انتشارات روزنه


ارباب حلقه ها جی آر آر تالکین با ترجمه رضا علیزاده انتشارات روزنه

ارباب حلقه ها دو برج بخش دوم از فرمانروای حلقه ها انتشارات روزنهدر کتاب دو برج بخش دوم از فرمانروای حلقه ها داستان تک تک یاران حلقه را پس از پراکنده ش..

<p><br></p>

310,000 تومان

ارباب حلقه ها جی آر آر تالکین با ترجمه رضا علیزاده انتشارات روزنه

یاران حلقه بخش نخست از فرمانروای حلقه ها جی آر آر تالکین با ترجمه رضا علیزاده انتشارات روزنهدر کتاب یاران حلقه بخش نخست از فرمانروای حلقه ها اولی..

<p><br></p>

365,000 تومان

ایران برلبه تیغ محمد فاضلی انتشارات روزنه

کتاب ایران برلبه تیغ(گفتارهای جامعه شناسی سیاسی و سیاست عمومی) محمد فاضلی انتشارات روزنه  این کتاب نسبت به واکنش نامناسب حکمرانان نسبت به مسائل پ..

<p><br></p>

215,000 تومان

بازگشت شاه بخش سوم از فرمانروای حلقه ها جی آر آر تالکین با ترجمه رضا علیزاده انتشارات روزنه

بازگشت شاه بخش سوم از فرمانروای حلقه هابازگشت شاه سومین جلد سه گانه ارباب حلقه هاست که مربوط به جنگ حلقه و حوادث پس ازآن میپردازد .نیروهای پلید فرمانر..

<p><br></p>

375,000 تومان

توسعه به مثابه توانمند سازی حکومت مت اندروز ترجمه جعفر خیر خواهان انتشارات روزنه

توسعه به مثابه توانمند سازی حکومت مت اندروز ترجمه جعفر خیر خواهان انتشارات روزنهشواهد، تحلیل، عملکتاب«توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت: شواهد، تح..

<p><br></p>

240,000 تومان

خشونت و نظم های اجتماعی داگلاس سی نورث ترجمه جعفر خیر خواهان انتشارات روزنه

کتاب خشونت و نظم های اجتماعی داگلاس سی نورث ترجمه جعفر خیر خواهان انتشارات روزنه«خشونت و نظم های اجتماعی» چهارچوبی مفهومی برای درک دو نوع نظم اجت..

<p><br></p>

275,000 تومان

در سایه ی خشونت دی سی نورث ترجمه محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی پور انتشارات روزنه

کتاب در سایه ی خشونت(سیاست،اقتصاد و مسائل توسعه) دی سی نورث ترجمه محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی پور انتشارات روزنه  این کتاب نشان میدهد که چگو..

<p><br></p>

320,000 تومان

دوره دو جلدی شاهنامه ی فردوسی (پالتویی جلد سخت) انتشارات روزنه

شاهنامه ی فردوسی دو جلدی پالتویی نفیس انتشارات روزنهکتاب شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی در دو جلد به اهتمام دکتر توفیق سبحانی براساس نسخه چاپ مسکو..

<p><br></p>

1,500,000 تومان

راه باریک آزادی جیمز رابینسون ترجمه علیرضا بهشتی شیرازی انتشارات روزنه

کتاب راه باریک آزادی جیمز رابینسون ترجمه علیرضا بهشتی شیرازی انتشارات روزنه  (کتابی دیگر از نویسندگان چرا ملت ها شکست میخورند)کتاب حاضر آزادی را ..

<p><br></p>

395,000 تومان

سیلماریلیون جی آر آر تالکین با ترجمه رضا علیزاده انتشارات روزنه

کتاب سیلماریلیون جی آر آر تالکین انتشارات روزنه  سیلماریلیون تنها کتاب تالکین است.تالیف سیلماریلیون در سال 1917آغاز شد و تالکین بر روی ..

<p><br></p>

280,000 تومان 266,000 تومان

غرب چگونه غرب شد صادق زیبا کلام انتشارات روزنه

کتاب غرب چگونه غرب شد صادق زیبا کلام انتشارات روزنه  کتاب حاضر قصد دارد به زبان ساده نشان دهد که غرب امروز محصول تحولات تاریخی مهمی بوده که در طی..

<p><br></p>

175,000 تومان

480,000 تومان

<p><br></p>

فتوشاپ CS5-مسعود شباهنگ نشر روزنه

فتوشاپ CS5-مسعود شباهنگ نشر روزنهمعرفی فتوشاپرابط کاربر وآماده سازی ابتدایی تصویر .دقت. اندازه. سنجش, بزرگ و کوچک نمایی  ایجاد باز..

<p><br></p>

480,000 تومان

455,000 تومان 650,000 تومان

<p><br></p>

فوتوشاپ CS 5 مسعود شباهنگ انتشارات روزنه

فوتوشاپ CS 5 مسعود شباهنگ انتشارات روزنهکامل ترین، روان ترین، پر مطلب ترین، بهترین، جالب ترین، خوش مزه ترین، باحال ترین و به روزترین کتاب فوتوشاپ فارس..

<p><br></p>

650,000 تومان 455,000 تومان

340,000 تومان 360,000 تومان

<p><br></p>

ما چگونه ما شدیم؟صادق زیبا کلام انتشارات روزنه

کتاب ما چگونه ما شدیم؟صادق زیبا کلام ریشه یابی علل عقب ماندگی در ایران به انضمام نقدها و نظرهافهرست مطالب کتاب ما چگونه ما شدیم انتشارات روز..

<p><br></p>

360,000 تومان 340,000 تومان

مصالح وساختمان چاپ نوزدهم ویراست دوم سام فروتنی انتشارت روزنه

مصالح وساختمان چاپ نوزدهم ویراست دوم  سام فروتنی  انتشارت روزنهکتاب مصالح و ساختمان حاصل ده سال آموزش مصالح ساختمانی با هدف برقراری ارت..

<p><br></p>

295,000 تومان 265,500 تومان

340,000 تومان 360,000 تومان

<p><br></p>

معماری اسلامی روبرت هیلن بند انتشارات روزنه

معماری اسلامی روبرت هیلن بند انتشارات روزنه سر فصل ها : فصل اول : قلمرو و پژوهش : مسائل و رهیافت هافصل دوم : مسجدفصل سوم : منارهفصل چهارم : مدرسه..

<p><br></p>

360,000 تومان 340,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 24 (2 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش