لوگو سایت نوین بوک

انتشارات علمیران


بارگذاری کاربرد سازه ها ،بهروز دادمند انتشارات علمیران

بارگذاری کاربرد سازه ها  ،بهروز دادمند انتشارات علمیرانفصل 1: بار مردهفصل 2: بار زنده فصل 3: با برف فصل 4: بار زلزلهفصل 5:بار باد..

<p><br></p>

11,000 تومان

76,500 تومان 85,000 تومان

<p><br></p>

تشریح کامل مسائل طراحی اجزا ماشین (2) جلد2

به همراه تشریح تمام مسائل طراحی سیستمSIفهرست مطالبفصل11-یاتاقان های غلتشیفصل12-روانسازیی و یاتاقان های مالشیفصل13-چرخنده ها کلیات فصل14-چرخنده ها..

<p><br></p>

85,000 تومان 76,500 تومان

تشریح کامل مسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته-ویراست هشتم جلد دوم اروین کرویت سیگ با ترجمه ی شاهرخ پرستنده انتشارات علمیران

تشریح کامل مسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته-ویراست هشتم جلد دوم اروین کرویت سیگ با ترجمه ی شاهرخ پرستنده انتشارات علمیرانسرفصل ها:فصل دهم: سریهای فوریه، ا..

<p><br></p>

85,000 تومان 76,500 تومان

تشریح کامل مسائل سیستم های مخابراتی مقدمه ای بر سیگنال ونویز در مخابرات الکتریکی

تشریح کامل مسائل سیستم های مخابراتی مقدمه ای بر سیگنال ونویز در مخابرات الکتریکی فصل2:سیگنال وطیففصل3:انتقال سیگنال وفیلتر کردنفصل4:مدولاسیون موج..

<p><br></p>

70,000 تومان 63,000 تومان

تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح (جلد1)یعقوب برومند انتشارات علمیران

تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح (جلد1)یعقوب برومند انتشارات علمیرانفصل1-مفهوم نیروی داخلیفصل2-تنشفصل3-کرنش و روابط کرنشفصل4-اعضا محوریفصل5-پیچشفصل6-خمش ..

<p><br></p>

70,000 تومان 63,000 تومان

تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح (جلد2)یعقوب برومند انتشارات علمیران

تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح (جلد2)یعقوب برومند انتشارات علمیرانفصل11-تغییر شکل تییر هافصل12-ستون ها فصل13-روش های انرژیفصل14-مسائل نامعین ایستا..

<p><br></p>

70,000 تومان 63,000 تومان

تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات 2-ویراست نهم استریتر-وایلی-بدفورد با ترجمه یعقوب برومند انتشارات علمیران

تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات 2-ویراست نهم استریتر-وایلی-بدفورد با ترجمه یعقوب برومند انتشارات علمیرانسرفصل ها:فصل 7: جریانهای خارجی فصل 8: جریا..

<p><br></p>

30,000 تومان

نمايش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش