لوگو سایت نوین بوک

انتشارات سایه سخن


20درس عالی برای مدیریت سرنوشت خود(ماییم که اصل شادی وکان غمیم)دکتر علی صاحبی انتشارات سایه سخن

کتاب 20درس عالی برای مدیریت سرنوشت خود(ماییم که اصل شادی وکان غمیم)دکتر علی صاحبی انتشارات سایه سخن با CDدرباره ی مولف:دکتر علی صاحبی دکترای روان شناس..

<p><br></p>

46,000 تومان 41,400 تومان

احساس ارزشمندی وراه های تقویت آن دکترعلی صاحبی انتشارات سایه سخن

کتاب احساس ارزشمندی وراه های تقویت آن دکترعلی صاحبی انتشارات سایه سخن باCDاعتماد به نفس واحساس ارزشمندی یعنی پذیرش قوت ها و ضعف هایمان این کتاب درچهار..

<p><br></p>

50,000 تومان 45,000 تومان

از شادکامی تا بالندگی مارتین ایی.پی.سلیگمن ترجمه ی ی دکترزهره قربانی انتشارات سایه سخن

از شادکامی تا بالندگی مارتین ایی.پی.سلیگمن ترجمه ی ی دکترزهره قربانی انتشارات سایه سخندکتر سلیگمن معتقد است که بخشی از یک انقلاب بزرگ در روان شناسی مث..

<p><br></p>

115,000 تومان 103,500 تومان

التیام زخم های فرزندپروری ناکارآمدلی والاس ترجمه مریم تقی پورانتشارات سایه سخن

کتاب التیام زخم های فرزندپروری ناکارآمدلی والاس انتشارات سایه سخناین کتاب به کودکان دیروز و بزرگسالان امروز اشاره داردکه درخانواده های ناکارآمد رشد یا..

<p><br></p>

102,000 تومان 91,800 تومان

ایجاد تغییرمثبت درزندگی دانش آموزان معلم الهام بخش رابرت اِ.(باب)سالو ترجمه ی سعیدمادح خاکسارانتشارات سایه سخن

کتاب ایجاد تغییرمثبت درزندگی دانش آموزان معلم الهام بخش رابرت اِ.(باب)سالو انتشارات سایه سخناین کتاب صرفا مجموعه ای از راهنمایی های مختلف نیست،بلکه مع..

<p><br></p>

72,000 تومان 64,800 تومان

تئوری انتخاب دراتاق مشاوره دکترویلیام گلسرترجمه دکترعلی صاحبی انتشارات سایه سخن

کتاب تئوری انتخاب دراتاق مشاوره دکترویلیام گلسرانتشارات سایه سخنویلیام گلسر دراین کتاب ضمن مشاوره،مفاهیم بنیادینتئوری و انتخاب و واقعیت درمانی را به ر..

<p><br></p>

86,000 تومان 77,400 تومان

تئوری انتخاب درمدرسه دکترعلی صاحبی انتشارات سایه سخن

کتاب تئوری انتخاب درمدرسه دکترعلی صاحبی انتشارات سایه سخنکتاب تئوری انتخاب درمدرسه برای معلمان،والدین و دیگر بزرگسالانی نوشته شده است که با دانش آموزا..

<p><br></p>

90,000 تومان 81,000 تومان

تئوری انتخاب و مدیریت زندگی دکتر ویلیام گلسرترجمه ی دکتر علی صاحبی انتشارات سایه سخن

تئوری انتخاب و مدیریت زندگی دکتر ویلیام گلسرانتشارات سایه سخندکتر گلسر دراین کتاب با نشان دادن راه های رهایی از تهدید های بیرون و گام های منتهی به آزا..

<p><br></p>

146,000 تومان 131,400 تومان

تله شادمانی دکترراس هریس ترجمه ی دکترعلی صاحبی انتشارات سایه سخن

تله شادمانی دکترراس هریس ترجمه ی دکترعلی صاحبی انتشارات سایه سخنکتاب تله بر پایه ی رویکرددرمان مبتنی برپذیرش و تعهد (ACT)نوشته شده است که روش های بدیع..

<p><br></p>

98,000 تومان 88,200 تومان

حل معمای ازدواج با تئوری انتخاب ازدواج بدون شکست ویلیام گلسرترجمه علی صاحبی انتشارات سایه سخن

کتاب حل معمای ازدواج با تئوری انتخاب ازدواج بدون شکست ویلیام گلسرترجمه علی صاحبی انتشارات سایه سخن با CDاین کتاب با الهام از تئوری انتخاب به دنبال این..

<p><br></p>

95,000 تومان 85,500 تومان

خلع سلاح همسرانتقادگرمیشل اسکین ترجمه دکتر زهرااندوز انتشارات سایه سخن

کتاب خلع سلاح همسرانتقادگرمیشل اسکین انتشارات سایه سخنانتقادگری یکی از مشکلات شایع زوج هاست.درتجارب بالینی،بارها با زوج هایی روبرو شده ام که یکی ازآن ..

<p><br></p>

80,000 تومان 72,000 تومان

ده گام ساده به سوی خوشبختی ارتور کالیاندو ترجمه ابوذرکرمی انتشارات سایه سخن

ده گام ساده به سوی خوشبختی ارتور کالیاندو/بری لنسون  انتشارات سایه سخنبهترین روش برای تغییر کردن این است که گام های ساده را یکی پس از دیگری بردار..

<p><br></p>

45,000 تومان 40,500 تومان

راهبی که فِراری اش رافروخت رابین شلیپ شارما ترجمه ی حمیده شاکرطاهری انتشارات سایه سخن با CD

کتاب راهبی که فِراری اش رافروخت رابین شلیپ شارما انتشارات سایه سخن با CDاین کتاب به شیوه ی داستان وتمثیل سه اصل مهم رابرای دستیابی به زندگی با کیفیت و..

<p><br></p>

107,000 تومان 96,300 تومان

راهنمای یک زندگی بی نظیربرای نوجوانان (ازذهنت خارج شو وزندگی کن)جوزف سیاروچی ترجمه ی دکترعلی صاحبی انتشارات سایه سخن

کتاب راهنمای یک زندگی بی نظیربرای نوجوانان (ازذهنت خارج شو وزندگی کن)جوزف سیاروچی انتشارات سایه سخنکتاب راهنمای یک زندگی بی نظیر برای نوجوانان با هدف ..

<p><br></p>

72,000 تومان 64,800 تومان

رهایی از اضافه وزن دکتر راس هریس ترجمه ی سحرمحمدی انتشارات سایه سخن

رهایی از اضافه وزن دکتر راس هریس ترجمه ی سحرمحمدی انتشارات سایه سخناین کتاب درباره ی رژیم نیست،بلکه فاصله ی روان شناختی رابین آنچه می خواهیم انجام دهی..

<p><br></p>

90,000 تومان 81,000 تومان

زبان نظریه انتخاب ویلیام گلسرترجمه علی صاحبی انتشارات سایه سخن

کتاب زبان نظریه انتخاب ویلیام گلسرانتشارات سایه سخنویلیام گلسر روان پزشک پیشگام ونامدارمعاصرماست که با ارئه تئوری نوین انتخاب درعرصه ی علوم رفتاری به ..

<p><br></p>

32,000 تومان 28,800 تومان

نمايش 1 تا 16 از 32 (2 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش