انتشارات رویای سبز


آزمونهای تضمینی و برگزارشده استخدامی رشته تربیت بدنی محمد علی عزیزی انتشارات سامان سنجش

 آزمونهای تضمینی و برگزارشده استخدامی رشته تربیت بدنی محمد علی عزیزی انتشارات سامان سنجشحاوی مطالب:زبان انگلیسی از سال 80-96 پاسخنامه تشر..

<p><br></p>

450,000 تومان 382,500 تومان

آزمون استخدامی علوم و صنایع غذایی (مهندسی کشاورزی) بهادر حاجی محمدی انتشارات سامان سنجش

آزمون استخدامی علوم و صنایع غذایی (مهندسی کشاورزی) بهادر حاجی محمدی انتشارات سامان سنجش«کتاب حاضر مجموعه ای از نمونه آزمونهای تضمینی و برگزار شده..

<p><br></p>

300,000 تومان 255,000 تومان

آزمون استخدامی مهندسی صنایع(سیستم و بهره وری) آرش اپرناک انتشارات سامان سنجش

آزمون استخدامی مهندسی صنایع(سیستم و بهره وری) آرش اپرناک انتشارات سامان سنجشکتاب حاضر شامل:مباحث اقتصاد خرد وکلان تئوری مدیریت(اصول مدیریت و..

<p><br></p>

450,000 تومان 382,500 تومان

آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی رشته ریاضی فاطمه ساریخانی انتشارات سامان سنجش

آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی رشته ریاضی فاطمه ساریخانی انتشارات سامان سنجشکتاب حاضر شامل:زبان انگلیسیزبان و ادبیات فارسیمعارف و اندیشه ..

<p><br></p>

450,000 تومان 382,500 تومان

آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی رشته علوم اقتصادی فاطمه ساریخانی انتشارات سامان سنجش

آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی رشته علوم اقتصادی فاطمه ساریخانی انتشارات سامان سنجشکتاب حاضر شامل:زبان انگلیسیزبان و ادبیات فارسیمعارفمبا..

<p><br></p>

450,000 تومان 382,500 تومان

آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی روانشناسی (کلیه گرایشها) ندا مؤمنی انتشارات سامان سنجش

آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی روانشناسی (کلیه گرایشها) ندا مؤمنیکتاب حاضر، برای کلیه گرایش های روانشناسی تهیه شده است و براساس DSM-5 می باشد...

<p><br></p>

450,000 تومان 382,500 تومان

آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی قوه قضاییه محمد علی عزیزی انتشارات سامان سنجش

آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی قوه قضاییه محمد علی عزیزی انتشارات سامان سنجشکتاب حاضر شامل:نحوه تست زنیآشنایی با سازمانها و نهادهای تابع ..

<p><br></p>

450,000 تومان 382,500 تومان

آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی مهندسی صنایع (گرایش صنایع) آرش اپرناک انتشارات سامان سنجش

کتاب آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی مهندسی صنایع (گرایش صنایع) انتشارات سامان سنجشاین کتاب مجموعه ای از خلاصه مباحث و نمونه آزمون های برگزار ش..

<p><br></p>

450,000 تومان 382,500 تومان

آزمون های تضمینی و برگزارشده نظام مهندسی تأسیسات برقی علی ایزانلو انتشارات سامان سنجش

آزمون های تضمینی و برگزارشده  نظام مهندسی تأسیسات برقی  علی ایزانلو انتشارات سامان سنجشحاوی مطالب:نمونه آزمون های برگزارشده خرداد ماه س..

<p><br></p>

150,000 تومان 135,000 تومان

آزمون های تضمینی و برگزارشده استخدامی الهیات علوم قرآن و حدیث مریم بهاری انتشارات سامان سنجش

آزمون های تضمینی و برگزارشده استخدامی  الهیات علوم قرآن و حدیث مریم بهاری انتشارات سامان سنجشفهرست مطالب:نمونه آزمون های برگزارشده زبان انگل..

<p><br></p>

400,000 تومان 340,000 تومان

آزمون های تضمینی و برگزارشده استخدامی رشته زبان و ادبیات فارسی شکیبا معتمدی انتشارات سامان سنجش

کتاب آزمون های تضمینی و برگزارشده استخدامی رشته زبان و ادبیات فارسی شکیبا معتمدی انتشارات سامان سنجشمطابق با سرفصل های سازمان سنجش.از ویژگی های م..

<p><br></p>

350,000 تومان 297,500 تومان

آزمون های تضمینی و برگزارشده استخدامی سازمان تأمین اجتماعی بیمه ای - درمانی محمد علی عزیزی انتشارات سامان سنجش

آزمون های تضمینی و برگزارشده استخدامی سازمان تأمین اجتماعی بیمه ای - درمانی محمد علی عزیزی انتشارات سامان سنجششامل مطالب:قوانین شناخت تأمین اجتما..

<p><br></p>

250,000 تومان 225,000 تومان

آزمون های تضمینی و برگزارشده استخدامی نیروهای مسلح محمد علی عزیزی انتشارات سامان سنجش

آزمون های تضمینی و برگزارشده استخدامی نیروهای مسلح محمد علی عزیزی انتشارات سامان سنجشنمونه آزمون های تضمینی و برگزارشده استخدامی نیروهای مسلح مقا..

<p><br></p>

400,000 تومان 340,000 تومان

آزمون های تضمینی و برگزارشده علوم تربیتی 1 کاترین وزیری انتشارات سامان سنجش

آزمون های تضمینی و برگزارشده علوم تربیتی 1 کاترین وزیری انتشارات سامان سنجشاین کتاب حاوی مطالب زیر است:اصول و فلسفه تعلیم و تربیت پاسخنامه ت..

<p><br></p>

450,000 تومان 382,500 تومان

آزمون های تضمینی و برگزارشده نظام مهندسی تأسیسات مکانیکی میلاد صادق نژاد انتشارات سامان سنجش

آزمون های تضمینی و برگزارشده نظام مهندسی تأسیسات مکانیکی میلاد صادق نژاد انتشارات سامان سنجشسوالات آزمون تأسیسات مکانیکی خرداد 82پاسخ سوالات خردا..

<p><br></p>

50,000 تومان

آزمونهای برگزارشده و تضمینی استخدامی مامایی محمد علی عزیزی انتشارات سامان سنجش

آزمونهای برگزارشده و تضمینی استخدامی مامایی محمد علی عزیزی انتشارات سامان سنجشفهرست مطالب:بخش اول دروس عمومیزبان وادبیات فارسی از سال 82-95پاسخنا..

<p><br></p>

400,000 تومان 340,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 167 (11 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش