لوگو سایت نوین بوک

انتشارات ساکو


زبان تخصصی مدیریت امورفرهنگی عصمت قندی انتشارات ساکو

کتاب زبان تخصصی مدیریت امورفرهنگی عصمت قندی انتشارات ساکوهدف اصلی این کتاب برآورده کردن نیاز دانشجویان مرتبط بارشته امورفرهنگی است اما قبل استفاده برا..

<p><br></p>

50,000 تومان 45,000 تومان

مدیریت مراکز و سازمان های هنری آرمان کیپوری انتشارات ساکو

کتاب مدیریت مراکز و سازمان های هنری آرمان کیپوری انتشارات ساکومدیریت هنر و اداره سازمان های هنری اساسا مقوله ای متفاوت و متمایز ازمدیریت سازمان های غی..

<p><br></p>

48,000 تومان 43,200 تومان

مدیریت وب سازمانی امیرسعید صدیق یزدچی انتشارات ساکو

کتاب مدیریت وب سازمانی امیرسعید صدیق یزدچی  انتشارات ساکواین کتاب درتلاش است ، مدیریت وب سایت رابه عنوان یک جایگاه مستقل درسازمان مورد بررسی قرار..

<p><br></p>

40,000 تومان 36,000 تومان

222 تابع پرکاربرد در اکسل 2016امید معتمدی انتشارات ساکو

کتاب 222 تابع پرکاربرد در اکسل 2016امید معتمدی انتشارات ساکونرم افزار اکسل یکی ازشناخته شده ترین و پرکاربردترین نرم افزارهای مجموعه آفیس است که درحوزه..

<p><br></p>

55,000 تومان 49,500 تومان

40,500 تومان 45,000 تومان

<p><br></p>

SELECT READlNGS Majid karimi انتشارات ساکو

کتاب SELECT READlNGS  Majid karimi انتشارات ساکوThis book intended for university students who have passed the prerequisite English course. The p..

<p><br></p>

45,000 تومان 40,500 تومان

آسیب شناسی اجتماعی و فرهنگی رضا سلیمانی پور نقلبری انتشارات ساکو

کتاب آسیب شناسی اجتماعی و فرهنگی رضا سلیمانی پور نقلبری انتشارات ساکوآسیب شناسی اجتماعی و فرهنگی ، شاخه ای ازدانش علوم اجتماعی است که به شما شناخت پدی..

<p><br></p>

40,000 تومان 36,000 تومان

45,000 تومان 50,000 تومان

<p><br></p>

آمار و احتمال کاربردی مهدی پوراحمدانتشارات ساکو

کتاب آمار و احتمال کاربردی مهدی پوراحمدانتشارات ساکوسرفصل های کتاب شامل:کلیات آمارتوصیفی مبانی احتمال متغیرهای تصادفی توزیع های اح..

<p><br></p>

50,000 تومان 45,000 تومان

آموزش جامع توابع در اکسل 2019 امید معتمدی انتشارات ساکو

کتاب آموزش جامع توابع در اکسل 2019 امید معتمدی انتشارات ساکونرم افزار اکسل یکی از شناخته شده ترین وپرکاربردترین نرم افزارهای مجموعه آفیس است ومجموعه ت..

<p><br></p>

85,000 تومان 76,500 تومان

آیین تشریفات و مدیریت پذیرایی مرضیه ایزدیان انتشارات ساکو

کتاب آیین تشریفات و مدیریت پذیرایی مرضیه ایزدیان انتشارات ساکوفهرست مطالب کتاب :فصل1-آشنایی با مفاهیم تشریفاتفصل2-ارتباط کلامی غیر کلامیفصل3-تشریفات د..

<p><br></p>

55,000 تومان 49,500 تومان

46,800 تومان 52,000 تومان

<p><br></p>

آیین سخنوری نزهت اکبری فر انتشارات ساکو

کتاب آیین سخنوری نزهت اکبری فر انتشارات ساکواین کتاب برای درس آئین سخنوری (کاردانی امورفرهنگی، کارشناسی روابط عمومی) دانشگاه علمی_ کاربری طراحی شده اس..

<p><br></p>

52,000 تومان 46,800 تومان

37,800 تومان 42,000 تومان

<p><br></p>

اخلاق اسلامی الهه مایلی انتشارات ساکو

کتاب اخلاق اسلامی الهه مایلی انتشارات ساکومسلم است انسان می تواند باتوجه به فطرت پاک انسانی و وجدان اخلاقی خود، فضایل و رذایل اخلاقی رابشناسد، اما برا..

<p><br></p>

42,000 تومان 37,800 تومان

45,000 تومان 50,000 تومان

<p><br></p>

اخلاق حرفه ای نزهت اکبری فر انتشارات ساکو

کتاب اخلاق حرفه ای نزهت اکبری فر انتشارات ساکوسرفصل های کتاب شامل:فصل 1 : تعاریف و مفاهیمفصل 2 : مبانی و کارکرد اخلاق حرفه ای فصل 3 : مبانی اخلاق حرفه..

<p><br></p>

50,000 تومان 45,000 تومان

ارتباط با رسانه ها فرهاد حسنی گوهرزاد انتشارات ساکو

کتاب ارتباط با رسانه ها فرهاد حسنی گوهرزاد انتشارات ساکواز آنجا که روابط عمومی به عنوان موضوعی ویژه درارتباطات و درپیوند بارسانه ها در زمان ما اهمیتی ..

<p><br></p>

48,000 تومان 43,200 تومان

ارتباط تصویری (سواد بصری و مبانی هنرهای تجسمی) آرزو نبی زاده انتشارات ساکو

کتاب ارتباط تصویری (سواد بصری و مبانی هنرهای تجسمی) آرزو نبی زاده انتشارات ساکواین کتاب قابل استفاده برای رشته های روابط عمومی ،مدیریت امورفرهنگی، امو..

<p><br></p>

70,000 تومان 63,000 تومان

45,000 تومان 50,000 تومان

<p><br></p>

ارتباطات انسانی مریم شهامت پور انتشارات ساکو

کتاب ارتباطات انسانی مریم شهامت پور انتشارات ساکوانسان بدوی که ارتباط را ازترس انزوا و تنهایی و یا به امیدانتقال دانش خود به نسل های بعدآغازکرد، هرگز ..

<p><br></p>

50,000 تومان 45,000 تومان

45,000 تومان 50,000 تومان

<p><br></p>

ارتباطات بین الملل محمد مقدم فرانتشارات ساکو

کتاب ارتباطات بین الملل محمد مقدم فرانتشارات ساکوبرای ایجادمرز مشخص میان روابط بین الملل با ارتباطات بین الملل می توان گفت مهم ترین ویژگی ارتباطات بین..

<p><br></p>

50,000 تومان 45,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 162 (11 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش