارات سخنپنج دفتر شعرزیر همین آسمان و روی همین خاکهنگامه شکفتن و گفتناز همیشه تا جاودانشیپور اطلسی هادر شب سرد..

<p><br></p>

85,000 تومان 76,500 تومان

فارسی عمومی (درسنامۀ دانشگاهی)-ویراست سوم محمود فتوحی انتشارات سخن

فارسی عمومی (درسنامۀ دانشگاهی)-ویراست سوم محمود فتوحی انتشارات سخنفهرست مطالب:ادبیات و دانش های ادبیادبیات چیست؟ادبیات و زبانارزش و کارکرد ادبیاتدانش ..

<p><br></p>

85,000 تومان 76,500 تومان

67,500 تومان 75,000 تومان

<p><br></p>

فارسی عمومی امیر اسماعیل آذر انتشارات سخن

فارسی عمومی امیر اسماعیل آذر انتشارات سخنفصل1-قالب های شعریفصل2-شعر کهنفصل3-شعر معاصرفصل4-نثر کهنفصل5-نثر معاصر فصل6-ادبیات داستانی در ایرانفصل7-..

<p><br></p>

75,000 تومان 67,500 تومان

مقدمه ای بر کاربرد spss در روان شناسی دنیس هاویت . حسن پاشا شریفی انتشارات سخن

مقدمه ای بر کاربرد spss در روان شناسی  دنیس هاویت . حسن پاشا شریفی انتشارات سخن بخش1- مقدمه ای برspssبخش2-آمار توصیفیبخش3-آزمون معنا داری و آزمون..

<p><br></p>

65,000 تومان 58,500 تومان

نظریه و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت حسن پاشا شریفی انتشارات سخن

نظریه و کاربرد آزمون های هوش و  شخصیت حسن پاشا شریفی انتشارات سخنسرفصل ها:فصل1-سوابق تاریخی انواع و ویژگیهای اساسی آزمون های روانی و کاربرد آنهاف..

<p><br></p>

175,000 تومان 157,500 تومان

نمايش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش