انتشارات صفار


اصول حسابداری 1 چارلز هورن گرن با ترجمه ایرج نوروش انتشارات صفار

اصول حسابداری 1 چارلز هورن گرن نوروشکتاب اصول حسابداری 1 هورن گرن توسط ایرج نوروش ترجمه شده است که انتشارات صفار آن را به چاپ رسانده است.فهرست مطالب ک..

<p><br></p>

310,000 تومان

ناموجود

Fundamentals Of Physics Holiday & Resnick-10th Edition Part Two Jearl Walker

Fundamentals Of Physics Holiday & Resnick-10th Edition Part Two Jearl Walker..

<p><br></p>

60,000 تومان

اصول حسابداری 2 ایرج نوروش و فیض الله شیرزادی انتشارات صفار

اصول حسابداری 2 نوروش و شیرزادیکتاب اصول حسابداری 2 ایرج نوروش و فیض الله شیرزادی توسط انتشارات صفار به چاپ رسیده است.سرفصل های کتاب اصول حسابداری 2 ا..

<p><br></p>

250,000 تومان

اصول حسابداری 2 چارلز هورن گرن با ترجمه ایرج نوروش انتشارات صفار

اصول حسابداری 2 چارلز هورن گرن انتشارات صفارکتاب اصول حسابداری 2 هورن گرن توسط ایرج نوروش ترجمه شده است که انتشارات صفار آن را به چاپ رسانده است.فهرست..

<p><br></p>

320,000 تومان

اصول حسابداری 3 ویگانت با ترجمه ایرج نوروش انتشارات صفار

اصول حسابداری 3 ویگانتکتاب اصول حسابداری 3 ویگانت توسط ایرج نوروش ترجمه شده و انتشارات صفار آن را به چاپ رسانده است.فهرست مطالب کتاب اصول حسابداری 3 ا..

<p><br></p>

280,000 تومان 252,000 تومان

اصول ماشین های الکتریکی-با کاربردهایی از الکترونیک قدرت محمد هاواری با ترجمه مهرداد عابدی انتشارات صفار

اصول ماشین های الکتریکی-با کاربردهایی از الکترونیک قدرت محمد هاواری با ترجمه مهرداد عابدی انتشارات صفارفهرست مطالب کتاب اصول ماشین های الکتریکیفصل1:کل..

<p><br></p>

385,000 تومان

اصول و روش کاربردی اسکرام-جلد اول کنی اس. روبین با ترجمه یوسف مهرداد بی بالان انتشارات صفار

کتاب اصول و روش کاربردی اسکرام-جلد اول کنی اس. روبین با ترجمه یوسف مهرداد بی بالان انتشارات صفارفهرست مطالب کتاب اصول و روش کاربردی اسکرامفصل اول:مقدم..

<p><br></p>

165,000 تومان 148,500 تومان

اصول و روش کاربردی اسکرام-جلد دوم کنی اس. روبین با ترجمه یوسف مهرداد بی بالان انتشارات صفار

اصول و روش کاربردی اسکرام-جلد دوم کنی اس. روبین با ترجمه یوسف مهرداد بی بالان انتشارات صفارفهرست مطالب اصول و روش کاربردی اسکرام:بخش اول:برنامه ریزیفص..

<p><br></p>

220,000 تومان

ناموجود

اصول ومبانی سیستم های کنترل محمد هاواری با ترجمه حسن رستگار انتشارات صفار

اصول ومبانی سیستم های کنترل محمد هاواری با ترجمه حسن رستگار انتشارات صفارفهرست مطالب کتاب اصول ومبانی سیستم های کنترلفصل1:کلیاتفصل2:مدل سازی ونمایش سی..

<p><br></p>

14,000 تومان

افست ( انتشارات صفار Richard G.Shigley's Mechanical Engineering Design (10th Edition انتشارات صفار

افست (Shigley's Mechanical Engineering Design (10th Edition انتشارات صفارفهرست مطالب کتاب افست10th Edition:Part 1- BasicsChapter 1-Introduction to Mec..

<p><br></p>

600,000 تومان

162,000 تومان 180,000 تومان

<p><br></p>

افست Principles of General Chemistry-Part A Second Edition انتشارات صفار

افست Principles of General Chemistry-Part A Second Edition انتشارات صفارفهرست مطالب کتاب افست Principles of General Chemistry-Part A Second EditionCha..

<p><br></p>

180,000 تومان 162,000 تومان

الکترودینامیک کلاسیک ویراست سوم جان دیوید جکسون با ترجمه محمدرضا جلیلیان نصرتی انتشارات صفار

الکترودینامیک کلاسیک-ویراست سوم جان دیوید جکسون با ترجمه محمدرضا جلیلیان نصرتی انتشارات صفارفهرست مطالب کتاب الکترودینامیک کلاسیک:فصل 1:مقدمه ای بر ال..

<p><br></p>

240,000 تومان

تئوری حسابداری 1 هری آی. ولک با ترجمه علی پارسائیان انتشارات صفار

تئوری حسابداری 1 هری آی. ولک با ترجمه علی پارسائیان انتشارات صفار تئوری حسابداری ولک در دو جلد مجزا به چاپ رسیده و توسط علی پارسائیان ترجمه و به ..

<p><br></p>

265,000 تومان

تئوری حسابداری 2 هری آی. ولک با ترجمه علی پارسائیان انتشارات صفار

تئوری حسابداری 2 هری آی. ولک با ترجمه علی پارسائیان انتشارات صفار کتاب تئوری حسابداری ولک در دو جلد مجزا به چاپ رسیده و توسط علی پارسائیان ترجمه ..

<p><br></p>

260,000 تومان

تئوری حسابداری جلد اول ریچارد جی. شرودر ترجمه علی پارسائیان انتشارات صفار

تئوری حسابداری جلد اول ریچارد جی. شرودر ترجمه علی پارسائیان انتشارات صفاردانشی که به صورت منظم (سیستماتیک) تنظیم شده و قابل کاربرد در شرایط بسیار متنو..

<p><br></p>

285,000 تومان

تئوری حسابداری جلد دوم ریچارد جی شرودر ترجمه علی پارسائیان انتشارات صفار

تئوری حسابداری جلد دوم ریچارد جی شرودر ترجمه علی پارسائیان انتشارات صفاراز دیدگاه مفهوم سرمایه در گردش تاریخچه تفکیک سرمایه در گردش از سرمایه ای که در..

<p><br></p>

330,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 92 (6 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش