انتشارات زرین و سیمین


225,000 تومان 250,000 تومان

<p><br></p>

ناموجود

دیوان حافظ نفیس وزیری قابدارانتشارات زرین و سیمین

دیوان حافظ نفیس وزیری انتشارات زرین و سیمیندیوان حافظ  خوشنویسی شده براساس نسخه ی مصحح شادروانان علامه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی وتفسیر فال نام..

<p><br></p>

250,000 تومان 225,000 تومان

ناموجود

شش سیگما و نقش آن در ارتقای بهره وری و کیفیت نسیم ناجی انتشارات زرین و سیمین

شش سیگما و نقش آن در ارتقای بهره وری و کیفیت نسیم ناجی انتشارات زرین و سیمینفصل1-مروری بر شش سیگمافصل2-چارچوب شش سیگمافصل3-تجارب و رهبری در زمینه شش س..

<p><br></p>

42,000 تومان 37,800 تومان

نقاشی ایران از دیرباز تا امروز رویین پاکباز انتشارات زرین و سیمین

نقاشی ایران از دیرباز تا امروز رویین پاکباز انتشارات زرین و سیمینبخش1-دوران کهنبخش2-دوران میانهبخش3-دوران جدیدبخش4-دوران معاصر..

<p><br></p>

135,000 تومان 121,500 تومان

نمايش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش