انتشارات رواق مهر


ناموجود

آنالیز عددی 1 (برای دانشجویان علوم مهندسی) اصغر کرایه چیان انتشارات رواق مهر

کتاب آنالیز عددی1 (برای دانشجویان علوم مهندسی) اصغر کرایه چیانکتاب آنالیز عددی1 کرایه چیان مناسب دانشجویان علوم مهندسی می باشد که توسط انتشارات رواق م..

<p><br></p>

4,500 تومان 4,050 تومان

ناموجود

آنالیز عددی1 (برای دانشجویان علوم مهندسی) اصغر کرایه چیان انتشارات رواق مهر

کتاب آنالیز عددی1 (برای دانشجویان علوم مهندسی) اصغر کرایه چیانکتاب آنالیز عددی1 کرایه چیان مناسب دانشجویان علوم مهندسی می باشد که توسط انتشارات رواق م..

<p><br></p>

45,000 تومان 40,500 تومان

12,600 تومان 14,000 تومان

<p><br></p>

ناموجود

محاساب عددی اصغر کرایه چیان انتشارات رواق مهر

محاساب عددی اصغر کرایه چیان انتشارات رواق مهر فصل 1: مروری بر پیش نیاز ها فصل 2: درونیابیفصل 3: معادلات غیر خطی فصل 4:مشتق گیری و انتگرال گی..

<p><br></p>

14,000 تومان 12,600 تومان

ناموجود

محاسبات عددی ( برای دانشجویان علوم و مهندسی )اصغر کرایه چیان انتشارت رواق مهر

محاسبات عددی ( برای دانشجویان علوم و مهندسی )اصغر کرایه چیان انتشارت رواق مهرفصل 1: مروری بر پیش نیاز ها فصل 2: درونیابی فصل 3: معادلات غیر ..

<p><br></p>

14,000 تومان 12,600 تومان

نمايش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش