انتشارات سازمان حسابرسی


نشریه 206-اصول حسابرسی جلد اول انتشارات سازمان حسابرسی

نشریه 206 اصول حسابرسی جلد اول انتشارات سازمان حسابرسیجلد نخست این کتاب با معرفی حرفه حسابرسی و مقررات نظارتی  حاکی بر آن آغاز میشود. در همان ابت..

<p><br></p>

240,000 تومان

نشریه 228 راهنمای بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی شماره 17 قرارادهای بیمه محمد حسین صفرزاده انتشارات سازمان حسابرسی

نشریه 228 راهنمای بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی شماره 17 قرارادهای بیمه محمد حسین صفرزاده انتشارات سازمان حسابرسیکتاب حاضر که به موضع..

<p><br></p>

60,000 تومان

نشریه 78-اصول حسابداری (جلد اول) مصطفی علی مدد انتشارات سازمان حسابرسی

نشریه 78-اصول حسابداری جلد 1 مصطفی علی مدد انتشارات سازمان حسابرسیدر تدوین دوره کامل اصول حسابداری کوشش میشود که هر یک از مجلات ویژگی های زیر را در بر..

<p><br></p>

100,000 تومان

نشریه 132 ملاحظات خاص در بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابرسی بانکهای تجاری محمد علی قوامی انتشارات سازمان حسابرسی

ملاحظات خاص در بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابرسی بانکهای تجاری بیانیه های شماره 1000و1004و1006 نشریه 132فهرست مندرجات:بیانیه 1000-روشهای دریافت..

<p><br></p>

8,500 تومان

حسابداری مدیریت-نشریه 131 رضا شباهنگ انتشارات سازمان حسابرسی

حسابداری مدیریت-نشریه 131 رضا شباهنگ انتشارات سازمان حسابرسیسرفصل های نشریه 131 سازمان حسابرسی:نقش حسابداری مدیریت در محیط در حال تغییرهزینه یابی بر م..

<p><br></p>

170,000 تومان 165,000 تومان

ناموجود

نشریه 101-مبانی و روشهای عمومی حسابداری مصطفی علی مدد انتشارات سازمان حسابرسی 1402

مبانی و روش های عمومی حسابداری مصطفی علی مدد انتشارات سازمان حسابرسی 1402این کتاب می تواند مناسب کسانی باشد که در هنرستان یا مراکز آموزشی مشغول به تحص..

<p><br></p>

100,000 تومان

نشریه 1019-اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی استانداردهای حسابرسی عملیاتی انتشارات سازمان حسابرسی

نشریه 1019-اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسیامروزه در جهان، به کارگیری کارآمد و مؤثر هزینه ها،یکی از چالش های زندگی کاری افراد می باشد. با توسعۀ تجارت و..

<p><br></p>

12,000 تومان

نشریه 1022-قانون مالیات های مستقیم انتشارات سازمان حسابرسی

نشریه 1022-قانون مالیات های مستقیم انتشارات سازمان حسابرسیمصوب 1366/12/3 واصلاحیه مصوب 1394/4/31 واصطلاحات بعدی تا تاریخ 1398/3/20فهرست مطالب:باب اول ..

<p><br></p>

8,000 تومان

نشریه 1023 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی انتشارات سازمان حسابرسی

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی انتشارات سازمان حسابرسیفهرست مطالب:قانون احکام دائمی..

<p><br></p>

6,000 تومان

نشریه 1024-استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی قابل اجرا از اول ژانویه 2018 انتشارات سازمان حسابرسی

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالیاین مجموعه، استانداردهایی که تاریخ اجرای آن ها پس از اول ژانویه 2018 است را شامل نمیشود.فهرست مطالب استانداردهای ..

<p><br></p>

70,000 تومان

نشریه 105 اصول حسابرسی جلد دوم عباس ارباب سلیمانی انتشارات سازمان حسابرسی

اصول حسابرسی (جلد دوم) عباس ارباب سلیمانی انتشارات سازمان حسابرسیدر جلد دوم نشریه 105 مسائلی نظیر چرخه های مختلف کنترلهای داخلی و تکنیک های حسابرسی، م..

<p><br></p>

160,000 تومان

نشریه 118-کنترل داخلی چارچوب یکپارچه-جلد اول امیر پوریانسب انتشارات سازمان حسابرسی

نشریه 118-کنترل داخلی چارچوب یکپارچه-جلد اول امیر پوریانسب انتشارات سازمان حسابرسی این کتاب گزارش تحقیقی بسیار ژرف و گسترده ای است که با پشتیبانی..

<p><br></p>

95,000 تومان

نشریه 121-بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی علی نیکخواه آزاد انتشارات سازمان حسابرسی

نشریه 121-بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی  علی نیکخواه آزاد انتشارات سازمان حسابرسیآغاز کار کمیته تدوین مفاهیم بنیادی حساسی با اختلاف نظرهای گسترده ..

<p><br></p>

11,000 تومان

نشریه 124-اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط انتشارات سازمان حسابرسی1402

اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط انتشارات سازمان حسابرسیگزارشهای مالی در واحدهای اقتصادی با..

<p><br></p>

200,000 تومان

نشریه 125-مفاهیم و روش های اساسی آمار (آمار توصیفی) علی مدنی انتشارات سازمان حسابرسی

نشریه 125-مفاهیم و روش های اساسی آمار سازمان حسابرسیهدف از تهیۀ کتاب نشریه 125 کمک به حسابرسان، محققان، مدیران، دانشجویان و مدرسان است که مجبور به است..

<p><br></p>

20,000 تومان

ناموجود

نشریه 126-حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری علی مدد-ملک آرایی انتشارات سازمان حسابرسی

نشریه 126 علی مدد-ملک آرایی انتشارات سازمان حسابرسیحسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاریبخش های کتاب:ویژگیهای صنعت و قراردادهای بلند مدت پیمانکاری ثب..

<p><br></p>

18,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 126 (8 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش