انتشارات ستوده


اصول شیمی تجزیه جلد اول مبتنی بر واکنش های شیمیایی در محلول ها چاپ چهارم ویرایش جدید

کتاب اصول شیمی تجزیه جلد اول مبتنی بر واکنش های شیمیایی در محلول ها چاپ چهارم ویرایش جدیدفصل1:داده های تجزیه ای وکاربرد آمار در ارزیابی آنهافصل2:حلال ..

<p><br></p>

85,000 تومان

حل المسائل مقدمه ای بر الکتروشیمی تجزیه اصول وکاربردها چاپ چهارم

حل المسائل مقدمه ای بر الکتروشیمی تجزیه اصول وکاربردها چاپ چهارمفصل1:تمرینهای فصل اول وحل آنهافصل2:تمرینهای فصل اول وحل آنهافصل3:تمرینهای فصل اول وحل ..

<p><br></p>

35,000 تومان

مقدمه ای بر الکتروشیمی تجزیه اصول وکاربردها چاپ هشتم ویرایش جدید

مقدمه ای بر الکتروشیمی تجزیه اصول وکاربردها چاپ هشتم ویرایش جدیدفصل1:واکنش های الکتروشیمیاییفصل2:راه های بررسی وپیش بینی فرآیندهای الکتردیفصل3:معادلات..

<p><br></p>

30,000 تومان 27,000 تومان

نمايش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش