انتشارات پژوهش های فرهنگی


اجرای استراتژی برای مدیران عامل برایت لاین انتشارات پژوهش های فرهنگی

اجرای استراتژی برای مدیران انتشارات پژوهش های فرهنگیدر این کتاب به مسائلی همچون اقدا برای تحقق ایده ها ، چرا اجرای استراتژی مانند به پرواز درآوردن باد..

<p><br></p>

280,000 تومان 252,000 تومان

بازاریابی گردشگری لس لومسدن با ترجمه ی علی پارساییان انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

بازاریابی گردشگری لس لومسدن با ترجمه ی علی پارساییان انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگیبازاریابی گردشگری مجموعه انتشارات تجاری بین المللی تامسون در زمینه ..

<p><br></p>

298,000 تومان 238,400 تومان

رفتار سازمانی (جلد سوم: سیستم سازمان) استیفن پی. رابینز با ترجمه ی سید محمد اعرابی و محمد تقی زاده مطلق انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

رفتار سازمانی (جلد سوم: سیستم سازمان) اعرابی و تقی زاده مطلقکتاب رفتار سازمانی، ترجمۀ کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج براساس ویرایش 2007 می باشد و..

<p><br></p>

74,000 تومان

مدیریت استراتژیک هنر لیدیا واربانوا انتشارات پژوهش های فرهنگی

مدیریت استراتژیک هنر لیدیا واربانوا انتشارات پژوهش های فرهنگینوآوری و کارآفرینی در هنر یک رویداد استراتژیک، مدیریت استراتژیک، فرآیند برنامه ریزی استرا..

<p><br></p>

140,000 تومان 124,000 تومان

مدیریت استراتژیک ورزش دنی اوبراین انتشارات پژوهش های فرهنگی

مدیریت استراتژیک ورزش دنی اوبراین انتشارات پژوهش های فرهنگیمدیریت استراتژیک ورزش ترکیبی از مدیریت استراتژیگ  کسب و کار ورزش است که می توان آن را ..

<p><br></p>

310,000 تومان

مدیریت منابع سرمایه انسانی اصول مبانی ومفاهیم با رویکرد راهبردی مسعود احمدی

مدیریت منابع سرمایه انسانی اصول مبانی ومفاهیم با رویکرد راهبردی مسعود احمدیبخش 1: کلیاتی از مدیریت منابع انسانیفصل1: مفاهیم مدیریت انسانیفصل2: سیر تحو..

<p><br></p>

250,000 تومان

هوشمندی در انتخاب جان اس هاموند انتشارات پژوهش های فرهنگی

هوشمندی در انتخاب جان اس هاموند انتشارات پژوهش های فرهنگیمقدمه کتابگیر کرده اید. سرگردان هستید. با یک تصمیم مهم مواجه شده اید و نمی دانید چه باید بکنی..

<p><br></p>

195,000 تومان 175,500 تومان

هوشمندی فرایند تصمیم گیری دانشگاه هاروارد انتشارات پژوهش های فرهنگی

هوشمندی فرایند تصمیم گیری دانشگاه هاروارد انتشارات پژوهش های فرهنگی مقدمه کتابمسئولیت ساخت محصولی را بر عهده دارید که جریان های درآمدی جدیدی به ش..

<p><br></p>

175,000 تومان 157,500 تومان

نمايش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش