انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات


آنالیز عددی پیشرفته توفیق الهویرنلو انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

کتاب آنالیز عددی پیشرفته توفیق الهویرنلوکتاب حاضر، با توجه به داشتن مثال ها و توضیحات روشن و تمرین های حل شده می تواند به عنوان خودآموز مورد استفاده ی..

<p><br></p>

65,000 تومان

ارزیابی ناتوانی یادگیری کامبیز کامکاری انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

کتاب ارزیابی ناتوانی یادگیری انتشارات دانشگاه آزاد  اسلامی  واحد علوم و تحقیقات در کتاب حاضر، که به گونه ای تخصصی برای کارشناسان متخصص در حی..

<p><br></p>

60,000 تومان 57,000 تومان

اصول و روش های پژوهش کیفی نجلا حریری انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اصول و روش های پژوهش کیفی نجلا حریری انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات حوزه علوم اجتماعی در دهه‌های اخیر شاهد دگرگونی هایی در رابط..

<p><br></p>

85,000 تومان

بازارها و نهادهای مالی فرشاد هیبیتی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

بازار ها و نهاد های مالی فصل 1: نظام مالی و رشد  و توسعه اقتصادیفصل 2: ساختار بازار های مالیفصل 3: ساختار بازار اولیهفصل 4: بازار ثانویه&nbs..

<p><br></p>

75,000 تومان 67,500 تومان

بازاریابی بین المللی فلیپ آر.کاتئورا انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

بازاریابی بین المللی فلیپ آر.کاتئورا انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  تحقیقاتبخش اول: چشم انداز وچالش بازاریابی بین المللیمحیط پویای تجارت..

<p><br></p>

170,000 تومان

بازاریابی صنعتی کریشنا هاوالدر با ترجمه ی محمدعلی عبدالوند انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

کتاب بازاریابی صنعتی کریشنا هاوالدر با ترجمه ی محمدعلی عبدالوند انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتسرفصل های کتاب بازاریابی صنعتی کریشنا ..

<p><br></p>

130,000 تومان

تئوری حسابداری (مقدمه ای بر تئوری های توصیفی) هاشم نیکومرام انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

کتاب تئوری حسابداری (مقدمه ای بر تئوری های توصیفی) هاشم نیکومرامکتاب تئوری حسابداری نیکومرام توسط انتشارات دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات به چاپ رسیده..

<p><br></p>

45,000 تومان

حسابداری مدیریت راهبردی فریدون رهنمای رودپشتی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

کتاب حسابداری مدیریت راهبردی فریدون رهنمای رودپشتیکتاب حسابداری مدیریت راهبردی توسط فریدون رهنمای رودپشتی و انتشارات دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات به..

<p><br></p>

95,000 تومان

مبانی حسابداری مدیریت (رویکرد و دیدگاه نوین) فریدون رهنمای رودپشتی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

کتاب مبانی حسابداری مدیریت (رویکرد و دیدگاه نوین) فریدون رهنمای رودپشتی کتاب مبانی حسابداری مدیریت رهنمای رودپشتی توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی وا..

<p><br></p>

95,000 تومان

مدیریت استراتژیک بازاریابی دیوید کراونزانتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

مدیریت استراتژیک بازاریابی دیوید کراونزانتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقاتبخش1-بازار گرایی و یادگیری سازمانیبخش2-تدوین برنامه بازاریابی&nbs..

<p><br></p>

59,000 تومان 53,100 تومان

مدیریت تغییر نگاهی به نظام اداری ایران رضا نجف بیگی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

مدیریت تغییر نگاهی به نظام اداری ایران رضا نجف بیگی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  تحقیقاتسخن آغازین1.نگاهی به نظریه های مدیریت تغییر2.ا..

<p><br></p>

65,000 تومان 58,500 تومان

نمايش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش