لوگو سایت نوین بوک

انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز


روش شناسی و روش تحقیق علم اقتصادشهریار نصابیان انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 روش شناسی و روش تحقیق علم اقتصادشهریار نصابیان انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزبخش اول:روش شناسی علم اقتصادفصل اول:معرفت شناسی در عل..

<p><br></p>

18,000 تومان

ادبیات تئوری اقتصاد تولید ابوذر طاهری انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

ادبیات تئوری اقتصاد تولید ابوذر طاهری انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزدر اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم برخورد جدیدی در علم اقتصاد پا ..

<p><br></p>

18,000 تومان 16,200 تومان

تئوری وقوانین علم اقتصادشهریار نصابیان انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

تئوری وقوانین علم اقتصادشهریار نصابیان انتشارات دانشگاه  آزاد اسلامی واحد تهران مرکزفصل اول:تئوری قوانین اقتصاد خردفصل دوم: تئوری وقوانین اقتصاد ..

<p><br></p>

9,000 تومان 8,100 تومان

ناموجود

حسابداری مدیریت برای تصمیم گیری زهرا لشگری انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

حسابداری مدیریت برای تصمیم گیری زهرا لشگری انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرانمجموعه به شرح و بیان روش های دوم و سوم پرداخته شده است و از حسا..

<p><br></p>

20,000 تومان 18,000 تومان

حسابداری منابع انسانی اریک جی فلامهولنس،زهرا حسن قربان انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

حسابداری منابع انسانی اریک جی فلامهولنس،زهرا حسن قربان انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیهدف اصلی مترجم از ترجمه اصلی این کتاب آشنا کردن مد..

<p><br></p>

35,000 تومان 31,500 تومان

رهیافت تحلیلی به وصیت نامه سیاسی-الهی امام محمد نصیری انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

رهیافت تحلیلی به وصیت نامه سیاسی-الهی امام محمد نصیری انتشارات دانشگاه آزاد اسلامیسرفصل ها:وصیت و وصیت نامه نویسی در اسلام؛ ضرورت و اهمیت آنزندگی و اب..

<p><br></p>

50,000 تومان

ناموجود

مدیریت کسب و کارهای کوچک ((مهارت ها و ابزارهای اساسی در موفقیت کارآفرینی)) جلد اول کوراتکوانتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مدیریت کسب و کارهای کوچک ((مهارت ها و ابزارهای اساسی در موفقیت کارآفرینی)) جلد اول کوراتکوانتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزبرای اینکه بتوان..

<p><br></p>

28,000 تومان 25,200 تومان

ناموجود

مقدمه ای بر روش های طراحی (معماری)کاری یور ماکا انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مقدمه ای بر  روش های طراحی (معماری)کاری یور ماکا انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی1: ارجاع به طبیعت و هندسه2: مدل های موسیقی  و ..

<p><br></p>

45,000 تومان

نمايش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش