لوگو سایت نوین بوک

انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان


اقتصاد انرژی مفاهیم -مسائل-بازارها و حاکمیت جلد اول سوبس باتاچاریا انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان

اقتصاد انرژی مفاهیم -مسائل-بازارها و حاکمیت جلد اول سوبس باتاچاریا انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمانفصل1:مقدمه بخش 1:تحلیل تقاضای انرژی وپیش بینی..

<p><br></p>

75,000 تومان 67,500 تومان

اقتصاد انرژی مفاهیم -مسائل-بازارها و حاکمیت جلد دوم سوبس باتاچاریا انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان

اقتصاد انرژی مفاهیم -مسائل-بازارها و حاکمیت جلد دوم سوبس باتاچاریا انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمانبخش 4:مسائل پیش روی بخش انرژیفصل18:مرمری بر چالش ه..

<p><br></p>

55,000 تومان 49,500 تومان

ترمودینامیک پیشرفته مهندسی مظفر علی مهرابیان انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان

ترمودینامیک پیشرفته مهندسی مظفر علی مهرابیان انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمانفهرست مطالب1-حالت تعادل2-انرژی مفید و اگزرژی3-فناوری پینچ4-بازده منطقی ی..

<p><br></p>

55,000 تومان 49,500 تومان

9,900 تومان 11,000 تومان

<p><br></p>

دیباچه ای بر بلورشناسی نوری

فصل‌های کتاب عبارتند از:فصل اول: مشخصات نوری و تشخیص بلورفصل دوم: میکروسکوپ پتروگرافیفصل سوم: روابط فازی و تداخلفصل چهارم: رنگ‌های تداخلی، بیرفرنژانس ..

<p><br></p>

11,000 تومان 9,900 تومان

دینامیک سیالات محاسباتی اصول وکاربردها چاپ سوم ج.د.اندرسون انتشارات دانشگاه باهنر کرمان

دینامیک سیالات محاسباتی اصول وکاربردها چاپ سوم ج.د.اندرسون انتشارات دانشگاه باهنر کرمانبخش 1:ایده ها ومعادلات اصلیفصل1:فلسفه دینامیک سیالات محاسباتیفص..

<p><br></p>

20,000 تومان 18,000 تومان

زمین شناسی اقتصادی جمشید شهاب پور انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان

زمین شناسی اقتصادی جمشید شهاب پور انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمانسرفصل ها:مبانیدگرسانی سنگ های دیواره، پاراژنز، توالی پاراژنزی و ساخت منطقه ایمطالعا..

<p><br></p>

82,000 تومان 73,800 تومان

ناموجود

مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه نعمت الله موسی پور انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان

مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه نعمت الله موسی پور انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمانفهرست مطالب:پیشگفتارفصل اول: برنامه ریزی و اهمیت آن در زندگی آدمیفص..

<p><br></p>

7,500 تومان 6,750 تومان

نظریه لایه مرزی چاپ دوم هرمان شلیختینگ انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان

نظریه لایه مرزی چاپ دوم هرمان شلیختینگ انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمانفصل1:خلاصه ای از حرکت سیال با اصطحکاکفصل2:خلاصه ای از تئوری لایه مرزیفصل3:معاد..

<p><br></p>

20,000 تومان 18,000 تومان

نمايش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش