انتشارات روزنه


ارباب حلقه ها جی آر آر تالکین با ترجمه رضا علیزاده انتشارات روزنه

کتاب یاران حلقه بخش نخست از فرمانروای حلقه ها جی آر آر تالکین با ترجمه رضا علیزاده انتشارات روزنه  در کتاب یاران حلقه بخش نخست از فرمان..

<p><br></p>

253,500 تومان 228,150 تومان

ارباب حلقه ها جی آر آر تالکین با ترجمه رضا علیزاده انتشارات روزنه

دو برج بخش دوم از فرمانروای حلقه هادر کتاب دو برج بخش دوم از فرمانروای حلقه ها داستان تک تک یاران حلقه را پس از پراکنده شدن باز میگوید ، و با فرارسیدن..

<p><br></p>

253,500 تومان 228,150 تومان

126,000 تومان 140,000 تومان

<p><br></p>

ایران برلبه تیغ محمد فاضلی انتشارات روزنه

کتاب ایران برلبه تیغ(گفتارهای جامعه شناسی سیاسی و سیاست عمومی) محمد فاضلی انتشارات روزنه  این کتاب نسبت به واکنش نامناسب حکمرانان نسبت به مسائل پ..

<p><br></p>

140,000 تومان 126,000 تومان

بازگشت شاه بخش سوم از فرمانروای حلقه ها جی آر آر تالکین با ترجمه رضا علیزاده انتشارات روزنه

بازگشت شاه بخش سوم از فرمانروای حلقه هابازگشت شاه سومین جلد سه گانه ارباب حلقه هاست که مربوط به جنگ حلقه و حوادث پس ازآن میپردازد .نیروهای پلید فرمانر..

<p><br></p>

375,000 تومان

خشونت و نظم های اجتماعی داگلاس سی نورث ترجمه جعفر خیر خواهان انتشارات روزنه

کتاب خشونت و نظم های اجتماعی داگلاس سی نورث ترجمه جعفر خیر خواهان انتشارات روزنه«خشونت و نظم های اجتماعی» چهارچوبی مفهومی برای درک دو نوع نظم اجت..

<p><br></p>

210,000 تومان 189,000 تومان

در سایه ی خشونت دی سی نورث ترجمه محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی پور انتشارات روزنه

کتاب در سایه ی خشونت(سیاست،اقتصاد و مسائل توسعه) دی سی نورث ترجمه محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی پور انتشارات روزنه  این کتاب نشان میدهد که چگو..

<p><br></p>

230,000 تومان 207,000 تومان

راه باریک آزادی جیمز رابینسون ترجمه علیرضا بهشتی شیرازی انتشارات روزنه

کتاب راه باریک آزادی جیمز رابینسون ترجمه علیرضا بهشتی شیرازی انتشارات روزنه  (کتابی دیگر از نویسندگان چرا ملت ها شکست میخورند)کتاب حاضر آزادی را ..

<p><br></p>

280,000 تومان 260,000 تومان

سیلماریلیون جی آر آر تالکین با ترجمه رضا علیزاده انتشارات روزنه

کتاب سیلماریلیون جی آر آر تالکین انتشارات روزنه  سیلماریلیون تنها کتاب تالکین است.تالیف سیلماریلیون در سال 1917آغاز شد و تالکین بر روی ..

<p><br></p>

230,000 تومان 207,000 تومان

شاهنامه ی فردوسی دو جلدی پالتویی نفیس پالتویی انتشارات روزنه

شاهنامه ی فردوسی دو جلدی پالتویی نفیس انتشارات روزنهکتاب شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی دردوجلد به اهتمام دکتر توفیق سبحانی براساس نسخه چاپ مسکو م..

<p><br></p>

795,000 تومان 730,000 تومان

101,700 تومان 113,000 تومان

<p><br></p>

غرب چگونه غرب شد صادق زیبا کلام انتشارات روزنه

کتاب غرب چگونه غرب شد صادق زیبا کلام انتشارات روزنه  کتاب حاضر قصد دارد به زبان ساده نشان دهد که غرب امروز محصول تحولات تاریخی مهمی بوده که در طی..

<p><br></p>

113,000 تومان 101,700 تومان

315,000 تومان 350,000 تومان

<p><br></p>

فتوشاپ CS5-مسعود شباهنگ نشر روزنه

فتوشاپ CS5-مسعود شباهنگمعرفی فتوشاپرابط کاربر وآماده سازی ابتدایی تصویر .دقت. اندازه. سنجش, بزرگ و کوچک نمایی  ایجاد باز کردن گردش وبزر..

<p><br></p>

350,000 تومان 315,000 تومان

175,500 تومان 195,000 تومان

<p><br></p>

ما چگونه ما شدیم؟صادق زیبا کلام انتشارات روزنه

کتاب ما چگونه ما شدیم؟صادق زیبا کلام ریشه یابی علل عقب ماندگی در ایران به انضمام نقدها و نظرهافهرست مطالب کتاب ما چگونه ما شدیم انتشارات روز..

<p><br></p>

195,000 تومان 175,500 تومان

مصالح وساختمان چاپ نوزدهم ویراست دوم سام فروتنی انتشارت روزنه

مصالح وساختمان چاپ نوزدهم ویراست دوم  سام فروتنی  انتشارت روزنهکتاب مصالح و ساختمان حاصل ده سال آموزش مصالح ساختمانی با هدف برقراری ارت..

<p><br></p>

195,000 تومان 175,500 تومان

171,000 تومان 190,000 تومان

<p><br></p>

معماری اسلامی روبرت هیلن بند انتشارات روزنه

معماری اسلامی روبرت هیلن بند انتشارات روزنه سر فصل ها : فصل اول : قلمرو و پژوهش : مسائل و رهیافت هافصل دوم : مسجدفصل سوم : منارهفصل چهارم : مدرسه..

<p><br></p>

190,000 تومان 171,000 تومان

معماری و راز جاودانگی کریستوفر الکساندر انتشارات روزنه

معماری و راز جاودانگی کریستوفر الکساندر انتشارات روزنه(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)..

<p><br></p>

140,000 تومان 126,000 تومان

نمونه آزمون های مستندو پر تکرار برگزار شده استخدامی (کارشناس حقوقی)حقوق جزا.(درس نامه) انتشارات روزنه

کتاب نمونه آزمون های مستند  و پر تکرار برگزار شده استخدامی (کارشناس حقوقی)حقوق جزا انتشارات روزنهقابل استفاده برای تمامی رشته ها و گرایش های..

<p><br></p>

200,000 تومان 170,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 23 (2 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش