انتشارات ارجمند


85,500 تومان 95,000 تومان

<p><br></p>

(sims symptoms in the Mind (Textbook of Descriptive Psychology

(sims symptoms in the Mind (Textbook of Descriptive Psychology..

<p><br></p>

95,000 تومان 85,500 تومان

26,100 تومان 29,000 تومان

<p><br></p>

101روش برای آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان

101روش برای آموزش مهارت های اجتماعی به کودکاناین کتاب شامل 9 فصل و101 مهارت است که به مقوله های اصلی رشد اجتماعی کودکان با جزئیات کامل اشاره کرده وبه ..

<p><br></p>

29,000 تومان 26,100 تومان

29 مبحث برگزیده اصول جراحی شوارتز 2015 جلد 1 منبع معرفی شده وزارت بهداشت برای امتحان دستیاری و پره انترانی

29 مبحث برگزیده اصول جراحی شوارتز 2015 جلد 1 منبع معرفی شده وزارت بهداشت برای امتحان دستیاری و پره انترانی..

<p><br></p>

45,000 تومان 40,500 تومان

29 مبحث برگزیده اصول جراحی شوارتز 2015 جلد 2 منبع معرفی شده وزارت بهداشت برای امتحان دستیاری و پره انترانی

29 مبحث برگزیده اصول جراحی شوارتز 2015 جلد 2 منبع معرفی شده وزارت بهداشت برای امتحان دستیاری و پره انترانی..

<p><br></p>

40,000 تومان 36,000 تومان

13,500 تومان 15,000 تومان

<p><br></p>

50 راه برای مقابله با افسردگی بدون دارو

50 راه برای مقابله با افسردگی بدون دارو..

<p><br></p>

15,000 تومان 13,500 تومان

45,000 تومان 50,000 تومان

<p><br></p>

5000 سوال تخصصی روان پزشکی

5000 سوال تخصصی روان پزشکیهر چند سال یک بار مجموعه ای از سوالات روان پزشکی مطرح شده در امتحانات بورد تخصصی وامتحانات پره بورد ودرون بخشی جمع آوری شده ..

<p><br></p>

50,000 تومان 45,000 تومان

45,000 تومان 50,000 تومان

<p><br></p>

ACT در عمل مفهوم پردازی مورد در درمان پذیرش و تعهد

ACT  در عمل مفهوم پردازی مورد در درمان پذیرش و تعهددرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT یکی از رویکردهای درمانی موج سوم است که برای بسیاری از مشکلاترو..

<p><br></p>

50,000 تومان 45,000 تومان

50,400 تومان 56,000 تومان

<p><br></p>

ACT برای نوجوانان درمان فردی وگروهی نوجوانان

ACT برای نوجوانان درمان فردی وگروهی نوجواناناوایل تا اواسط نوجوانی دوره تلاش برای یافتن هویت وارزش های مختلف است تا نوجوان به این برسد که چه کسی می خو..

<p><br></p>

56,000 تومان 50,400 تومان

45,000 تومان 50,000 تومان

<p><br></p>

ACT به زبان ساده الفبای ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

ACT به زبان ساده الفبای ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدچرا این قدر خوشحال بودن سخت است؟چرا زندگی این قدر خت است؟چرا انسان ان قدر رنج می برد؟ واقعا در این..

<p><br></p>

50,000 تومان 45,000 تومان

45,000 تومان 50,000 تومان

<p><br></p>

ACTبه زبان ساده الفبای ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

ACTبه زبان ساده الفبای ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدACTیک درمان رفتاری است:درباره عمل توجه آگاهانه و ارزش مدار. در این مدل مولفه هستی گرای بزرگی وجود د..

<p><br></p>

50,000 تومان 45,000 تومان

35,100 تومان 39,000 تومان

<p><br></p>

CFT به زبان ساده

راهنمای گام به گام درمانگرای برای کمک به مراجعان سر فصل ها : فصل اول : خاستگاه ها و موضوعات بنیادیفصل دوم : آشنایی با شفقتفصل سوم  : رابطه مشفقان..

<p><br></p>

39,000 تومان 35,100 تومان

d2آزمون توجه انتخابی تمرکز وتلاش مندی به همراه بسته آزمون

d2آزمون توجه انتخابی تمرکز وتلاش مندی به همراه بسته آزمونآزمون d2 از شناخته شده ترین ومعتبرترین ابزارهای سنجش توجه وتمرکز است.تجربه بیش از نیم قرن موی..

<p><br></p>

40,000 تومان

DSM-5 به زبان ساده نمونه های بالینی فرآیند ارزیابی بررسی تشخیص های افتراقی

DSM-5 به زبان ساده نمونه های بالینی فرآیند ارزیابی بررسی تشخیص های افتراقیاستفاده از DSM-5 کار حساسی است که به دقت زیادی احتیاج دارد هیچ بعید نیس..

<p><br></p>

65,000 تومان 58,500 تومان

SPSS راهنمای بقا راهنمای گام به گام برای تحلیل وتفسیر داده ها(با نرم افزار SPSS25) اکبر رضایی انتشارات ارجمند

SPSS راهنمای بقا راهنمای گام به گام برای  تحلیل وتفسیر داده ها(با نرم افزار SPSS25)جهان امروز جهان مدیریت داده هاست وبخش عظیم داده های هر علم رشت..

<p><br></p>

90,000 تومان 81,000 تومان

29,000 تومان

<p><br></p>

آرامش ذهن آگاهی برای کودکان

آرامش ذهن آگاهی برای کودکانسلام بچه ها ! به آرامش خوش آمدید .شما احتمالا به این فکر می کنید که این کتاب از کجا آمده وچگونه ذهن آگاهی می تواند برای کود..

<p><br></p>

29,000 تومان

40,500 تومان 45,000 تومان

<p><br></p>

آزادی وسرنوشت

آزادی وسرنوشترولو می (1994-1909) روان شناس آمریکایی بود که جز نظریه پردازان اصلی در رویکرد انشان گرا واگزیستانسیالیست به شخصیت محسوب می شود.می ابتدا ب..

<p><br></p>

45,000 تومان 40,500 تومان

نمايش 1 تا 16 از 963 (61 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

Designed by Nonegar Pardazesh