لوگو سایت نوین بوک

انتشارات روزنه


ارباب حلقه ها جی آر آر تالکین با ترجمه رضا علیزاده انتشارات روزنه

دو برج بخش دوم از فرمانروای حلقه هادر کتاب دو برج بخش دوم از فرمانروای حلقه ها داستان تک تک یاران حلقه را پس از پراکنده شدن باز میگوید ، و با فرارسیدن..

<p><br></p>

125,500 تومان 112,950 تومان

ارباب حلقه ها جی آر آر تالکین با ترجمه رضا علیزاده انتشارات روزنه

یاران حلقه بخش نخست از فرمانروای حلقه ها در کتاب یاران حلقه بخش نخست از فرمانروای حلقه ها اولین جلد از مجموعه سه جلد نویسنده انگلیسی جی آر آر تالکین ب..

<p><br></p>

94,500 تومان 85,050 تومان

76,500 تومان 99,500 تومان

<p><br></p>

ایران برلبه تیغ محمد فاضلی انتشارات روزنه

کتاب ایران برلبه تیغ(گفتارهای جامعه شناسی سیاسی و سیاست عمومی) محمد فاضلی انتشارات روزنه  این کتاب نسبت به واکنش نامناسب حکمرانان نسبت به مسائل پ..

<p><br></p>

99,500 تومان 76,500 تومان

بازگشت شاه بخش سوم از فرمانروای حلقه ها جی آر آر تالکین با ترجمه رضا علیزاده انتشارات روزنه

بازگشت شاه بخش سوم از فرمانروای حلقه هابازگشت شاه سومین جلد سه گانه ارباب حلقه هاست که مربوط به جنگ حلقه و حوادث پس ازآن میپردازد .نیروهای پلید فرمانر..

<p><br></p>

150,000 تومان 135,000 تومان

در سایه ی خشونت دی سی نورث ترجمه محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی پور انتشارات روزنه

کتاب در سایه ی خشونت(سیاست،اقتصاد و مسائل توسعه) دی سی نورث ترجمه محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی پور انتشارات روزنه  این کتاب نشان میدهد که چگو..

<p><br></p>

69,500 تومان 62,550 تومان

راه باریک آزادی جیمز رابینسون ترجمه علیرضا بهشتی شیرازی انتشارات روزنه

کتاب راه باریک آزادی جیمز رابینسون ترجمه علیرضا بهشتی شیرازی انتشارات روزنه  (کتابی دیگر از نویسندگان چرا ملت ها شکست میخورند)کتاب حاضر آزادی را ..

<p><br></p>

85,000 تومان 76,500 تومان

سیلماریلیون جی آر آر تالکین با ترجمه رضا علیزاده انتشارات روزنه

سیلماریلیون سیلماریلیون تنها کتاب تالکین است.تالیف سیلماریلیون در سال 1917آغاز شد و تالکین بر روی آن تغییراتی ایجادکرد و اثرش را در تمام طول عمرش ادام..

<p><br></p>

125,000 تومان 112,500 تومان

شاهنامه ی فردوسی دو جلدی پالتویی نفیس انتشارات روزنه

شاهنامه ی فردوسی دو جلدی پالتویی نفیس انتشارات روزنهکتاب شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی دردوجلد به اهتمام دکتر توفیق سبحانی براساس نسخه چاپ مسکو م..

<p><br></p>

536,000 تومان

72,000 تومان 80,000 تومان

<p><br></p>

غرب چگونه غرب شد صادق زیبا کلام انتشارات روزنه

کتاب غرب چگونه غرب شد صادق زیبا کلام انتشارات روزنه  کتاب حاضر قصد دارد به زبان ساده نشان دهد که غرب امروز محصول تحولات تاریخی مهمی بوده که در طی..

<p><br></p>

80,000 تومان 72,000 تومان

315,000 تومان 350,000 تومان

<p><br></p>

فتوشاپ CS5-مسعود شباهنگ نشر روزنه

فتوشاپ CS5-مسعود شباهنگمعرفی فتوشاپرابط کاربر وآماده سازی ابتدایی تصویر .دقت. اندازه. سنجش, بزرگ و کوچک نمایی  ایجاد باز کردن گردش وبزر..

<p><br></p>

350,000 تومان 315,000 تومان

180,000 تومان 200,000 تومان

<p><br></p>

مراجعات سریع محمدرضا سلطاندوست یزدا

مراجعات سریع این کتاب حاوی موضوعاتی در زمینه طراحی،محاسباتی،تهیه گزارش های توجیهی،برق ،انرژی و....... است ،که برای یک پروژه یا محاسبه ،بدون داشتن اطل..

<p><br></p>

200,000 تومان 180,000 تومان

مصالح وساختمان چاپ نوزدهم ویراست دوم سام فروتنی انتشارت روزنه

مصالح وساختمان چاپ نوزدهم ویراست دوم  سام فروتنی  انتشارت روزنهکتاب مصالح و ساختمان حاصل ده سال آموزش مصالح ساختمانی با هدف برقراری ارت..

<p><br></p>

149,500 تومان 134,550 تومان

171,000 تومان 190,000 تومان

<p><br></p>

معماری اسلامی روبرت هیلن بند انتشارات روزنه

معماری اسلامی روبرت هیلن بند انتشارات روزنه سر فصل ها : فصل اول : قلمرو و پژوهش : مسائل و رهیافت هافصل دوم : مسجدفصل سوم : منارهفصل چهارم : مدرسه..

<p><br></p>

190,000 تومان 171,000 تومان

معماری و راز جاودانگی کریستوفر الکساندر انتشارات روزنه

معماری و راز جاودانگی کریستوفر الکساندر انتشارات روزنه(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)..

<p><br></p>

68,500 تومان 61,650 تومان

نمونه آزمون های مستندو پر تکرار برگزار شده استخدامی (کارشناس حقوقی)حقوق جزا.(درس نامه)

نمونه آزمون های مستند  و پر تکرار برگزار شده استخدامی (کارشناس حقوقی)حقوق جزاقابل استفاده برای تمامی رشته ها و گرایش های حقوق ،فقه،معارف و...در م..

<p><br></p>

200,000 تومان 170,000 تومان

نمونه آزمون های مستندو پر تکرار برگزار شده استخدامی دبیری تاریخ (درس نامه)

نمونه آزمون های مستند  و پر تکرار برگزار شده استخدامی (دبیری تاریخ)قابل استفاده برای تمامی گرایش های تاریخ در مقاطع کاردانی و کارشناسی و ارشد.سوا..

<p><br></p>

200,000 تومان 170,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 23 (2 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش