انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز


ناموجود

اصول نظری و عملی مکانیک خاک رضا ابن جلال انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز

اصول نظری و عملی مکانیک خاک رضا ابن جلال انتشارات دانشگاه شهید چمران اهوازبخش1-منشا و چگونگی تشکیل خاکبخش2-مشخصات فیزیکی خاک بخش3-رنده بندی خاکبخ..

<p><br></p>

80,000 تومان

ناموجود

روش اجزای محدود ویرایش ششم بخش اول داریل ال.لوگان انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز

روش اجزای محدود ویرایش ششم بخش اول داریل ال.لوگان انتشارات دانشگاه شهید چمران اهوازمقدمه معرفی روش سختی جابجاییاستخراج معادلات خرپااستخراج معادلا..

<p><br></p>

470,000 تومان

ناموجود

روش اجزای محدود ویرایش چهارم بخش دوم داریل ال.لوگان انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز

روش اجزای محدود ویرایش چهارم بخش دوم داریل ال.لوگان انتشارات دانشگاه شهید چمران اهوازنمادگذاریالمان متقارن محورفرمول بندی ایزوپارامتریکتحلیل تنش سه بع..

<p><br></p>

80,000 تومان

زمین شناسی مهندسی -ویژه دانشجویان عمران محمد حسین قبادی انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز

زمین شناسی مهندسی -ویژه دانشجویان عمران محمد حسین قبادی انتشارات دانشگاه شهید چمران اهوازفهرست مطالب:فصل1-آشنایی با زمین شناسی ساختمان داخلی و عمر زمی..

<p><br></p>

125,000 تومان

ناموجود

مبانی نظری و علمی هیدرولیک انتقال رسوب محمودشفاعی بجستان انتشارات دانشگاه شهیدچمران اهواز

مبانی نظری و علمی هیدرولیک انتقال رسوب محمودشفاعی بجستان انتشارات دانشگاه شهیدچمران اهوازفهرست مطالبفصل1: یادآوری مطالبی ازهیدرولیک مجاری بازفصل2: خصو..

<p><br></p>

60,000 تومان

ناموجود

نقشه برداری مهندسی جلد 1 رضا ابن جلال انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز

نقشه برداری مهندسی جلد اول رضا ابن جلال دانشگاه شهید چمران اهوازسر فصل های کتاب نقشه برداری مهندسی جلد 1 ابن جلال:بخش 1: کلیات و مفاهیم اساسیبخش ..

<p><br></p>

177,000 تومان

ناموجود

نقشه برداری مهندسی جلد دوم رضا ابن جلال انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز

نقشه برداری مهندسی جلد 2 انتشارات دانشگاه شهید چمران اهوازفهرست مطالب کتاب نقشه برداری مهندسی رضا ابن جلالبخش 10: منحنیهای تراز محاسبه حجم وتسطیحبخش 1..

<p><br></p>

144,000 تومان

ناموجود

هیدرولیک آب های زیر زمینی محمد محمودیان شوشتری انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز

هیدرولیک آب های زیر زمینی محمد محمودیان شوشتری انتشارات دانشگاه شهید چمران اهوازفهرست مطالب فصل1-مقدماتفصل2-قانون دارسی و هدایت هیدرولیکیفصل3-معا..

<p><br></p>

320,000 تومان

کاربرد R در نقشه برداری رقومی خاک ها برندان مالون با ترجمه سعید حجتی انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز

کاربرد R در نقشه برداری رقومی خاک ها با ترجمه سعید حجتی انتشارات دانشگاه شهید چمران اهوازفهرست مطالب کتاب کاربرد R در نقشه برداری رقومی خاک ها برندان ..

<p><br></p>

169,000 تومان

نمايش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش