لوگو سایت نوین بوک

انتشارات سها دانش


ناموجود

etapمرجع کاربردی علی اکبر مطیع بیرجندی انتشارات سهادانش

مرجع کاربردی etapفصل1:مباحث پایهفصل2:معرفی آنالیزهای مختلففصل3:پارامترهای عناصر ACفصل4:پارامترهای عناصر DCدر ETAPفصل5:پاراکترهای المان های اندازه گیری..

<p><br></p>

60,000 تومان 54,000 تومان

تشریح مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ((جلد دوم)) توماس سها دانش مسلم زمانی انتشارات سها دانش

 تشریح مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ((جلد دوم)) توماس سها دانش مسلم زمانی انتشارات سها دانشفصل 13: بردار ها فصل 14: تابع ها..

<p><br></p>

170,000 تومان 153,000 تومان

1000 تست ویژه با پاسخ تشریحی آمار سنجش واندازه گیری شامل سوالات کنکور کارشناسی ارشد ودکتری

1000 تست ویژه با پاسخ تشریحی آمار سنجش واندازه گیری شامل سوالات کنکور کارشناسی ارشد ودکتریاین کتاب شامل 1000 تست ویژه شامل 50 آزمون 20 سوالی می باشد ک..

<p><br></p>

129,000 تومان 116,100 تومان

آموزش منحصر به فرد برق خودرو ناصر قرایی انتشارات سهادانش

آموزش منحصر به فرد برق خودرو ناصر قرایی انتشارات سهادانشتوانایی سیم کشی مدارات شارژ باتریسیستم شارژ خودرومدار شارژ باتریآشنایی با ترمینال های آلترناتو..

<p><br></p>

85,000 تومان 76,500 تومان

72,000 تومان 80,000 تومان

<p><br></p>

آموزش کاربردی DlgSILENT Power Factory

آموزش کاربردی DlgSILENT Power Factoryآنچه در این کتاب م خوانیدنحوه کار با نرم افزاربررسی آنالیز های مختلفزبان برنامه نویسی DPLزبان شبیه سازی DSLنحوه ب..

<p><br></p>

80,000 تومان 72,000 تومان

76,500 تومان 85,000 تومان

<p><br></p>

آموزش کاربردی Win Cc flexible

آموزش کاربردی Win Cc flexibleفصل1:معرفی HMIفصل2:نحوه کارکرد با نرم افزار  Win Cc flexibleفصل3:معرفی جعبه ابزار های محیط  Win Cc flexibl..

<p><br></p>

85,000 تومان 76,500 تومان

135,000 تومان 150,000 تومان

<p><br></p>

ابزار دقیق وکنترل صنعتی امگا

ابزار دقیق وکنترل صنعتی امگافصل1:آشنایی با ابزار دقیق وکنترل صنعتیفصل2:اندازه گیری دمافصل3:سنسورهای بدون تماسفصل4:اندازه گیری موقعیت وسرعتفصل5:اندازه ..

<p><br></p>

150,000 تومان 135,000 تومان

40,500 تومان 45,000 تومان

<p><br></p>

برنامه نویسی نصب وراه اندازی Mini PLC LOGO

برنامه نویسی نصب وراه اندازی Mini PLC LOGOاجزای سیستم های کنترلنصب سیم بندینکات لازم هنگام سیم بندیشروع کار با لوگوروش های برنامه نویسی لوگوطراحی مدار..

<p><br></p>

45,000 تومان 40,500 تومان

تحلیل ماشین های الکتریکی وسیستم های محرکه جدیدترین ویرایش مصطفی صدیقی زاده انتشارات سهادانش

تحلیل ماشین های الکتریکی وسیستم های محرکه جدیدترین ویرایش مصطفی صدیقی زاده انتشارات سهادانشویرایش اول این کتاب توسط پال سی کراوز در سال 1386 تالیف وبو..

<p><br></p>

150,000 تومان 135,000 تومان

85,500 تومان 95,000 تومان

<p><br></p>

تحلیل ماشین های الکتریکی1و2

تحلیل ماشین های الکتریکی فصل1:مدارهای مغناطیسیفصل2:اصول تبدیل انرژیفصل3:ماشین های جریان مستقیمفصل4:ترانسفورماتورهافصل5:موتور القایی سه فاز..

<p><br></p>

95,000 تومان 85,500 تومان

67,500 تومان 75,000 تومان

<p><br></p>

تشریح مسائل الکترومغناطیس میدان وموج

تشریح مسائل الکترومغناطیس میدان وموجفصل1:مدل الکترومغناطیسفصل2:آنالیز برداریفصل3:میدان های الکتریکی ساکنفصل4:الکتریسیته ساکنفصل5:جریان های الکتریکی دا..

<p><br></p>

75,000 تومان 67,500 تومان

تشریح مسائل حساب دیفرانسیل وانتگرال وهندسه تحلیلی جلد اول(قسمت اول)فرزین گازرانی انتشارات سهادانش

تشریح مسائل حساب دیفرانسیل وانتگرال وهندسه تحلیلی جلد اول(قسمت اول)فرزین گازرانی انتشارات سهادانشفصل اول: آهنگ تغییر تابعمسائل 1-1مسائل1-2مسائل1-3مسائ..

<p><br></p>

210,000 تومان 189,000 تومان

ناموجود

تشریح مسائل حساب دیفرانسیل وانتگرال وهندسه تحلیلی جلددوم رئوف داستانیان انتشارات سهادانش

تشریح مسائل حساب دیفرانسیل وانتگرال وهندسه تحلیلی جلددوم رئوف داستانیان انتشارات سهادانشفصل سیزدهم:بردارهامساله های بخش 13-1مساله های بخش 13-2مساله ها..

<p><br></p>

38,000 تومان 34,200 تومان

تشریح مسائل روشهای ریاضی در فیزیک ((جلد اول))فرزاد علی زاده انتشارات سها دانش

تشریح مسائل روشهای ریاضی در فیزیک ((جلد اول))فرزاد علی زاده  انتشارات سها دانشفصل 1: تعریف ها فصل 2: دستگاه های مختصات فصل 3: تحلیل تان..

<p><br></p>

75,000 تومان 67,500 تومان

76,500 تومان 85,000 تومان

<p><br></p>

تشریح مسائل ماشین های الکتریکی

تشریح مسائل ماسین های الکتریکیفصل1:مقدمه ای بر اصول ماشینفصل2:ترانسفورماتورهافصل3:اصول ماشین های ACفصل4:ژنراتورهای سنکرونفصل5:موتورهای سنکرونفصل6:موتو..

<p><br></p>

85,000 تومان 76,500 تومان

تشریح مسائل ماشین های الکتریکی حمدی عبدی انتشارات سهادانش

تشریح مسائل ماشین های الکتریکی حمدی عبدی انتشارات  سهادانش فصل اول: مقدمه ای بر اصول ماشینفصل دوم: ترانسفورماتورهافصل سوم: اصول ماشین های AC..

<p><br></p>

35,000 تومان 31,500 تومان

نمايش 1 تا 16 از 35 (3 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش