10 حقیقت جالب درباره کتاب
1399/11/13 ساعت 15:38:11

10 حقیقت جالب درباره کتاب

  1. بیش از 129 میلیون کتاب منتشر شده است! چیزی در حدود جمعیت کشور مکزیک!
  2. قیمت گران ترین کتابی که تا به امروز فروخته شده چیزی در حدود 31 میلیون دلار است.
  3. طولانی ترین جمله ای که تا به حال منتشر شده حاوی 823 کلمه است.
  4. در نسخه های اولیه کتاب نام نویسنده درج نمی شد.
  5. تئودور روزولت بیست و ششمین رئیس جمهور آمریکا روزی یک کتاب می خواند.
  6. اولین کتابی که با استفاده از ماشین تحریر نوشته شده، ماجراهای تام سایر نوشته ی مارک توین است.
  7. سه کتاب که بیشترین آمار مطالعه را در جهان داشتند: "انجیل مقدس"،"نقل قول ها" از چیرمن و "هری پاتر" عنوان کتابهایی هستند مهئ تا به امروز بیشترین آمار مطالعه را در سراسر  جهان داشند.
  8. یک فرد ایسلندی بیشتر از هر کسی در جهان کتاب می خواند. شاید به آب و هوای آن ها مربوط است و یا ممکن است به آن ها آموخته باشند تا به کتاب ها عشق بورزند. در هر صورت، ایسلندی ها در این زمینه  سکان دار هستند.
  9. آلیس در سرزمین عجایب بر اساس زندگی واقعی یک دختر 10 ساله نوشته شده است. نام این دختر، آلیس لیدل بوده و خانواده ی او از دوستان صمیمی لوئیس کارول (نویسنده آلیس در سرزمین عجایب) بودند. در یک سفر، سوار یر کشتی، لوئیس از او خواست تا یک داستان تعریف کند و این گونه بود که شخصیت آلیس متولد شد!
  10. بیسوادی هنوز یک مشکل بزرگ در سراسر جهان است. یکی از پنج فرد بزرگسال در سراسر دنیا نمی تواند کتاب بخواند و بنویسد.

© Copyright 2019 All Rights Reserved

Designed by Nonegar Pardazesh