لوگو سایت نوین بوک

انتشارات سروش


ناموجود

ارتباط شناسی ویرایش 2 با تجدید نظر واضافات مهدی محسنیان رادانتشارات سروش

ارتباط شناسی ویرایش 2 با تجدید نظر واضافات مهدی محسنیان رادانتشارات سروشفصل صفر:فصل اول: ارتباط چه نوع چیزی است؟فصل دوم: در ارتباط چه چیزی منتقل نمی ش..

<p><br></p>

95,000 تومان 85,500 تومان

بوطیقا ی معماری آنتونی سی. آنتونیادس،احمد رضا آی انتشارات سروش

بوطیقا ی معماری آنتونی سی. آنتونیادس،احمد رضا آی انتشارات سروشبرای اینکه کتابی در ارائه تئوری معماری موفق باشد ، باید به جنبه های گوناگونی بپردازد : ت..

<p><br></p>

110,000 تومان 99,000 تومان

تاریخ سینمای مستند(اریک بانو)اریک بارنو انتشارات سروش

تاریخ سینمای مستند(اریک بانو)اریک بارنو انتشارات سروشپیشگفتاربخش 1: نگاهی به عجایبفصل اول: پیامبربخش 2: تصاویر در حال عمل فصل دوم: کاشففصل سوم: گ..

<p><br></p>

20,000 تومان 18,000 تومان

81,000 تومان 90,000 تومان

<p><br></p>

ترکیب بندی در عکاسی پیروز سیارانتشارات سروش

ترکیب بندی در عکاسی پیروز سیارانتشارات سروش  1: قطع 2: نقطه 3: خط 4: سطح5: تضاد ها ..

<p><br></p>

90,000 تومان 81,000 تومان

خشت و خیال (شرح معماری اسلامی ایران)-ویراست دوم کامبیز نوایی انتشارات سروش

خشت و خیال (شرح معماری اسلامی ایران)-ویراست دوم کامبیز نوایی انتشارات سروشخشت و خیال شرحی است بر معماری اسلامی ایران؛ بر هنری که از فرهنگی غنی متولد ش..

<p><br></p>

600,000 تومان

47,700 تومان 53,000 تومان

<p><br></p>

راهنمای نگارش فیلمنامه یورگن یولف انتشارات سروش

راهنمای نگارش فیلمنامه  یورگن یولف انتشارات سروشمقدمه فصل اول: یادگیری حرفهفصل دوم: به کارگیری حرفهبخش سوم: تبدیل حرفه فیلمانه نویسی به شغل ..

<p><br></p>

53,000 تومان 47,700 تومان

31,500 تومان 35,000 تومان

<p><br></p>

ریتم در موسیقی شهرام مظلومی انتشارات سروش

ریتم در موسیقی شهرام مظلومی انتشارات سروشکتاب حاضر مجموعۀ درس ها و تمرین های طبقه بندی شدۀ ریتم است، که در 6 فصل تدوین یافته و تأکید مطالب بیشتر بر اج..

<p><br></p>

35,000 تومان 31,500 تومان

24,300 تومان 27,000 تومان

<p><br></p>

ناموجود

شناخت عوامل نمایش ابراهیم مکی انتشارات سروش

شناخت عوامل نمایش  ابراهیم مکی  انتشارات سروشفرایند نمایش را به اعتبار نحوه نگرش بدان از دو دیدگاه اجرایی و یا نوشتاری میتوان مورد بررسیقرار..

<p><br></p>

27,000 تومان 24,300 تومان

60,300 تومان 67,000 تومان

<p><br></p>

ناموجود

شیوه طراحی1 محسن وزیری مقدم انتشارات سروش

شیوه طراحی1 محسن وزیری مقدم انتشارات سروش معمولا طراحی های تمرین اولیه برای تهیه تابلو رنگی تصور  می کنند در حالی که طراحی زبانی است که هنرمند اد..

<p><br></p>

67,000 تومان 60,300 تومان

63,000 تومان 70,000 تومان

<p><br></p>

ناموجود

شیوۀ طراحی (جلد دوم)محسن وزیری مقدم انتشارات سروش

شیوۀ طراحی (جلد دوم)محسن وزیری مقدم انتشارات سروشمعمولا طراحی را تمرین اولیه برای تهیۀ تابلو رنگی تصور می کنند، در حالی که طراحی زبانی است که هنرمند ا..

<p><br></p>

70,000 تومان 63,000 تومان

ناموجود

عصر تبلیغات : استفاده و سوء استفاده روزمره از اقناع سید امامی انتشارات سروش

عصر تبلیغات : استفاده و سوء استفاده روزمره از اقناع سید امامی انتشارات سروشفهرست* روان شناسی اقناع هر روزه* پیش اقناع : زمینه چینی برای تاثیر گذاری* ا..

<p><br></p>

17,500 تومان 15,750 تومان

فرهنگ جامعه شناسی (انگلیسی-فارسی) دوجلدی :باقر ساروخانی انتشارات سروش

فرهنگ جامعه شناسی (انگلیسی-فارسی) دوجلدی :باقر ساروخانی انتشارات سروشزبان کلید شناخت است بلکه به نظر ما زبان عین دانش است.هردانش بهمان نسبت غنا می یاب..

<p><br></p>

48,000 تومان 43,200 تومان

14,400 تومان 16,000 تومان

<p><br></p>

فرهنگ عکاسی اسماعیل عباسی انتشارات سروش

فرهنگ عکاسی اسماعیل عباسی انتشارات سروشفرهنگ حاضر به قصد یاری رساندن به مولفان  مترجمان دانشجویان و علاقه مندان به عکاسی تهیه شده است  رشد ع..

<p><br></p>

16,000 تومان 14,400 تومان

112,500 تومان 125,000 تومان

<p><br></p>

فن تدوین فیلم درساها کیان،انتشارات سروش

فن تدوین فیلم درساها کیان،انتشارات سروشفن تدوین فیلم نوته کارل رایتس علاوه بر تاثیر ناگهانس عظیم ان پس از چاپ اول در سال 1953 تا به امروز  و هر ج..

<p><br></p>

125,000 تومان 112,500 تومان

49,500 تومان 55,000 تومان

<p><br></p>

مبادی سواد بصری دونیس ا داندیس انتشارات سروش

مبادی سواد بصری دونیس ا داندیس انتشارات سروشاین کتاب راهنمای مقدماتی و جامعی است برای دانشجویان رشته طراحی و نیز همه کسانی که می خواهند در جهانی ..

<p><br></p>

55,000 تومان 49,500 تومان

36,000 تومان 40,000 تومان

<p><br></p>

مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده

بخش1-ازدواج و تطور آنبخش2-همسان همسری قاعده جهانی همسر گزینیبخش3-انواع و صور ازدواجبخش4-گزینش همسر علایق فردی و حد والدینبخش5-ازدواج در ایران امروزبخش..

<p><br></p>

40,000 تومان 36,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 18 (2 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش