لوگو سایت نوین بوک

انتشارات علمی و فنی


ناموجود

توابع یک متغیره مختلط(جلد1)محمد علی رضوانی انتشارات علمی و فنی

توابع یک متغیره مختلط(جلد1)محمد علی رضوانی انتشارات علمی و فنی1-دستگاه اعداد مختلط2-فضا های متریک و توپولوژی c3-ویژگی ها ی مقدماتی توابع تحلیلی و مثال..

<p><br></p>

40,000 تومان 36,000 تومان

حل المسائل آنالیز ریاضی(جلد2)محمد حسین علیزاده انتشارات علمی و فنی

حل المسائل  آنالیز ریاضی(جلد2)محمد حسین علیزاده انتشارات علمی و فنیبخش1-حل المسائل کتاب اصول  آنالیز ریاضی (رودین)بخش2-حل مسائل برگزیده کتاب..

<p><br></p>

22,000 تومان 19,800 تومان

حل مسائل الاستیسیته نظری کاربردی محاسباتی

حل مسائل الاستیسیته نظری کاربردی محاسباتی حل تمرینهای فصل 1:پیشتاز ریاضیحل تمرینهای فصل 2: تغییر شکن مکان ها وکرنش هاحل تمرینهای فصل 3:تنش وتعادل..

<p><br></p>

75,000 تومان

حل مسائل مکانیک کوانتومی کتاب فیزیک کوانتومی استفان گواسیوروویچ محمدزارع قمشه انتشارات علمی وفنی

حل مسائل مکانیک کوانتومی کتاب فیزیک کوانتومی استفان گواسیوروویچ محمدزارع قمشه انتشارات علمی وفنیبخش 1:حل مسائل مکانیک کوانتومی کتاب  استفان گواسی..

<p><br></p>

140,000 تومان 126,000 تومان

سنتز ترکیبات آلی با روش گسستن+تمرین های تکمیلی استورات وارن با ترجمه ی برهمن موثق انتشارات علمی و فنی

کتاب سنتز ترکیبات آلی با روش گسستن به همراه تمرین های تکمیلی استورات وارن انتشارات علمی و فنیسرفصل های کتاب سنتز ترکیبات آلی با روش گسستن:روش گسستناصو..

<p><br></p>

242,000 تومان 217,800 تومان

شیمی عمومی-ماهیت مولکولی ماده و تغییر (جلد اول-کتاب اول)-ویراست پنجم مارتین اس. سیلبربرگ با ترجمه ی غلامرضا اسلامپور انتشارات علمی و فنی

شیمی عمومی-ماهیت مولکولی ماده و تغییر (جلد اول-کتاب اول)-ویراست پنجم مارتین اس. سیلبربرگ با ترجمه ی غلامرضا اسلامپور انتشارات علمی و فنیسرفصل ها:کلید ..

<p><br></p>

85,000 تومان 76,500 تومان

شیمی عمومی-ماهیت مولکولی ماده و تغییر (جلد اول-کتاب دوم)-ویراست پنجم مارتین اس. سیلبربرگ با ترجمه ی غلامرضا اسلامپور انتشارات علمی و فنی

شیمی عمومی-ماهیت مولکولی ماده و تغییر (جلد اول-کتاب دوم)-ویراست پنجم مارتین اس. سیلبربرگ با ترجمه ی غلامرضا اسلامپور انتشارات علمی و فنیسرفصل ها:فصل 7..

<p><br></p>

125,000 تومان 112,500 تومان

شیمی معدنی-ویراست دوم (جلد اول) گری میسلر با ترجمه ی شهرآرا افشار انتشارات علمی و فنی

شیمی معدنی-ویراست دوم (جلد اول) گری میسلر با ترجمه ی شهرآرا افشار انتشارات علمی و فنیسرفصل ها:فصل1:مقدمه ای بر شیمی معدنیفصل2:ساختار اتمیفصل3:نظریه سا..

<p><br></p>

140,000 تومان 126,000 تومان

112,500 تومان 125,000 تومان

<p><br></p>

شیمی کوانتومی غلامرضا اسلام پور انتشارات علمی و فنی

شیمی کوانتومی غلامرضا اسلام پور انتشارات علمی و فنی1-معادله شرودینگر2-ذره در جعبه3-عملگرها4-نوسانگر هماهنگ5-اندازه حرکت زاویه ای6-اتم هیدروژن7-قضیه ها..

<p><br></p>

125,000 تومان 112,500 تومان

ناموجود

مبانی شیمی تجزیه(ویرایش هفتم)-جلد دوم اسکوگ-وست-هولر با ترجمه سید مجتبی قدیری انتشارات علمی و فنی

مبانی شیمی تجزیه(ویرایش هفتم)-جلد دوم اسکوگ-وست-هولر با ترجمه سید مجتبی قدیری انتشارات علمی و فنیسرفصل ها:فصل 15: پیش درامدی بر الکترو شیمیفصل 16: کار..

<p><br></p>

70,000 تومان 63,000 تومان

معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی (جلد1)علی اکبر عالم زاده انتشارات علمی و فنی

معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی (جلد1)علی اکبر عالم زاده انتشارات علمی و فنیفصل1-آشناییفصل2-معادلات دیفرانسیل مرتبه یک فصل3-معادلات ..

<p><br></p>

60,000 تومان 54,000 تومان

نگرشی بر طیف سنجی همراه با تالیف حل مسائل کتاب-ویراست چهارم پاویا-امپمن-کریز-ویویان با ترجمه ی برهمن موثق انتشارات علمی و فنی

نگرشی بر طیف سنجی همراه با تالیف حل مسائل کتاب-ویراست چهارم پاویا-امپمن-کریز-ویویان با ترجمه ی برهمن موثق انتشارات علمی و فنیسرفصل ها:فصل1:فرمولهای مو..

<p><br></p>

150,000 تومان 135,000 تومان

126,000 تومان 140,000 تومان

<p><br></p>

کتاب برگزیده در رشته ریاضی 1362 اصول وآنالیز ریاضی

کتاب برگزیده در رشته ریاضی 1362 اصول وآنالیز ریاضی فصل1:دستگاههای اعداد حقیقی ومختلطفصل2:توپولوژی پایهفصل3:دنباله ها وسری های عددیفصل4:پیوستگیفصل..

<p><br></p>

140,000 تومان 126,000 تومان

نمايش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش