انتشارات صفار


54,000 تومان 60,000 تومان

<p><br></p>

ناموجود

Fundamentals Of Physics Holiday & Resnick-10th Edition Part Two Jearl Walker

Fundamentals Of Physics Holiday & Resnick-10th Edition Part Two Jearl Walker..

<p><br></p>

60,000 تومان 54,000 تومان

اصول حسابداری 2 ایرج نوروش و فیض الله شیرزادی انتشارات صفار

کتاب اصول  حسابداری 2 نوروش و شیرزادیکتاب اصول حسابداری 2 ایرج نوروش و فیض الله شیرزادی توسط انتشارات صفار به چاپ رسیده است.مجموعه کتاب های انتشا..

<p><br></p>

195,000 تومان 175,500 تومان

اصول حسابداری 1 چارلز هورن گرن با ترجمه ایرج نوروش انتشارات صفار

کتاب اصول حسابداری 1 چارلز هورن گرنکتاب اصول حسابداری 1 هورن گرن توسط ایرج نوروش ترجمه شده است که انتشارات صفار آن را به چاپ رسانده است.مجموعه کتاب ها..

<p><br></p>

310,000 تومان 279,000 تومان

ناموجود

اصول حسابداری 2 چارلز هورن گرن با ترجمه ایرج نوروش انتشارات صفار

کتاب اصول حسابداری 2 چارلز هورن گرنکتاب اصول حسابداری 2 هورن گرن توسط ایرج نوروش ترجمه شده است که انتشارات صفار آن را به چاپ رسانده است.مجموعه کتاب ها..

<p><br></p>

145,000 تومان 130,500 تومان

اصول حسابداری 3 ویگانت با ترجمه ایرج نوروش انتشارات صفار

کتاب اصول حسابداری 3 ویگانتکتاب اصول حسابداری 3 ویگانت توسط ایرج نوروش ترجمه شده و انتشارات صفار آن را به چاپ رسانده است.مجموعه کتاب های انتشارات صفار..

<p><br></p>

280,000 تومان 252,000 تومان

اصول ماشین های الکتریکی-با کاربردهایی از الکترونیک قدرت محمد هاواری با ترجمه مهرداد عابدی انتشارات صفار

کتاب اصول ماشین های الکتریکی-با کاربردهایی از الکترونیک قدرت محمد هاواری با ترجمه مهرداد عابدی انتشارات صفارمجموعه کتاب های انتشارات صفار با تخفیف ویژ..

<p><br></p>

40,000 تومان 36,000 تومان

اصول و روش کاربردی اسکرام-جلد اول کنی اس. روبین با ترجمه یوسف مهرداد بی بالان انتشارات صفار

کتاب اصول و روش کاربردی اسکرام-جلد اول کنی اس. روبین با ترجمه یوسف مهرداد بی بالان انتشارات صفارمجموعه کتاب های انتشارات صفار با تخفیف ویژه فهرست مطال..

<p><br></p>

165,000 تومان 148,500 تومان

اصول و روش کاربردی اسکرام-جلد دوم کنی اس. روبین با ترجمه یوسف مهرداد بی بالان انتشارات صفار

کتاب اصول و روش کاربردی اسکرام-جلد دوم کنی اس. روبین با ترجمه یوسف مهرداد بی بالان انتشارات صفارمجموعه کتاب های انتشارات صفار با تخفیف ویژه فهرست مطال..

<p><br></p>

30,000 تومان 27,000 تومان

ناموجود

اصول ومبانی سیستم های کنترل محمد هاواری با ترجمه حسن رستگار انتشارات صفار

کتاب اصول ومبانی سیستم های کنترل محمد هاواری با ترجمه حسن رستگار انتشارات صفارمجموعه کتاب های انتشارات صفار با تخفیف ویژه فهرست مطالب کتاب اصول ومبانی..

<p><br></p>

14,000 تومان 12,600 تومان

ناموجود

افست ( انتشارات صفار Richard G.Shigley's Mechanical Engineering Design (10th Edition انتشارات صفار

کتاب افست (Shigley's Mechanical Engineering Design (10th Edition انتشارات صفارفهرست مطالب کتاب افست10th EditionPart 1- BasicsChapter 1-Introduction to..

<p><br></p>

350,000 تومان 315,000 تومان

162,000 تومان 180,000 تومان

<p><br></p>

افست Principles of General Chemistry-Part A Second Edition انتشارات صفار

کتاب افست Principles of General Chemistry-Part A Second Edition انتشارات صفارفهرست مطالب کتاب افست Principles of General Chemistry-Part A Second Editi..

<p><br></p>

180,000 تومان 162,000 تومان

الکترودینامیک کلاسیک-ویراست سوم جان دیوید جکسون با ترجمه محمدرضا جلیلیان نصرتی انتشارات صفار

کتاب الکترودینامیک کلاسیک-ویراست سوم جان دیوید جکسون با ترجمه محمدرضا جلیلیان نصرتی انتشارات صفارمجموعه کتاب های انتشارات صفار با تخفیف ویژه فهرست مطا..

<p><br></p>

240,000 تومان 216,000 تومان

تئوری حسابداری 1 هری آی. ولک با ترجمه علی پارسائیان انتشارات صفار

کتاب تئوری حسابداری 1 هری آی. ولککتاب تئوری حسابداری ولک در دو جلد مجزا به چاپ رسیده و توسط علی پارسائیان ترجمه و به چاپ رسیده است.مجموعه کتاب های انت..

<p><br></p>

265,000 تومان 238,500 تومان

تئوری حسابداری 2 هری آی. ولک با ترجمه علی پارسائیان انتشارات صفار

کتاب تئوری حسابداری 2 هری آی. ولککتاب تئوری حسابداری ولک در دو جلد مجزا به چاپ رسیده و توسط علی پارسائیان ترجمه و به چاپ رسیده است.مجموعه کتاب های انت..

<p><br></p>

260,000 تومان 210,600 تومان

ناموجود

تئوری حسابداری جین گادفری با ترجمه علی پارسائیان انتشارات صفار

کتاب تئوری حسابداری جین گادفری با ترجمه علی پارسائیان انتشارات صفارمجموعه کتاب های انتشارات صفار با تخفیف ویژه فهرست مطالب کتاب تئوری حسابداریفصل 1: پ..

<p><br></p>

95,000 تومان 85,500 تومان

تئوری سازمان-ساختار و طرح سازمانی استیفن رابینز با ترجمه ی سید مهدی الوانی انتشارات صفار

کتاب تئوری سازمان-ساختار و طرح سازمانی استیفن رابینز با ترجمه ی سید مهدی الوانی انتشارات صفارمجموعه کتاب های انتشارات صفار با تخفیف ویژه فهرست مطالب ک..

<p><br></p>

280,000 تومان 252,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 68 (5 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش