انتشارات شرح


آمار و احتمالات مهندسی نادر نعمت الهی انتشارات شرح

کتاب آمار و احتمالات مهندسی نعمت الهیکتاب حاضر مناسب دانشجویانی می باشد که دارای مبحث آمار و احتمال در رشته تحصیلی خود هستند و مطالب آن مطابق سرفصل در..

<p><br></p>

75,000 تومان

22,500 تومان 25,000 تومان

<p><br></p>

ناموجود

تئوری های رهبری و مدیریت آموزشی

فصل اول : اهمیت رهبری و مدیریت آموزشیفصل دوم : مدل های مدیریت و رهبری آموزشیفصل سوم : مدل های رسمیفصل چهارم : مدل های همکارانهفصل پنجم : مدل های سیاسی..

<p><br></p>

25,000 تومان 22,500 تومان

63,000 تومان 70,000 تومان

<p><br></p>

ریاضی عمومی 1 علی رضا انتشارات شرح

کتاب ریاضی عمومی 1 علی رضامجموعه کتابهای انتشارات شرحفهرست مطالب کتاب ریاضی عمومی 1 انتشارات شرح:حد و پیوستگیمشتق و قاعده هوپیتالدنباله هاتا..

<p><br></p>

70,000 تومان 63,000 تومان

24,300 تومان 27,000 تومان

<p><br></p>

ریاضی عمومی 1 مریم پرتوی شایان شرح

ریاضی عمومی 1 مریم پرتوی شایان شرحفصل اول:اعداد مختلطمقدمه تاریخیتعریف اعداد مختلطاعداد جبری روی اعداد مختلطویژگی های اعداد مختلطنمایش قطبی اعداد مختل..

<p><br></p>

27,000 تومان 24,300 تومان

27,000 تومان 30,000 تومان

<p><br></p>

ناموجود

زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی انتشارات شرح

کتاب زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی  انتشارات شرحفصل1-کلیات زمین شناسی و زمین شناسی  مهندسیفصل2-ویژگی های کره زمینفصل3-کانی شناسیفصل4-سنگ شن..

<p><br></p>

30,000 تومان 27,000 تومان

63,000 تومان 70,000 تومان

<p><br></p>

سوخت و احتراق کامران مبینی انتشارات شرح

کتاب سوخت و احتراق کامران مبینی انتشارات شرحسرفصل های کتاب سوخت و احتراق:بخش1-مباحث مقدماتیبخش2-سوخت هابخش3-احتراقبخش4-آثار نا مطلوب احتراق..

<p><br></p>

70,000 تومان 63,000 تومان

محاسبات عددی نجمه ملک محمدی انتشارات شرح

محاسبات عددی نجمه ملک محمدی انتشارات شرحفصل1-مروری بر پیش نیاز ها و خطا هافصل2-معادلات غیر خطی (حل عدي0=(f(x)فصل3-درون یابی و برازش منحنیفصل4-مشتق گیر..

<p><br></p>

10,000 تومان

16,200 تومان 18,000 تومان

<p><br></p>

معادلات دیفرانسیل معمولی محسن ضیامنش انتشارات شرح

کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی محسن ضیامنشکتاب معادلات دیفرانسیل معمولی ضیامنش توسط انتشارات شرح به چاپ رسیده است.مجموعه کتاب های دانشگاهی موجود در سای..

<p><br></p>

18,000 تومان 16,200 تومان

ناموجود

معادلات دیفرانسیل و کاربردهای آن (با تاکید بر حل مسئله) ایوب غریب خواجه انتشارات شرح

کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربردهای آن ایوب غریب خواجهکتاب معادلات دیفرانسیل ایوب غریب خواجه توسط انتشارات شرح به چاپ رسیده است.مجموعه کتاب های دانشگاه..

<p><br></p>

35,000 تومان 31,500 تومان

نمايش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش