انتشارات فرهیختگان دانشگاه


9,000 تومان 10,000 تومان

<p><br></p>

MBA در یک روز

MBA در یک روزاین کتاب حاوی:4 بخش در 14 فصل بخش1)مردم ،مدیریت و سیاستبخش 2)پول ريا،اقتصاد و حسابداریبخش 3)بازار و استراتژیبخش 4)سیستم و فرایندقابل..

<p><br></p>

10,000 تومان 9,000 تومان

43,200 تومان 48,000 تومان

<p><br></p>

حسابداری صنعتی 1 ( بهای تمام شده) ویرایش دوم

حسابداری صنعتی 1 ( بهای تمام شده) ویرایش دومدر نگارش کتاب سعی شده است ضمن استفاده از منابع جدید علمی در بیان تئوری ها به کار آئی مباحث در محاسبه بهای ..

<p><br></p>

48,000 تومان 43,200 تومان

14,310 تومان 15,900 تومان

<p><br></p>

حسابداری مالی

حسابداری مالیاین کتاب حاوی 10فصل شامل:مثالهای متنوع ،پرسش و مسائلدانشجو بعداز مطالعه کتا ب قادر به طبقه بندی هر یک از موضوعات حسابداری در صورتهای مالی..

<p><br></p>

15,900 تومان 14,310 تومان

ناموجود

<p><br></p>

ناموجود

حسابداری مالیاتی

قوانین و مقررات مالیاتی دارای پیچیدگی های خاص خود هستند.بر این اساس ،داشتن درکی صحیح از این قوانین و مقررات، نیازمند مطالعه منابعی است که توضیحات اضاف..

<p><br></p>

49,500 تومان

حسابداری مالیاتی حسین مهربانی انتشارات فرهیختگان دانشگاه

حسابداری مالیاتی حسین مهربانی انتشارات فرهیختگان دانشگاهحاوی مثال های متنوع، مسائل، و پرسش های چهارگزینه ایقابل استفاده برای:دانشجویان حسابداریکارشناس..

<p><br></p>

79,000 تومان

62,100 تومان 69,000 تومان

<p><br></p>

ریاضیات به سبک من

ریاضیات به سبک منآنچه در این کتاب میابید:پوشش تمامی سر فصل های مصوب درس ریاضیاتآموزش گام به گام آموزش روش حل مسئله و راه حل های سریع و کوتاهیادآو..

<p><br></p>

69,000 تومان 62,100 تومان

25,200 تومان 28,000 تومان

<p><br></p>

سازمان مدیریت و منابع انسانی رفتار سازمانی

سازمان مدیریت و منابع انسانی رفتار سازمانیاین کتاب شامل12 فصل  شرح درس  و بیان مفاهیم اساسی سازمان و مدیریت   و نکات مهم و کل..

<p><br></p>

28,000 تومان 25,200 تومان

مجموعه سوالات برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک با رویکرد تدوین استراتژِی

براساس دکتر لطف الله فروزنده و دکتر محمد تقی امینی و صمد خباز باویل انتشارات پیام نور ..

<p><br></p>

16,000 تومان 14,400 تومان

18,000 تومان 20,000 تومان

<p><br></p>

مجموعه سوالات مدیریت استراتژیک پیشرفته

سر فصل ها: فصل اول : مجموعه سوالات مفاهیم  اساسی مدیریت استراتژیک فصل دوم :مجموعه سوالات حکمرانی شرکتی  و  مسئولیت اجتماعی فصل سوم :مجم..

<p><br></p>

20,000 تومان 18,000 تومان

63,300 تومان 79,000 تومان

<p><br></p>

مروری جامع بر تئوری مدیریت (نظریه عمومی مدیریت)

پوشش تمامی سرفصل های مصوب درس تئوری مدیریتبرگرفته از 15 منبع اصلی و نکات طلایی پرتکراربه همراه آزمون های دکتری90-91-92سوالات و پاسخ تشریحی کنکورهای ار..

<p><br></p>

79,000 تومان 63,300 تومان

35,100 تومان 39,000 تومان

<p><br></p>

مروری جامع بر زبان عمومی

مروری جامع بر زبان عمومیاین کتاب شامل:گرامر جامع حاوی نکات طلاییبیش از 2000 وازه ضروری آزمونها ToeflوIeltsآزمونهای تالیفی و کنکورهای ارشد سالهای 84الی..

<p><br></p>

39,000 تومان 35,100 تومان

مروری جامع بربرنامه ریزی بازاریابی(اصول مدیریت بازاریابی،تجزیه و تحلیل و بازار یابی استراتژیک)

مروری جامع بربرنامه ریزی بازاریابی(اصول مدیریت بازاریابی،تجزیه و تحلیل و بازار یابی استراتژیک)این کتاب مشتمل بر 9 فصل میباشدهر فصل به مثابه بخشی از پا..

<p><br></p>

16,700 تومان 15,030 تومان

نمايش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

Designed by Nonegar Pardazesh