لوگو سایت نوین بوک

انتشارات سیمین


پایداری سازه ها همراه با مسائل حل شده مهدیه شاه مردانی فیروز جاه انتشارات سیمین

پایداری سازه ها همراه با مسائل حل شده مهدیه شاه مردانی فیروز جاه انتشارات سیمینفصل1:اصول کلیفصل2:تیرستون هافصل3:ستون هافصل4:قاب های صلبمنابع وماخذ..

<p><br></p>

70,000 تومان

نمايش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش