لوگو سایت نوین بوک

انتشارات فرمنش


سیستم های خریدو انبارداری طهمورث حسنقلی پورانتشارات نگاه دانش

کتاب سیستم های خریدو انبارداری طهمورث حسنقلی پورانتشارات نگاه دانشپس از مطالعه ی این فصل قادر خواهید بود:مفهوم لجستیک و زنجیره ی تامین و تفاوت این دو ..

<p><br></p>

80,000 تومان

مدیریت تدارکات و لجستیک (سیستم های خرید،انبارداری و توزیع)بابک کاظمی انتشارات فرمنش

مدیریت تدارکات و لجستیک (سیستم های خرید،انبارداری و توزیع)بابک کاظمی انتشارات فرمنشفهرست مطالبفصل ۱- کلیاتفصل ۲- استانداردهای صنعتی و استانداردسازی کا..

<p><br></p>

84,000 تومان 75,600 تومان

112,500 تومان 125,000 تومان

<p><br></p>

مدیریت حقوق و دستمزد یوسف رونق انتشارات فرمنش

مدیریت حقوق و دستمزد یوسف رونق انتشارات فرمنشسرآغازپیشگفتارویراست دومدیباچهفصل 1: کلیاتفصل 2: نظریه های حقوق و دستمزدفصل 3: اهداف ، اصول و مبانی نظام ..

<p><br></p>

125,000 تومان 112,500 تومان

نمايش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش