لوگو سایت نوین بوک

انتشارات عدالت نوین


روش تحقیق در حسابداری-راهنمای عملی برای نگارش پایان نامه و مقاله زهرا دیانتی دیلمی انتشارات عدالت نوین

کتاب روش تحقیق در حسابداری-راهنمای عملی برای نگارش پایان نامه و مقاله زهرا دیانتی دیلمی انتشارات عدالت نوینامید است کتاب حاضر بتواند راهنمایی مناسب بر..

<p><br></p>

140,000 تومان 126,000 تومان

روش تحقیق کیفی و کمی در حسابداری همراه با نرم افزار spss زهرا دیانتی دیلمی انتشارات عدالت نوین

روش تحقیق کیفی و کمی در حسابداری همراه با نرم افزار spss زهرا دیانتی دیلمی انتشارات عدالت نوینفصل1-آشنایی با روش تحقیق و نحوه جمع آوری داده ها از مناب..

<p><br></p>

80,000 تومان 72,000 تومان

نمايش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش