لوگو سایت نوین بوک

انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور


آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران (تجدید نظر اول) نشریه شماره 234 سازمان برنامه و بودجه کشور

کتاب آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران (تجدید نظر اول) نشریه شماره 234 سازمان برنامه و بودجه کشوربا عنوان آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران ..

<p><br></p>

45,000 تومان

آیین نامه طرح هندسی راه های ایران نشریه شماره 415 انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور

کتاب آیین نامه طرح هندسی راه های ایران نشریه شماره 415 انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشوراستفاده از ظوابط ، معیار ها و استاندار ها در مراحل تهیه طرح ..

<p><br></p>

70,000 تومان

برنامه ریزی توسعه در ایران (بازخوانی نظرات دکتر حسین عظیمی آرانی )سازمان برنامه و بودجه کشور

برنامه ریزی توسعه در ایران (بازخوانی نظرات دکتر حسین عظیمی آرانی )سازمان برنامه و بودجه کشور"برنامه ریزی جامع نگر مسئله محور"شیوه مطلوب دوران گدار به ..

<p><br></p>

120,000 تومان

دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود (تجدید نظر اول ) نشریه شماره 360 انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور

کتاب دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود (تجدید نظر اول ) نشریه شماره 360 انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشورباعنوان " دستوالعمل بهسازی لرزه ا..

<p><br></p>

65,000 تومان

دستورالعمل طراحی، اجرا ونگهداری روسازی بتنی راه ها ضابطه شماره731 مرکز اسناد،سازمان برنامه و بودجه کشور

کتاب دستورالعمل طراحی، اجرا ونگهداری  روسازی بتنی راه ها ضابطه شماره731 مرکز اسناد،سازمان برنامه و بودجه کشوربا اهداف ارائه دستوالعمل فنی برای طر..

<p><br></p>

65,000 تومان

دوره دو جلدی آیین نامه بتن ایران (ضابطه شماره 2-120 و 1-120) انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور

دوره دو جلدی آیین نامه بتن ایران سازمان برنامه و بودجه کشورهدف از تهیه آیین نامه بتن ایران، یادآوری قوانین و ضوابطی است که با رعایت کردن آن ها میتوان ..

<p><br></p>

185,000 تومان

ناموجود

دوره دو جلدی مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی ساختمان (نشریه شماره 2-110 و 1-110) انتشارات سازمان برنامه و بودجه

دوره دو جلدی مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی ساختمانجلد اول کتاب مشخصات فنی عمومی و اجرایی شامل مباحث تأسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط میشود..

<p><br></p>

145,000 تومان

راهنمای سیستم های رتبه بندی ساختمان های سبزمهدی روانشادنیا سازمان برنامه و بودجه کشور

کتاب راهنمای سیستم های رتبه بندی ساختمان های سبزمهدی روانشادنیا سازمان برنامه و بودجه کشوراین کتاب به عنوان اولین اثردراین حوزه با حمایت سازمان مدیریت..

<p><br></p>

40,000 تومان

راهنمای طراحی روسازی فرودگاه نشریه شماره 353 انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور

راهنمای طراحی روسازی فرودگاه نشریه شماره 353 انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشورباعنوان (( راهنمای طراحی روسازی فرودگاه)) به منظور یکنواخت نمودن طراحی..

<p><br></p>

18,000 تومان

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال1400 انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور

کتاب فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال1400 انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشورفهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه که به اختصار فهرست بهای ابنیه نامیده م..

<p><br></p>

54,000 تومان

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی رسته ساختمان و ساختمان صنعتی سال 1400انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور

کتاب فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی رسته ساختمان و ساختمان صنعتی سال 1400انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشورفهرست مطالب کتاب فهرست بهای واحد پ..

<p><br></p>

55,000 تومان

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی رسته ساختمان و ساختمان صنعتی سال 1400انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور

کتاب فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی رسته ساختمان و ساختمان صنعتی سال 1400انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشورفهرست مطالب کتاب فهرست بهای واح..

<p><br></p>

35,000 تومان

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه رسته راه و ترابری سال 1400انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه رسته راه و ترابری سال 1400انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور فهرست مطالب کتاب فهرست بهای و..

<p><br></p>

32,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 33 (3 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش