اساطیر یونان
1399/11/07 ساعت 11:47:15

اساطیر یونان

به جرئت می‌توان گفت که کمتر کسی در دنیا وجود دارد که چیزی درباره اساطیر یونان و داستان‌های آن نداند. از جنگ بزرگ تروا گرفته کشته شدن تیتان‌ها به دست زئوس، همه ما کمابیش با این داستان‌ها آشنا هستیم. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که اساطیر یونان، میان تمامی اساطیر و افسانه‌ها، شناخته شده‌ترین آن‌ها باشند.خرید کتاب


اساطیر یونان، تنها چند افسانه کوتاه نبودند بلکه تاثیر شگفت‌انگیزی بر تاریخ، فرهنگ، اقتصاد و تک تک اجزای این کشور داشتند. شاید به سختی بتوان یونان را درحالی تصور کرد که برای پیشرفت، خود را متکی به مذهبشان ندانسته باشند. بی شک اگر آن‌ها تا به این حد اسطوره‌پنداری قوی‌ای نداشتند، در عرض مدت کوتاهی کشورشان از هم پاشیده می‌شد.

داستان‌های یونانی، سرگذشت ایزدان و ارتباط میان آنان، پویا و مدام درحال گسترش بود و همین مسئله باعث می‌شد تا یونانیان اعتقادی دوچندان به مسلک خود بیابندو خدایانشان برای آنها مقدس تر از پیش بشود.

برای تاریخ دانان، نباید اهمیت این اسطوره ها پوشیده باشد. ما به خوبی می‌دانیم که این اسطوره‌ها چه تاثیراتی بر روی یونان و دیگر کشورهای در ارتباط با او گذاشته‌ند و از تاریخ آن، چه تاثیرات بسیاری گرفته‌اند. بنابراین هرگز نباید اهمیت مطالعه درباره این افسانه‌ها را فراموش کنیم

کتاب یونان دین، اسطوره، تراژدی، هنر، به خوبی این داستان‌ها و تاثیرات متقابل آنها را موشکافی کرده و به ما دید بسیار وسیعی درباره این موضوع می‌دهد. این کتاب توسط زهرا ایرانی صفت نوشته شده و انتشارات آیندگان آن را به چاپ رسانده است.

© Copyright 2019 All Rights Reserved

Designed by Nonegar Pardazesh