انتشارات ورزش


بهداشت و ورزش اکبر آفرینش خاکی انتشارات ورزش

بهداشت و ورزش اکبر آفرینش خاکی انتشارات ورزشآدمی از دیرباز به مسئله سلامت جسم خود توجه زیادی داشته است و این به خاطر وجود بیماری هایی بوده که در اثر ع..

<p><br></p>

200,000 تومان

راهنمای پایان نامه با تاکید بر مدیریت ورزشی دکتر حمید قاسمی انتشارات ورزش

راهنمای پایان نامه با تاکید بر مدیریت ورزشی دکتر حمید قاسمی انتشارات ورزشپایان نامه یک پژوهش به روش علمی است.به بیانی ساده پژوهش علمی یک رویکرد سازمان..

<p><br></p>

180,000 تومان

ناموجود

مدیریت اداری و مالی در سازمان های ورزشی دکتر میرمحمد کاشف انتشارات ورزش

مدیریت اداری و مالی در سازمان های ورزشی دکتر میرمحمد کاشف انتشارات ورزشپویایی و پیچیدگی رو به افزایش سازمان های اجتماعی امروز به سبب توسعه و گسترش فعا..

<p><br></p>

179,000 تومان

نمايش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش