انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی


اجرای استراتژیک مارک مورگان با ترجمه ی سید محمد اعرابی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

کتاب اجرای استراتژیک مارک مورگان با ترجمه ی سید محمد اعرابی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگیبرنامه استراتژیک، دستاورد برنامه ریزی استراتژیک است. هر برنا..

<p><br></p>

86,000 تومان 77,400 تومان

ناموجود

استراتژی بازار یابی ((چاپ دوم)).حمیدرضا رضوانی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

استراتژی بازار یابی ((چاپ دوم)).حمیدرضا رضوانی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی مدیریت استراتژیک در سه مرحله: برنامه ریزی استراتژیک اجرای استراتژیک..

<p><br></p>

30,000 تومان 27,000 تومان

استراتژی بازاریابی با رویکرد تصمیم محور اوریول سی. واکر با ترجمه ی سید محمد اعرابی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

کتاب استراتژی بازاریابی با رویکرد تصمیم محور اوریول سی. واکر با ترجمه ی سید محمد اعرابی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگیاین کتاب به عنوان سنگ زیربنا برا..

<p><br></p>

430,000 تومان 387,000 تومان

استراتژی سطح بنگاه اولریش پیدون ترجمه علیرضا هاشمی انتشارت دفتر پژوهشهای فرهنگی

کتاب استراتژی سطح بنگاه اولریش پیدون ترجمه علیرضا هاشمیمجموعه کتابهای انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگیفهرست مطالب کتاب استراتژی سطح بنگاه ..

<p><br></p>

192,000 تومان 172,800 تومان

استراتژی منابع انسانی سید محمد اعرابی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

کتاب استراتژی منابع انسانی سید محمد اعرابی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی از نظر نظریه سازمانی، انسان به عنوان اصلی ترین عنصر شناخته می شود و مدیریت م..

<p><br></p>

108,000 تومان 97,200 تومان

استراتژی همبسته-ایجاد روابط مداوم با مشتری برای مزیت رقابتی نیکولای سیگل کو با ترجمه سید علیرضا هاشمی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

کتاب استراتژی همبسته-ایجاد روابط مداوم با مشتری برای مزیت رقابتی نیکولای سیگل کو با ترجمه سید علیرضا هاشمی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگیمجموعه کتاب ه..

<p><br></p>

158,000 تومان 142,200 تومان

اندیشیدن درباره فضا مایک کرنگ با ترجمه ی محمود عبدالله زاده انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

کتاب اندیشیدن درباره فضا مایک کرنگ با ترجمه ی محمود عبدالله زاده انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگیمجموعه کتاب های انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگیفهرست مطا..

<p><br></p>

138,000 تومان 124,200 تومان

اول استراتژی براد چیس ترجمه علیرضا هاشمی انتشارات پژوهش های فرهنگی

کتاب اول استراتژی براد چیس ترجمه علیرضا هاشمی انتشارات پژوهش های فرهنگیاستراتژی ارزشی است که مشتری در محصول سازمان پیدا می کند. براد چیس در کتاب ..

<p><br></p>

210,000 تومان 189,000 تومان

بازاریابی (مدیریت استراتژیک) هلن و ریچارد میک با ترجمه ی شمس السادات زهدی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

کتاب بازاریابی (مدیریت استراتژیک) هلن و ریچارد میک با ترجمه ی شمس السادات زهدی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگیموضوع اصلی کتاب حاضر،مدیریت استراتژیک باز..

<p><br></p>

240,000 تومان 216,000 تومان

بازاریابی استراتژیک (نگرش کاربردی) کارل جان آلسیم با ترجمه ی سید محمد اعرابی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

کتاب بازاریابی استراتژیک (نگرش کاربردی) کارل جان آلسیم با ترجمه ی سید محمد اعرابی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی این کتاب پلی میان تئوری و عمل در حوزه..

<p><br></p>

165,000 تومان 148,500 تومان

بازاریابی جهانی وارن جی. کیگان با ترجمه عبدالحمید ابراهیمی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

کتاب بازاریابی جهانی وارن جی. کیگان با ترجمه عبدالحمید ابراهیمی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگیمطالب این کتاب بسیار واضح و قابل درک و آسان است ،کتابی ع..

<p><br></p>

320,000 تومان 288,000 تومان

باغ های ایرانی-اسلامی لوئیجی زانگری با ترجمه ی مجید راسخی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

کتاب باغ های ایرانی-اسلامی با ترجمه ی مجید راسخی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگیمجموعه کتاب های انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگیفهرست مطالب کتاب باغ های ..

<p><br></p>

280,000 تومان 252,000 تومان

بخش بندی در بازار مالکوم مک دونالد با ترجمه ی شهریار عزیزی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

کتاب بخش بندی در بازار مالکوم مک دونالداگر خوانندگان، فرآیندهای ذکر شده در کتاب را به درستی به کار گیرند، به بخش بندی مناسب بازار دست خواهند یافت..

<p><br></p>

220,000 تومان 198,000 تومان

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی آلن بانت با ترجمه ی سید محمد اعرابی انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

کتاب برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی آلن بانت با ترجمه ی سید محمد اعرابی انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگیاهداف مطالب ارائه شده این کتاب : تبیین برنامه..

<p><br></p>

56,000 تومان 50,400 تومان

برنامه ریزی ملی و منطقه ای جهانگردی محمود عبدالله زاده انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

کتاب برنامه ریزی ملی و منطقه ای جهانگردی محمود عبدالله زاده انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگیبرای دستیابی به موفقیت در مدیریت و توسعۀ جهانگردی، برنامه ری..

<p><br></p>

55,000 تومان 49,500 تومان

برنامه ریزی و توسعه گردشگری چارلز آر. گلدنر با ترجمه ی مرتضی احمدی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

کتاب برنامه ریزی و توسعه گردشگری چارلز آر. گلدنر با ترجمه ی مرتضی احمدی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگیمجموعه کتاب های انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگیفه..

<p><br></p>

40,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 84 (6 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش