لوگو سایت نوین بوک

انتشارات روان سنجی


آشنایی با آزمون سازی و آزمون های روانی ابوالفضل کرمی انتشارات روان سنجی

آشنایی با آزمون سازی و آزمون های روانی ابوالفضل کرمی انتشارات روان سنجیسرفصل ها:مفاهیم کلی اندازه گیریتاریخچه آزمون های روانیکاربرد آزمون های روانیطبق..

<p><br></p>

130,000 تومان

اندازه گیری هوش کودک ((آزمون ریون رنگی)) ابوالفصل کرمی انتشارات روان سنجی

اندازه گیری هوش کودک ((آزمون ریون رنگی)) ابوالفصل کرمی انتشارات روان سنجیدر روزگاران گذشته که فرزندان مجبور بودند شغل پدران خود را احراز کنند نیازی به..

<p><br></p>

40,000 تومان 36,000 تومان

اندازه گیری هوش کودک ریون سیاه و سفید ماز های پرتئوس ابوالفضل کرمی انتشارات روان سنجی

اندازه گیری هوش کودک ریون سیاه و سفید ماز های پرتئوس ابوالفضل کرمی انتشارات روان سنجیبخش1-ماز های پرتئوسبخش2-ماتریس های پیشرونده ریونبرگ پاسخ نامه..

<p><br></p>

38,000 تومان 34,200 تومان

نمايش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش