لوگو سایت نوین بوک

انتشارات طلیعه پویش


مجموعه آزمون های تضمینی استخدامی آموزش و پرورش رسول عزیزی انتشارات طلیعه پویش

کتاب مجموعه آزمون های تضمینی استخدامی آموزش و پرورش رسول عزیزی انتشارات طلیعه پویشپرفروش ترین کتاب استخدامی آموزش و پرورشبراساس سرفصل های سازمان سنجش ..

<p><br></p>

160,000 تومان 136,000 تومان

مجموعه آزمون های تضمینی استخدامی آموزگار ابتدایی (آموزش و پرورش) رسول عزیزی انتشارات طلیعه پویش

مجموعه آزمون های تضمینی استخدامی آموزگار ابتدایی (آموزش و پرورش) رسول عزیزی انتشارات طلیعه پویشبراساس سرفصل های سازمان سنجش و آموزش کشورشرح و خلاصه در..

<p><br></p>

145,000 تومان 123,250 تومان

مجموعه آزمون های تضمینی استخدامی بانک ها رسول عزیزی انتشارات طلیعه پویش

مجموعه آزمون های تضمینی استخدامی بانک ها رسول عزیزی انتشارات طلیعه پویشپرفروش ترین کتاب استخدامی بانک هاویژه کلیه داوطلبان آزمون های استخدامی بانک های..

<p><br></p>

160,000 تومان 136,000 تومان

مجموعه آزمون های تضمینی استخدامی بانک ها رشته اقتصاد رسول عزیزی انتشارات طلیعه پویش

کتاب مجموعه آزمون های تضمینی استخدامی بانک ها رشته اقتصاد رسول عزیزی انتشارات طلیعه پویشویژه کلیه داوطلبان آزمون های استخدامی بانک های دولتی و خصوصیبر..

<p><br></p>

150,000 تومان 127,500 تومان

مجموعه آزمون های تضمینی استخدامی بانک ها رشته حسابداری رسول عزیزی انتشارات طلیعه پویش

کتاب مجموعه آزمون های تضمینی استخدامی بانک ها رشته حسابداری رسول عزیزی انتشارات طلیعه پویشویژه کلیه داوطلبان آزمون های استخدامی بانک های دولتی و خصوصی..

<p><br></p>

150,000 تومان 127,500 تومان

مجموعه آزمون های تضمینی استخدامی بانک ها مدیریت بازرگانی رسول عزیزی انتشارات طلیعه پویش

کتاب مجموعه آزمون های تضمینی استخدامی بانک ها مدیریت بازرگانی رسول عزیزی انتشارات طلیعه پویشویژه کلیه داوطلبان آزمون های استخدامی بانک های دولتی و خصو..

<p><br></p>

150,000 تومان 127,500 تومان

مجموعه آزمون های تضمینی استخدامی بانک ها مدیریت دولتی رسول عزیزی انتشارات طلیعه پویش

کتاب مجموعه آزمون های تضمینی استخدامی بانک ها(مدیریت دولتی) رسول عزیزی انتشارات طلیعه پویشویژه کلیه داوطلبان آزمون های استخدامی بانک های دولتی و خصوصی..

<p><br></p>

150,000 تومان 127,500 تومان

مجموعه آزمون های تضمینی استخدامی دستگاه های اجرایی رسول عزیزی انتشارات طلیعه پویش

مجموعه آزمون های تضمینی استخدامی دستگاه های اجرایی رسول عزیزی انتشارات طلیعه پویشپرفروش ترین کتاب استخدامی دستگاه های اجراییبراساس سرفصل های سازمان سن..

<p><br></p>

135,000 تومان 114,750 تومان

مجموعه آزمون های تضمینی استخدامی مراقبت سلامت رسول عزیزی انتشارات طلیعه پویش

کتاب مجموعه آزمون های تضمینی استخدامی مراقبت سلامت(درسنامه و تست) رسول عزیزی انتشارات طلیعه پویشقابل استفاده در کلیه آزمون های ویژه استخدامی وزارت بهد..

<p><br></p>

200,000 تومان 170,000 تومان

مجموعه آزمون های تضمینی استخدامی مسئول خدمات مالی حسابدار رسول عزیزی انتشارات طلیعه پویش

کتاب مجموعه آزمون های تضمینی استخدامی مسئول خدمات مالی حسابدار،رسول عزیزی انتشارات طلیعه پویشاین کتاب ارائه شده برای شما،بر اساس سرفصل های سازمان سنجش..

<p><br></p>

170,000 تومان 153,000 تومان

مجموعه آزمون های تضمینی استخدامی نیروهای مسلح رسول عزیزی انتشارات طلیعه پویش

مجموعه آزمون های تضمینی استخدامی نیروهای مسلح رسول عزیزی انتشارات طلیعه پویشپرفروش ترین کتاب استخدامی نیروهای مسلحنیروهای مسلح، نیروی دریایی، نیروی زم..

<p><br></p>

180,000 تومان 153,000 تومان

مجموعه آزمون های تضمینی استخدامی نیروی انتظامی رسول عزیزی انتشارات طلیعه پویش

مجموعه آزمون های تضمینی استخدامی نیروی انتظامی رسول عزیزی انتشارات طلیعه پویشپرفروش ترین کتاب استخدامی نیروی انتظامینیروهای مسلح، نیروی دریایی، نیروی ..

<p><br></p>

180,000 تومان 153,000 تومان

مجموعه آزمون های تضمینی استخدامی و اطلاعات عمومی رسول عزیزی انتشارات طلیعه پویش

کتاب مجموعه آزمون های تضمینی استخدامی و اطلاعات عمومی رسول عزیزی انتشارات طلیعه پویش(پرفروش ترین کتاب استخدامی عمومی) براساس سرفصل های سازمان سنجش و آ..

<p><br></p>

180,000 تومان 162,000 تومان

مجموعه آزمون های تضمینی استخدامی پرستاری تألیف رسول عزیزی انتشارات طلیعه پویش

خصوصیات کتاب مجموعه آزمون های تضمینی استخدامی پرستاری تألیف رسول عزیزی انتشارات طلیعه پویش:براساس سرفصل های سازمان سنجش و آموزش کشورقابل استفاده در کل..

<p><br></p>

180,000 تومان 153,000 تومان

مجموعه آزمون های تضمینی مصاحبه حضوری (گزینش) رسول عزیزی انتشارات طلیعه پویش

خصوصیات کتاب آزمون های مصاحبه حضوری:براساس سرفصل های سازمان سنجش و آموزش کشورقابل استفاده در کلیه آزمون های ویژه استخدامی (دولتی-خصوصی)قابل استفاده بر..

<p><br></p>

70,000 تومان 59,500 تومان

نمايش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش