لوگو سایت نوین بوک

انتشارات سخنوران


حسابداری مالیاتی با رویکرد دانشگاهی( جلد اول) احمد آخوندی انتشارات سخنوران

کتاب حسابداری مالیاتی با رویکرد دانشگاهی( جلد اول) احمد آخوندی انتشارات سخنوران(راهنمای کاربردی قانون مالیاتهای مستقیم)هدف از محتوای این کتاب شناخت هر..

<p><br></p>

130,000 تومان

ناموجود

راهنمای کاربردی قانون مالیات بر ارزش افزوده (حسابرسی و حسابداری مالیاتی جلد دوم)-ویرایش 1400 احمد آخوندی انتشارات سخنوران

راهنمای کاربردی قانون مالیات بر ارزش افزوده (حسابرسی و حسابداری مالیاتی جلد دوم)-ویرایش 1400 احمد آخوندی انتشارات سخنورانسرفصل ها:آشنایی با کلیات و مف..

<p><br></p>

138,000 تومان 124,200 تومان

ناموجود

قوانین ومقررات مالیاتی با رویکرد آزمون عضویت در جامعه حسابداران رسمی احمد آخوندی انتشارات سخن وران

قوانین ومقررات مالیاتی با رویکرد آزمون عضویت در جامعه حسابداران رسمی احمد آخوندی انتشارات سخن ورانقوانین ومقررات مالیاتی با رویکرد آزمون عضویت در جامع..

<p><br></p>

120,000 تومان 108,000 تومان

ناموجود

مجموعه کامل قوانین مالیاتی به انضمام دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها-ویراست دوم اسماعیل اسماعیلی انتشارات سخنوران

مجموعه کامل قوانین مالیاتی به انضمام دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها-ویراست دوم اسماعیل اسماعیلی انتشارات سخنورانقانون مالیات بر ارزش افزوده ..

<p><br></p>

210,000 تومان

پرسش های چهارگزینه ای قوانین و مقررات مالیاتی با رویکرد آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی-ویرایش 1400 احمد آخوندی انتشارات سخنوران

کتاب پرسش های چهارگزینه ای قوانین و مقررات مالیاتی با رویکرد آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی-ویرایش 1400 احمد آخوندی انتشارات سخنورانسرفصل های کتاب پر..

<p><br></p>

190,000 تومان

کاربردی ترین وکامل ترین کتاب مرجع آموزش قوانین ومقررات مالیاتی راهنمای کاربردی قانون مالیات های مستقیم حسابرسی وحسابداری مالیاتی جلد اول

کاربردی ترین وکامل ترین کتاب مرجع آموزش قوانین ومقررات مالیاتی راهنمای کاربردی قانون مالیات های مستقیم حسابرسی وحسابداری مالیاتی جلد اولفصل1:مالیات بر..

<p><br></p>

220,000 تومان 210,000 تومان

نمايش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش