انتشارات فرهیختگان دانشگاه


9,000 تومان 10,000 تومان

<p><br></p>

MBA در یک روز

این کتاب حاوی:4 بخش در 14 فصل بخش1)مردم ،مدیریت و سیاستبخش 2)پول ريا،اقتصاد و حسابداریبخش 3)بازار و استراتژیبخش 4)سیستم و فرایندقابل استفاده برای..

<p><br></p>

10,000 تومان 9,000 تومان

43,200 تومان 48,000 تومان

<p><br></p>

حسابداری صنعتی 1 ( بهای تمام شده) ویرایش دوم

در نگارش کتاب سعی شده است ضمن استفاده از منابع جدید علمی در بیان تئوری ها به کار آئی مباحث در محاسبه بهای تمان شده بوضوع  اشاره گردد که علاوه بر ..

<p><br></p>

48,000 تومان 43,200 تومان

14,310 تومان 15,900 تومان

<p><br></p>

حسابداری مالی

این کتاب حاوی 10فصل شامل:مثالهای متنوع ،پرسش و مسائلدانشجو بعداز مطالعه کتا ب قادر به طبقه بندی هر یک از موضوعات حسابداری در صورتهای مالی میباشداین کت..

<p><br></p>

15,900 تومان 14,310 تومان

44,550 تومان 49,500 تومان

<p><br></p>

حسابداری مالیاتی

قوانین و مقررات مالیاتی دارای پیچیدگی های خاص خود هستند.بر این اساس ،داشتن درکی صحیح از این قوانین و مقررات، نیازمند مطالعه منابعی است که توضیحات اضاف..

<p><br></p>

49,500 تومان 44,550 تومان

62,100 تومان 69,000 تومان

<p><br></p>

ریاضیات به سبک من

آنچه در این کتاب میابید:پوشش تمامی سر فصل های مصوب درس ریاضیاتآموزش گام به گام آموزش روش حل مسئله و راه حل های سریع و کوتاهیادآوری مدرسه ای و بیا..

<p><br></p>

69,000 تومان 62,100 تومان

25,200 تومان 28,000 تومان

<p><br></p>

سازمان مدیریت و منابع انسانی رفتار سازمانی

این کتاب شامل12 فصل  شرح درس  و بیان مفاهیم اساسی سازمان و مدیریت   و نکات مهم و کلیدیآزمون های پرتکرارسالهای 86 تا90 ارشد به..

<p><br></p>

28,000 تومان 25,200 تومان

مجموعه سوالات برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک با رویکرد تدوین استراتژِی

براساس دکتر لطف الله فروزنده و دکتر محمد تقی امینی و صمد خباز باویل انتشارات پیام نور ..

<p><br></p>

16,000 تومان 14,400 تومان

18,000 تومان 20,000 تومان

<p><br></p>

مجموعه سوالات مدیریت استراتژیک پیشرفته

سر فصل ها: فصل اول : مجموعه سوالات مفاهیم  اساسی مدیریت استراتژیک فصل دوم :مجموعه سوالات حکمرانی شرکتی  و  مسئولیت اجتماعی فصل سوم :مجم..

<p><br></p>

20,000 تومان 18,000 تومان

35,100 تومان 39,000 تومان

<p><br></p>

مروری جامع بر زبان عمومی

این کتاب شامل:گرامر جامع حاوی نکات طلاییبیش از 2000 وازه ضروری آزمونها ToeflوIeltsآزمونهای تالیفی و کنکورهای ارشد سالهای 84الی91 به همراه پاسخنامه تشر..

<p><br></p>

39,000 تومان 35,100 تومان

مروری جامع بربرنامه ریزی بازاریابی(اصول مدیریت بازاریابی،تجزیه و تحلیل و بازار یابی استراتژیک)

این کتاب مشتمل بر 9 فصل میباشدهر فصل به مثابه بخشی از پازل  برنامه ریزی بازار یابی است و در نهایت در فصل آخر یعنی توسعه استراتژی بازاریابی پازل م..

<p><br></p>

16,700 تومان 15,030 تومان

نمايش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

Designed by Nonegar Pardazesh