انتشارات طرحواره


62,100 تومان 69,000 تومان

<p><br></p>

ناموجود

انگیزش و هیجان مصطفی عبدولی انتشارات طرحواره

کتاب انگیزش و هیجان مصطفی عبدولی انتشارات طرحواره _  مناسب آزمون ارشد روانشناسی وزارت علوم _  شامل سوالات آزمون سراسری ارشد روانشن..

<p><br></p>

69,000 تومان 62,100 تومان

روان شناسی بالینی 1 مبانی و سنجش بالینی زینب خجوی انتشارات طرحواره

کتاب روان شناسی بالینی 1 مبانی و سنجش بالینی زینب خجوی انتشارات طرحوارهمناسب آزمون ارشدروانشناسی وزارت علومکامل ترین منبع با پوشش کلیه کتب مرجع ش..

<p><br></p>

100,000 تومان 90,000 تومان

روان شناسی رشد1 نظریه های رشد زینب خجوی انتشارات طرحواره

کتاب روان شناسی رشد1نظریه های رشد زینب خجوی انتشارات طرحوارهمناسب آزمون ارشد و دکترای روانشناسی وزارت علومشرح تمامی نظریه های مهم رشد بابیانی روان و م..

<p><br></p>

100,000 تومان 90,000 تومان

روان شناسی رشد2 چرخه رشدازکودکی تا پیری زینب خجوی انتشارات طرحواره

کتاب روان شناسی رشد2 چرخه رشدازکودکی تا پیری  زینب خجوی انتشارات طرحوارهمناسب آزمون ارشد و دکترای روانشناسی وزارت علوم و وزارت بهداشتپوشش تمامی ن..

<p><br></p>

107,000 تومان 96,300 تومان

ناموجود

روانشناسی عمومی ابوالفضل فتحی پورانتشارات طرحواره

کتاب روانشناسی عمومی ابوالفضل فتحی پورانتشارات طرحواره  پوشش همه کتاب های مرجع درس روانشناسی عمومی  سوالات طبقه بندی شده آزمون ارشد روا..

<p><br></p>

94,000 تومان 84,600 تومان

107,100 تومان 119,000 تومان

<p><br></p>

ناموجود

روانشناسی فیزیولوژیک زینب خجوی انتشارات طرحواره

کتاب روانشناسی فیزیولوژیک زینب خجوی انتشارات طرحوارهمناسب آزمون ارشد روانشناسی وزارت علومکامل ترین منبع روانشناسی فیزیولوژیک باپوشش همه کتاب های مرجع&..

<p><br></p>

119,000 تومان 107,100 تومان

ناموجود

روانشناسی کودکان استثنائی علی خالق پورانتشارات طرحواره

کتاب روانشناسی کودکان استثنائی علی خالق پورانتشارات طرحواره مناسب آزمون ارشد و دکترای روانشناسی پوشش نکات هفت کتاب مرجع درس روانشناسی کودکان..

<p><br></p>

94,000 تومان 84,600 تومان

زبان روان 1 واژه های ضروری متون تخصصی روانشناسی جلال پریداد انتشارات طرحواره

کتاب زبان روان 1 واژه های ضروری متون تخصصی روانشناسی  جلال پریداد انتشارات طرحواره_  مناسب آزمون ارشد روانشناسی _  استخراج لغات پر..

<p><br></p>

94,000 تومان 84,600 تومان

علم النفس به زبان ساده محمد علی خالق پور انتشارات طرحواره

کتاب علم النفس به زبان ساده محمد علی خالق پور انتشارات طرحواره مناسب آزمون ارشد و روانشناسی وزارت علوم پوشش هشت کتاب مرجع درس علم النفس به ز..

<p><br></p>

82,000 تومان 73,800 تومان

نمايش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش