انتشارات سها


ناموجود

آمار سنجش و اندازه گیری از سری کتب درسنامه ای صفرتاصد کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی انتشارات سها

کتاب آمار سنجش و اندازه گیری از سری کتب درسنامه ای صفرتاصد کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی انتشارات سهاسرفصل های کتاب آمار سنجش و اندازه گیریفصل1:..

<p><br></p>

119,000 تومان 107,100 تومان

ناموجود

بانک جامع مجموعه سؤالات کارشناسی ارشد تربیت بدنی از 1388 تا 1399 به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی فاطمه سروقدی انتشارات سها

کتاب بانک جامع مجموعه سؤالات کارشناسی ارشد تربیت بدنی از 1388 تا 1399 به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی فاطمه سروقدی انتشارات سهاکتاب بانک جامع مجموعه سؤ..

<p><br></p>

159,000 تومان 143,100 تومان

ناموجود

رشد حرکتی از سری کتب درسنامه ای صفرتاصد کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی انتشارات سها

کتاب رشد حرکتی از سری کتب درسنامه ای صفرتاصد کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنیسرفصل های کتاب رشد حرکتی از سری کتب درسنامه ای صفرتاصد کنکور کارشناسی ..

<p><br></p>

119,000 تومان 107,100 تومان

ناموجود

روانشناسی ورزشی از سری کتب درسنامه ای صفر تا صد کنکور دکتری تربیت بدنی هدیه دباغ انتشارات سها

کتاب روانشناسی ورزشی-از سری کتب درسنامه ای صفر تا صد کنکور دکتری تربیت بدنی هدیه دباغ انتشارات سهابه همراه سؤالات کنکورهای دکتری سالهای گذشتهفهرست مطا..

<p><br></p>

179,000 تومان 161,100 تومان

ناموجود

فیزیولوژی ورزشی از سری کتب صفرتاصد کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی

کتاب فیزیولوژی ورزشی از سری کتب صفرتاصد کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنیسرفصل های کتاب فیزیولوژی ورزشی از سری کتب صفرتاصد کنکور کارشناسی ارشد تربیت..

<p><br></p>

150,000 تومان 135,000 تومان

ناموجود

یادگیری حرکتی از سری کتب درسنامه صفرتاصد کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی

یادگیری حرکتی از سری کتب درسنامه صفرتاصد کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی فصل1:مهارتفصل2:ارزیابی رفتار حرکتیفصل3:پردازش اطلاعات وتصمیم گیریفصل4:توج..

<p><br></p>

109,000 تومان 98,100 تومان

ناموجود

یادگیری و کنترل حرکتی-از سری کتب درسنامه ای صفر تا صد کنکور دکتری تربیت بدنی محمد رستمی پور انتشارات سها

کتاب یادگیری و کنترل حرکتی-از سری کتب درسنامه ای صفر تا صد کنکور دکتری تربیت بدنی محمد رستمی پور انتشارات سهابه همراه سؤالات کنکورهای دکتری سالهای گذش..

<p><br></p>

140,000 تومان 126,000 تومان

نمايش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش