انتشارات دل آرا


ناموجود

آزمون های استانداردهای حسابداری یداله تاری وردی انتشارات دلآرا

کتاب آزمون های استانداردهای حسابداری انتشارات دلآراکتاب حاضر شامل تست های طبقه بندی شده تألیفی می باشد و برای داوطلبان آزمون جامعه حسابداران رسمی مفید..

<p><br></p>

150,000 تومان 135,000 تومان

اصول حسابداری 1 (مطابق با استاندارد حسابداری 1-ارائه صورت های مالی 1398) یداله تاری وردی انتشارات دل آرا

کتاب اصول حسابداری 1 یداله تاری وردیکتاب حاضر مطابق با استاندارد حسابداری 1 (ارائه ی صورت های مالی 1398) می باشد و توسط یداله تاری وردی به چاپ رسیده ا..

<p><br></p>

120,000 تومان 108,000 تومان

ناموجود

اصول حسابداری 2 (مطابق با استاندارد حسابداری 1-ارائه ی صورت های مالی 1398) یداله تاری وردی انتشارات دل آرا

کتاب اصول حسابداری 2 یداله تاری وردیکتاب حاضر مطابق با استاندارد حسابداری 1 (ارائه ی صورت های مالی 1398) می باشد و توسط یداله تاری وردی به چاپ رسیده ا..

<p><br></p>

50,000 تومان 45,000 تومان

اصول حسابداری 2 (مطابق با استاندارد حسابداری 1-ارائه ی صورت های مالی 1398) یداله تاری وردی انتشارات دل آرا

کتاب اصول حسابداری 2 یداله تاری وردیکتاب حاضر مطابق با استاندارد حسابداری 1 (ارائه ی صورت های مالی 1398) می باشد و توسط یداله تاری وردی به چاپ رسیده ا..

<p><br></p>

110,000 تومان

40,500 تومان 45,000 تومان

<p><br></p>

حسابداری شرکت ها 1 یداله تاری وردی انتشارات دل آرا

کتاب حسابداری شرکت ها 1 یداله تاری وردیکتاب حسابداری شرکت ها 1 تاری وردی توسط انتشارات دل آرا به چاپ رسیده است که می تواند مورد استفاده ی دانشجویان حس..

<p><br></p>

45,000 تومان 40,500 تومان

40,500 تومان 45,000 تومان

<p><br></p>

حسابداری شرکت ها 2-یداله تاری وردی انتشارات دلآرا

کتاب حسابداری شرکت ها 2 یداله تاری وردیکتاب حسابداری شرکت ها 2 تاری وردی توسط انتشارات دل آرا به چاپ رسیده است که می تواند مورد استفاده ی دانشجویان حس..

<p><br></p>

45,000 تومان 40,500 تومان

90,000 تومان 100,000 تومان

<p><br></p>

حسابداری مدیریت امید سمیعی انتشارات دل آرا

کتاب حسابداری مدیریت امید سمیعیکتاب حسابداری مدیریت سمیعی توسط انتشارات دل آرا به چاپ رسیده است و منبعی سودمند برای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکت..

<p><br></p>

100,000 تومان 90,000 تومان

حسابداری میانه 1 یداله تاری وردی انتشارات دلآرا

کتاب حسابداری میانه 1 یداله تاری وردیکتاب حسابداری میانه 1 تاری وردی توسط انتشارات دل آرا به چاپ رسیده است و می تواند مورد استفاده ی دانشجویان حسابدار..

<p><br></p>

120,000 تومان

حسابداری میانه 2 یداله تاری وردی انتشارات دل آرا

کتاب حسابداری میانه 2 یداله تاری وردیکتاب حسابداری میانه 2 تاری وردی توسط انتشارات دل آرا به چاپ رسیده است و می تواند مورد استفاده ی دانشجویان حسابدار..

<p><br></p>

80,000 تومان

سایر قوانین (منبعی سودمند برای آزمون جامعه حسابداران رسمی)-جلد اول یداله تاری وردی انتشارات دل آرا

کتاب سایر قوانین 1 یداله تاری وردیکتاب سایر قوانین تاری وردی توسط انتشارات دل آرا به چاپ رسیده است.خرید کتاب های دیگر انتشارات دلآرافهرست مطالب ساختما..

<p><br></p>

100,000 تومان 90,000 تومان

صورت های مالی تلفیقی یداله تاری وردی انتشارات دل آرا

صورت های مالی تلفیقی یداله تاری وردی انتشارات دل آراصورت سود و زیان تلفیقیصورت سود و زیان جامع تلفیقیوضعیت صورت مالی تلفیقیصورت تغییرات در حقوق مالکان..

<p><br></p>

90,000 تومان 81,000 تومان

مبانی حسابداری مدیریت یداله تاری وردی انتشارات دلآرا

کتاب مبانی حسابداری مدیریت یداله تاری وردیکتاب مبانی حسابداری شامل تست های آزمون های ارشد می باشد که می تواند مورد استفاده ی دانشجویان قرار گیرد. علاو..

<p><br></p>

90,000 تومان 81,000 تومان

مخلص حسابداری صنعتی 1 یداله تاری وردی انتشارات دلآرا

کتاب مخلص حسابداری صنعتی 1 یداله تاری وردیکتاب مخلص حسابداری صنعتی 1 توسط انتشارات دل آرا به چاپ رسیده است و مورد استفاده ی دانشجویان حسابداری قر..

<p><br></p>

80,000 تومان 72,000 تومان

مخلص حسابداری صنعتی جلد 2 یداله تاری وردی انتشارات دل آرا

کتاب مخلص حسابداری صنعتی جلد 2 یداله تاری وردی کتاب مخلص حسابداری صنعتی جلد 2  توسط انتشارات دل آرا به چاپ رسیده است و مورد استفاده ی د..

<p><br></p>

90,000 تومان 81,000 تومان

نمايش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش