انتشارات ویرایش


آسیب شناسی روانی تحولی اختلال های کودکی رابین هورنیک پاریتز با ترجمه افسانه عزیزیان انتشارات ویرایش

آسیب شناسی روانی تحولی اختلال های کودکی رابین هورنیک پاریتز با ترجمه افسانه عزیزیان انتشارات ویرایشسرفصل ها:فصل اول:مقدمه فصل دوم: الگوی تحول آسی..

<p><br></p>

95,000 تومان 85,500 تومان

آسیب شناسی روانی-جلد یک جرالد دیویدسون با ترجمه مهدی دهستانی انتشارات ویرایش

آسیب شناسی روانی-جلد یک جرالد دیویدسون با ترجمه مهدی دهستانی انتشارات ویرایشفهرست مطالب:مقدمه و نگاهی اجمالی به تاریخچه پارادایم های کنونی در آسی..

<p><br></p>

29,000 تومان 26,100 تومان

انگیزش و هیجان جان مارشال ریو با ترجمه یحیی سید محمدی انتشارات ویرایش

انگیزش و هیجان  جان مارشال ریو با ترجمه یحیی سید محمدی انتشارات ویرایشاکنون زمان ایده آلی برای گرفتن درس انگیزش و هیجان است. به این علت که دانشمن..

<p><br></p>

130,000 تومان 117,000 تومان

بهداشت روانی در محیط کار-با تأکید بر فشار روانی و فرسودگی شغلی محمود ساعتچی انتشارات ویرایش

بهداشت روانی در محیط کار-با تأکید بر فشار روانی و فرسودگی شغلی محمود ساعتچی انتشارات ویرایش سرفصل ها:فصل اول: سلامت و بهداشت روانی کارکنان فصل دو..

<p><br></p>

25,000 تومان 22,500 تومان

دانش آموزان استثنایی-مقدمه ای بر آموزش ویژه هالاهان-کافمن با ترجمه حمید علیزاده انتشارات ویرایش

دانش آموزان استثنایی-مقدمه ای بر آموزش ویژه هالاهان-کافمن با ترجمه حمید علیزاده انتشارات ویرایشکتاب دانش آموزان استثنایی مقدمه ای بر آموزش ویژه ویراست..

<p><br></p>

130,000 تومان 117,000 تومان

27,000 تومان 30,000 تومان

<p><br></p>

روان شناسی بازی سیامک مهجور انتشارات ویرایش

روان شناسی بازی سیامک مهجور انتشارات ویرایشسرفصل ها:فصل 1: بازی تعریففصل 2: بازی در فرهنگ ادبیات و مذهب فصل 3: فایده و اهمیت بازیفصل4:بازی و رشد ..

<p><br></p>

30,000 تومان 27,000 تومان

45,000 تومان 50,000 تومان

<p><br></p>

روان شناسی شخصیت یوسف کریمی انتشارات ویرایش

روان شناسی شخصیت یوسف کریمی انتشارات ویرایشویراست سومفهرست مطالب:بخش اول: شخصیت چیست و چگونه رشد می کند؟فصل اول: مقدمات و تعاریففصل دوم: عوامل به وجود..

<p><br></p>

50,000 تومان 45,000 تومان

روان شناسی فیزیولوژیک جان پینل با ترجمه مهرداد فیروزبخت انتشارات ویرایش

روان شناسی فیزیولوژیک جان پینل با ترجمه مهرداد فیروزبخت انتشارات ویرایشاین کتاب می تواند منبع اصلی درس روان شناسی زیست شناسی نگر و دروس مربوط اعم از ر..

<p><br></p>

130,000 تومان 117,000 تومان

روان شناسی مرضی کودک-اختلال های رفتاری-هیجانی دروان کودکی و نوجوانی اریک مش با ترجمه پرویز شریفی درآمدی انتشارات ویرایش

روان شناسی مرضی کودک-اختلال های رفتاری-هیجانی دروان کودکی و نوجوانی اریک مش با ترجمه پرویز شریفی درآمدی انتشارات ویرایشفهرست مطالب:بخش 1فهم روان شناسی..

<p><br></p>

125,000 تومان 112,500 تومان

روان شناسی مرضی-کودک علیرضا کاکاوند انتشارات ویرایش

روان شناسی مرضی-کودک علیرضا کاکاوند انتشارات ویرایشاکثر کودکان در جریان رشد، مشکلات هیجانی-رفتاری خاصی پیدا میکنند که ناشی از فشار های رشدی و انطباق ب..

<p><br></p>

45,000 تومان 40,500 تومان

روانشناسی بهره وری راهبردی محمود ساعتچی انتشارات ویرایش

روانشناسی بهره وری راهبردی محمود ساعتچی انتشارات ویرایشآسیب شناسی و مدیریت راهبردی عوامل و موانع انسانی بهره وری شغلی کارکنان و سازمان یکی از رشته های..

<p><br></p>

27,000 تومان 24,300 تومان

روانشناسی صنعتی و سازمانی محمد ساعتچی انتشارات ویرایش

روانشناسی صنعتی و سازمانی محمد ساعتچی انتشارات ویرایش سرفصل ها:بخش اول: روانشناسی صنعتی/روانشناسی کارکنان فصل اول:قلمرو، تاریخچه و روشهای تحقیق د..

<p><br></p>

80,000 تومان 72,000 تومان

روانشناسی کار کاربرد روانشناسی در کار سازمان و مدیریت محمود ساعتچی انتشارات ویرایش

روانشناسی کار کاربرد روانشناسی در کار سازمان و مدیریت محمود ساعتچی انتشارات ویرایشفهرست مطالب:1:مطالعه علمی رفتار و فرایند های ذهنی موجود زنده 2:..

<p><br></p>

70,000 تومان 63,000 تومان

روش های آماری در علوم رفتاری رمضان حسن زاده انتشارات ویرایش

روش های آماری در علوم رفتاری رمضان حسن زاده انتشارات ویرایشاین کتاب به عنوان یک کتاب درسی برای درس آمار توصیفی و آمار استنباطی  در رشته های روان ..

<p><br></p>

75,000 تومان 67,500 تومان

زوج درمانی هیجان مدار لزلی اسن گرینبرگ با ترجمه محمد آرش رمضانی انتشارات ویرایش

زوج درمانی هیجان مدار لزلی اسن گرینبرگ با ترجمه محمد آرش رمضانی انتشارات ویرایشفهرست مطالب:1: مقدمه2:هیجان3:تنظیم عواطف4:انگیزش5:تعامل6: فرهنگ و جنسیت..

<p><br></p>

80,000 تومان 72,000 تومان

صورت بندی موردی در درمان هیجان مدار راندا گلدمن با ترجمه محمد آرش رمضانی انتشارات ویرایش

صورت بندی موردی در درمان هیجان مدار راندا گلدمن با ترجمه محمد آرش رمضانی انتشارات ویرایشسرفصل ها:فصل اول: مقدمه ای بر صورت بندی موردی در درمان هیجان م..

<p><br></p>

50,000 تومان 45,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 28 (2 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

Designed by Nonegar Pardazesh