لوگو سایت نوین بوک

انتشارات صفار


54,000 تومان 60,000 تومان

<p><br></p>

ناموجود

Fundamentals Of Physics Holiday & Resnick-10th Edition Part Two Jearl Walker

Fundamentals Of Physics Holiday & Resnick-10th Edition Part Two Jearl Walker..

<p><br></p>

60,000 تومان 54,000 تومان

اصول حسابداری 2 ایرج نوروش و شیرزادی انتشارات صفار

کتاب اصول  حسابداری 2 ایرج نوروش انتشارات صفار برخی از اندیشمندان حسابداری را زبان تجارت تعریف نموده اند. کتاب حاضر با  توجه به این تعریف و ..

<p><br></p>

95,000 تومان 85,500 تومان

اصول حسابداری 1 چارلز هورن گرن با ترجمه ایرج نوروش انتشارات صفار

کتاب اصول حسابداری 1 چارلز هورن گرن با ترجمه ایرج نوروش انتشارات صفارحسابداری زبان تجارت است.آشنایی ناقص با این زبان و درک ضعیف  از اهدافی که بای..

<p><br></p>

195,000 تومان 175,500 تومان

اصول حسابداری 2 چارلز هورن گرن با ترجمه ایرج نوروش انتشارات صفار

کتاب اصول حسابداری 2 چارلز هورن گرن با ترجمه ایرج نوروش انتشارات صفارمجموعه کتاب های انتشارات صفار با تخفیف ویژه فهرست مطالب کتاب اصول حسابداری 2فصل 7..

<p><br></p>

145,000 تومان 130,500 تومان

اصول حسابداری 3 ویگانت با ترجمه ایرج نوروش انتشارات صفار

کتاب اصول حسابداری 3 ویگانت با ترجمه ایرج نوروش انتشارات صفارمجموعه کتاب های انتشارات صفار با تخفیف ویژه فهرست مطالب کتاب اصول حسابداری 3فصل 1: صورت ج..

<p><br></p>

35,000 تومان 31,500 تومان

اصول ماشین های الکتریکی-با کاربردهایی از الکترونیک قدرت محمد هاواری با ترجمه مهرداد عابدی انتشارات صفار

کتاب اصول ماشین های الکتریکی-با کاربردهایی از الکترونیک قدرت محمد هاواری با ترجمه مهرداد عابدی انتشارات صفارمجموعه کتاب های انتشارات صفار با تخفیف ویژ..

<p><br></p>

40,000 تومان 36,000 تومان

اصول و روش کاربردی اسکرام-جلد اول کنی اس. روبین با ترجمه یوسف مهرداد بی بالان انتشارات صفار

کتاب اصول و روش کاربردی اسکرام-جلد اول کنی اس. روبین با ترجمه یوسف مهرداد بی بالان انتشارات صفارمجموعه کتاب های انتشارات صفار با تخفیف ویژه فهرست مطال..

<p><br></p>

165,000 تومان 148,500 تومان

ناموجود

اصول ومبانی سیستم های کنترل محمد هاواری با ترجمه حسن رستگار انتشارات صفار

کتاب اصول ومبانی سیستم های کنترل محمد هاواری با ترجمه حسن رستگار انتشارات صفارمجموعه کتاب های انتشارات صفار با تخفیف ویژه فهرست مطالب کتاب اصول ومبانی..

<p><br></p>

14,000 تومان

افست ( انتشارات صفار Richard G.Shigley's Mechanical Engineering Design (10th Edition انتشارات صفار

کتاب افست (Shigley's Mechanical Engineering Design (10th Edition انتشارات صفارPart 1- BasicsChapter 1-Introduction to Mechanical Engineering DesignCha..

<p><br></p>

150,000 تومان 135,000 تومان

72,000 تومان 80,000 تومان

<p><br></p>

افست Principles of General Chemistry-Part A Second Edition انتشارات صفار

کتاب افست Principles of General Chemistry-Part A Second Edition انتشارات صفارChapter 1- Keys to the Study of ChemistryChapter 2- The Components of Mat..

<p><br></p>

80,000 تومان 72,000 تومان

الکترودینامیک کلاسیک-ویراست سوم جان دیوید جکسون با ترجمه محمدرضا جلیلیان نصرتی انتشارات صفار

کتاب الکترودینامیک کلاسیک-ویراست سوم جان دیوید جکسون با ترجمه محمدرضا جلیلیان نصرتی انتشارات صفارمجموعه کتاب های انتشارات صفار با تخفیف ویژه فهرست مطا..

<p><br></p>

18,000 تومان

تئوری حسابداری ((جلد دوم))علی پارسائیان انتشارات صفار

تئوری حسابداری ((جلد دوم))علی پارسائیان انتشارات صفار فصل 10: حسابداری بین المللی فصل 11: ترازنامهفصل 12: صورت سود و زیان فصل13:صورت های جری..

<p><br></p>

75,000 تومان 67,500 تومان

تئوری حسابداری جین گادفری با ترجمه علی پارسائیان انتشارات صفار

کتاب تئوری حسابداری جین گادفری با ترجمه علی پارسائیان انتشارات صفارمجموعه کتاب های انتشارات صفار با تخفیف ویژه فهرست مطالب کتاب تئوری حسابداریفصل 1: پ..

<p><br></p>

95,000 تومان 85,500 تومان

تئوری حسابداری-جلد اول هری آی ولک با ترجمه علی پارسائیان انتشارات صفار

کتاب تئوری حسابداری-جلد اول هری آی ولک با ترجمه علی پارسائیان انتشارات صفارمجموعه کتاب های انتشارات صفار با تخفیف ویژه فهرست مطالب کتاب تئوری حسابداری..

<p><br></p>

75,000 تومان 67,500 تومان

تئوری سازمان-ساختار و طرح سازمانی استیفن رابینز با ترجمه ی سید مهدی الوانی انتشارات صفار

کتاب تئوری سازمان-ساختار و طرح سازمانی استیفن رابینز با ترجمه ی سید مهدی الوانی انتشارات صفارمجموعه کتاب های انتشارات صفار با تخفیف ویژه فهرست مطالب ک..

<p><br></p>

270,000 تومان 243,000 تومان

تئوری فازی و کاربرد آن در تصمیم گیری عادل آذر انتشارات صفار

کتاب تئوری فازی و کاربرد آن در تصمیم گیری عادل آذر انتشارات صفارمجموعه کتاب های انتشارات صفار با تخفیف ویژه فهرست مطالب کتاب تئوری فازی و کاربرد آن در..

<p><br></p>

20,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 65 (5 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش