انتشارات دیدآور


اصول حسابداری 1 عزیز نبوی انتشارات دیدآور

اصول حسابداری 1 عزیز نبوی انتشارات دیدآورکتاب اصول حسابداری نبوی در دو جلد توسط انتشارات دیدآور به چاپ رسیده است که می توانید از ما تهیه نمایید.فهرست ..

<p><br></p>

220,000 تومان

اصول حسابداری 2 عزیز نبوی انتشارات دیدآور

اصول حسابداری 2 عزیز نبوی انتشارات دیدآورکتاب اصول حسابداری نبوی در دو جلد توسط انتشارات دیدآور به چاپ رسیده است که می توانید از ما تهیه نمایید.فهرست ..

<p><br></p>

240,000 تومان

ناموجود

قانون مالیات های مستقیم جهانگیر منصور انتشارات دیدآور

قانون مالیات های مستقیم 1402 جهانگیر منصور انتشارات دیدآوراین کتاب توسط جهاگیر منصور تدوین شده و بروزرسانی آن توسط حسین زارعی وکیل پایه یک دادگستری بر..

<p><br></p>

140,000 تومان

قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی جهانگیر منصور انتشارات دیدآور

قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی انتشارات دیدآورقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنیقانون اجرای احکام مدنیقانون جدید نحوه اجرای محک..

<p><br></p>

150,000 تومان

قوانین و مقررات استخدامی تدوین جهانگیر منصور انتشارات دیدآور

قوانین و مقررات استخدامی تدوین جهانگیر منصور انتشارات دیدآورمجموعه قوانین دیدآور، با آخرین اصلاحات 1402قانون مدیریت خدمات کشوریاستخدام کشوری-استخدام ش..

<p><br></p>

170,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق جهانگیر منصور انتشارات دیدآور

قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق انتشارات دیدآورازدواجطلاقدادگاه هاخانوادهحضانتقیمنمونه چند اظهارنامه و دادخواست در دعاوی خانوادگیتوضیحات و معان..

<p><br></p>

90,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به خانواده جهانگیر منصور انتشارات دیدآور

قوانین و مقررات مربوط به خانواده انتشارات دیدآورازدواج و طلاقخانوادهزنان و کودکانثبت احوالزن در قانون اساسیحقوق ملت در قانون اساسیاشخاص در قانون مدنیآ..

<p><br></p>

175,000 تومان

نمايش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش