لوگو سایت نوین بوک

انتشارات علم و ادب


60,000 تومان

<p><br></p>

مکانیک مهندسی جلد اول استاتیک

    فهرست مطالبفصل1-مفاهیم عمومیفصل2-نیرو ها و لنگر ها تعادل ذراتفصل3-تعادل اجسام صلبفصل4-سازه هافصل5-مرکز سطح و نیرو های گستردهفص..

<p><br></p>

60,000 تومان

40,500 تومان 45,000 تومان

<p><br></p>

اجرای ساختمانهای بتن آرمه

اجرای ساختمانهای بتن آرمه چارچوب کلی کتاب در انطباق با درس اجرای سازه های بتنی تهیه شده در این کتاب سعی شده است مراحل اجرا وعملیات اجرا..

<p><br></p>

45,000 تومان 40,500 تومان

اجزای محدود برای تحلیل سازه ها شاپور طاحونی انتشارات علم و ادب

اجزای محدود برای تحلیل سازه ها شاپور طاحونی انتشارات علم و ادبسرفصل ها:فصل 1: مفاهیم پایهفصل 2: جبر ماتریسها و روش های عددی حل معادلات فصل 3: اجز..

<p><br></p>

150,000 تومان

جلد اول دینامیک سازه ها و تعیین نیروهای زلزله-نظریه و کاربرد آنیل چوپرا با ترجمه شاپور طاحونی انتشارات علم و ادب

جلد اول دینامیک سازه ها و تعیین نیروهای زلزله-نظریه و کاربرد آنیل چوپرا با ترجمه شاپور طاحونی انتشارات علم و ادبفهرست مطالب:بخش یک-سیستم های یک درجه آ..

<p><br></p>

75,000 تومان

دینامیک سازه ها وتعیین نیروهای زلزله تئوری وکاربرد در مهندسی زلزله جلد دوم

دینامیک سازه ها وتعیین نیروهای زلزله تئوری وکاربرد در مهندسی زلزله جلد دوم فصل11: میرایی در سازه هافصل12: تحلیل دینامیکی سیستم های خطیفصل13: تحلی..

<p><br></p>

90,000 تومان

ساختمان های بلند شاپور طاحونی انتشارات علم و ادب

ساختمان های بلند شاپور طاحونی انتشارات علم و ادبسرفصل ها:فصل اول-معرفی و تاریخچهفصل دوم-اصول شهرسازی و معماری ساختمان های بلندفصل سوم-طبقه بندی سیستم ..

<p><br></p>

150,000 تومان

طراحی ساختمانهای بتن مسلح با سیستم پانلی ( دال و دیوار )مهندسین مشاور تدبیر ساحل پارس انتشارات علم و ادب

طراحی ساختمانهای بتن مسلح با سیستم پانلی ( دال و دیوار )مهندسین مشاور تدبیر ساحل پارس انتشارات علم و ادبدر دهه گذشته با پیشرفت تکنولوژی در عرصه انبوه ..

<p><br></p>

40,000 تومان

طراحی سازه های بتن مسلح مقاوم در برابر انفجار

کتاب طراحی سازه های بتن مسلح مقاوم در برابر انفجارفصل1:مبانیفصل2:پارامتری طراحیفصل3:فشار انفجار و بارهای وارد بر ساختمانفصل4:تحلیل و طراحی اعضافصل5:مف..

<p><br></p>

30,000 تومان

طراحی سازه های فولادی شاپور طاحونی انتشارات علم و ادب

طراحی سازه های فولادی شاپور طاحونی  انتشارات علم و ادبفصل 1: تاریخچه و روش های طراحی فصل  2: مشخصات هندسی مقطع فصل 3: اعضای کششیفص..

<p><br></p>

160,000 تومان

کتاب های آموزشی مهندسی عمران برای دوره های کاردانی (کتاب چهارم: سازه های بتن مسلح) شاپور طاحونی انتشارات علم و ادب

کتاب های آموزشی مهندسی عمران برای دوره های کاردانی (کتاب چهارم: سازه های بتن مسلح) شاپور طاحونی انتشارات علم و ادبسرفصل های کتاب آموزشی مهندسی عمران :..

<p><br></p>

30,000 تومان

ناموجود

کتابهای آموزشی مهندسی عمران ( برای دوره های کاردانی)سازه های بتن مسلح شاپور طاحونی انتشارات علم و ادب

کتابهای آموزشی مهندسی عمران ( برای دوره های کاردانی)سازه های بتن مسلح شاپور طاحونی انتشارات علم و ادبفصل 1: خواص بتن و فولاد مسلح کنندهفصل 2: مفاهیم ا..

<p><br></p>

15,000 تومان 13,500 تومان

ناموجود

کتابهای آموزشی مهندسی عمران (برای دوره های کاردانی) سازه های فولادی شاپور طاحونی انتشارات علم و ادب

کتابهای آموزشی مهندسی عمران (برای دوره های کاردانی) سازه های فولادی شاپور طاحونی انتشارات علم و ادبفصل 1:معرفی تاریخچه و روش های طراحیفصل 2: مشخصات هن..

<p><br></p>

14,000 تومان 12,600 تومان

ناموجود

کتابهای آموزشی مهندسی عمران برای دوره های کاردانی (کتاب سوم: سازه های فولادی) شاپور طاحونی انتشارات علم و ادب

کتابهای آموزشی مهندسی عمران برای دوره های کاردانی (کتاب سوم: سازه های فولادی) شاپور طاحونی انتشارات علم و ادبسرفصل ها:فصل 1: معرفی تاریخچه و روش های ط..

<p><br></p>

30,000 تومان 27,000 تومان

نمايش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش