لوگو سایت نوین بوک

انتشارات علوم ایران


افست چگونه با C برنامه بنویسیم-ویرایش هشتم/How to program C پائول دایتل انتشارات علوم ایران

 افست چگونه با C برنامه بنویسیم-ویرایش هشتم/How to program C پائول دایتل انتشارات علوم ایرانChapter 1 Introduction to Computer, the Internet and ..

<p><br></p>

280,000 تومان 252,000 تومان

اصول و مبانی امنیت شبکه-کاربرد ها و استاندارد ها ویلیام استالینگز با ترجمه ی آرش حبیبی لشکر انتشارات علوم ایران

اصول و مبانی امنیت شبکه-کاربرد ها و استاندارد ها ویلیام استالینگز با ترجمه ی آرش حبیبی لشکر انتشارات علوم ایرانسرفصل ها:فصل1-مقدمهفصل2-رمز نگاری متقار..

<p><br></p>

160,000 تومان 144,000 تومان

تشریح جامع مسائل تحلیل و طراحی مدار های مجتمع آنالوگ-ویراست پنجم گری-هورست-لوییس-مایر با ترجمه ی رسول فتحی پور انتشارات علوم ایران

کتاب تشریح جامع مسائل تحلیل و طراحی مدار های مجتمع آنالوگ-ویراست پنجم گری-هورست-لوییس-مایر با ترجمه ی رسول فتحی پور انتشارات علوم ایرانمجموعه کتاب های..

<p><br></p>

65,000 تومان 58,500 تومان

تشریح جامع مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد اول رابرت ای آدامز با ترجمه ی محمدتقی فرامرزی انتشارات علوم ایران

تشریح جامع مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد اول رابرت ای آدامز با ترجمه ی محمدتقی فرامرزی انتشارات علوم ایرانسرفصل ها:فصل1-حد و پیوست..

<p><br></p>

145,000 تومان 130,500 تومان

تشریح جامع مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد دوم رابرت ای آدامز با ترجمه ی محمدتقی فرامرزی انتشارات علوم ایران

تشریح جامع مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد دوم رابرت ای آدامز با ترجمه ی محمدتقی فرامرزی انتشارات علوم ایرانسرفصل ها:فصل9-دنباله سری..

<p><br></p>

150,000 تومان 135,000 تومان

تشریح جامع مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال-قسمت اول جلد اول جیمز استوارت با ترجمه ی احسان حمزه انتشارات علوم ایران

تشریح جامع مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال-قسمت اول جلد اول جیمز استوارت با ترجمه ی احسان حمزه انتشارات علوم ایرانسرفصل ها:فصل1-توابع و مدل هافصل2-حدفص..

<p><br></p>

150,000 تومان 135,000 تومان

تشریح جامع مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال-قسمت اول جلد دوم جیمز استوارت با ترجمه ی وحید سبزپوش انتشارات علوم ایران

تشریح جامع مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال-قسمت اول جلد دوم جیمز استوارت با ترجمه ی وحید سبزپوش انتشارات علوم ایرانسرفصل ها:فصل6-کاربرد های انتگرالفصل7..

<p><br></p>

270,000 تومان 243,000 تومان

تشریح جامع مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال-قسمت دوم ویراست ششم جیمز استورات با ترجمه ی محمدتقی فرامرزی انتشارات علوم ایران

تشریح جامع مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال-قسمت دوم ویراست ششم جیمز استورات با ترجمه ی محمدتقی فرامرزی انتشارات علوم ایرانسرفصل ها:فصل 13: بردار ها و ه..

<p><br></p>

210,000 تومان 189,000 تومان

تشریح جامع مسائل شیمی فیزیک (جلد اول)-ویراست 6 ایرا ان. لوین با ترجمه ی علیرضا خورشیدی حسینی انتشارات علوم ایران

کتاب حل مسائل جامع شیمی فیزیک (1)-ویراست 6 ایرا ان. لوینکتاب حاضر، حل المسائلی برای کتاب شیمی فیزیک لوین می باشد که بر طبق ویراست ششم کتاب طراحی و ترج..

<p><br></p>

75,000 تومان 67,500 تومان

تشریح جامع مسائل معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسئله های مقدار مرزی جلد اول ویراست نهم ویلیام ای. بویس با ترجمه ی کژال حق پرست انتشارات علوم ایران

تشریح جامع مسائل معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسئله های مقدار مرزی جلد اول ویراست نهم ویلیام ای. بویس با ترجمه ی کژال حق پرست انتشارات علوم ایرانفهرست ..

<p><br></p>

220,000 تومان 198,000 تومان

تشریح جامع مسائل مقاومت مصالح-جلد 2 ویراست هفت فردیناند پی بیر با ترجمه ی راهب غلامی انتشارات علوم ایران

تشریح جامع مسائل مقاومت مصالح-جلد 2 ویراست هفت فردیناند پی بیر با ترجمه ی راهب غلامی انتشارات علوم ایرانسرفصل ها:فصل7-تبدیل های تنش و کرنشفصل8-تنش های..

<p><br></p>

84,000 تومان 75,600 تومان

تشریح جامع مسائل مقاومت مصالح-جلد اول ویراست هفتم فردیناند پی. بیر با ترجمه ی راهب غلامی انتشارات علوم ایران

تشریح جامع مسائل مقاومت مصالح-جلد اول ویراست هفتم فردیناند پی. بیر با ترجمه ی راهب غلامی انتشارات علوم ایرانسرفصل ها:فصل اول: مفهوم تنشفصل دوم: تنش وک..

<p><br></p>

200,000 تومان 180,000 تومان

تشریح جامع مسائل مقاومت مصالح-جلد دوم ویراست ششم فردیناند پی بیر با ترجمه ی ادریس غلامی انتشارات علوم ایران

تشریح جامع مسائل مقاومت مصالح-جلد دوم ویراست ششم فردیناند پی بیر با ترجمه ی ادریس غلامی انتشارات علوم ایرانسرفصل ها:فصل هفتم: تبدیل های تنش وکرنشفصل ه..

<p><br></p>

100,000 تومان 90,000 تومان

تشریح جامع مسائل مقدمه ای بر الگوریتم ها-ویراست سوم کورمن-لایسرسون-روست-استاینبا ترجمه ی ملیحه شبان زاده انتشارات علوم ایران

تشریح جامع مسائل مقدمه ای بر الگوریتم ها-ویراست سوم کورمن-لایسرسون-روست-استاینبا ترجمه ی ملیحه شبان زاده انتشارات علوم ایرانسرفصل ها:فصل 1: نقش الگوری..

<p><br></p>

84,000 تومان 75,600 تومان

تشریح جامع مسائل مکانیک سیالات اصول و کاربردها-جلد 1 ویراست دوم و سوم یونس سنجل با ترجمه ی ادریس غلامی انتشارات علوم ایران

تشریح جامع مسائل مکانیک سیالات اصول و کاربردها-جلد 1 ویراست دوم و سوم یونس سنجل با ترجمه ی ادریس غلامی انتشارات علوم ایرانسرفصل ها:فصل1: مقدمه ومفاهیم..

<p><br></p>

84,000 تومان 75,600 تومان

تشریح جامع مسائل مکانیک مهندسی استاتیک-ویراست هشت مریام با ترجمه ی محسن نادری انتشارات علوم ایران

تشریح جامع مسائل مکانیک مهندسی استاتیک-ویراست هشت مریام با ترجمه ی محسن نادری انتشارات علوم ایرانسرفصل ها:فصل1-مقدمه ای بر استاتیکفصل2-سیستم نیروهافصل..

<p><br></p>

135,000 تومان 121,500 تومان

نمايش 1 تا 16 از 20 (2 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش