انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی


اجرای استراتژیک مارک مورگان با ترجمه ی سید محمد اعرابی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

اجرای استراتژیک مارک مورگان با ترجمه ی سید محمد اعرابی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگیبرنامه استراتژیک، دستاورد برنامه ریزی استراتژیک است. هر برنامه اس..

<p><br></p>

280,000 تومان 252,000 تومان

استراتژی بازار یابی حمیدرضا رضوانی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

استراتژی بازار یابی حمیدرضا رضوانی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی مدیریت استراتژیک در سه مرحله: برنامه ریزی استراتژیک اجرای استراتژیک کنترل استرا..

<p><br></p>

430,000 تومان 400,000 تومان

استراتژی بازاریابی با رویکرد تصمیم محور اوریول سی. واکر با ترجمه ی سید محمد اعرابی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

استراتژی بازاریابی با رویکرد تصمیم محور اوریول سی. واکر با ترجمه ی سید محمد اعرابی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگیاین کتاب به عنوان سنگ زیربنا برای دور..

<p><br></p>

430,000 تومان 387,000 تومان

استراتژی سطح بنگاه اولریش پیدون ترجمه علیرضا هاشمی انتشارت دفتر پژوهشهای فرهنگی

کتاب استراتژی سطح بنگاه اولریش پیدون ترجمه علیرضا هاشمیمجموعه کتابهای انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگیفهرست مطالب کتاب استراتژی سطح بنگاه ..

<p><br></p>

390,000 تومان

استراتژی فرهنگ سازمانی جان کاتزنباخ علیرضا هاشمی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

استراتژی فرهنگ سازمانی جان کاتزنباخ علیرضا هاشمی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگیفرهنگ به عنوان عامل شتاب بخشی برای تغییر معنادار در سازمانفهرست مطالب ک..

<p><br></p>

160,000 تومان 144,000 تومان

استراتژی منابع انسانی سید محمد اعرابی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

استراتژی منابع انسانی سید محمد اعرابی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی از نظر نظریه سازمانی، انسان به عنوان اصلی ترین عنصر شناخته می شود و مدیریت مؤثر آ..

<p><br></p>

180,000 تومان 162,000 تومان

استراتژی منابع انسانی پیتر بامبرگر مترجم دکتر علی پارسائیان انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

تدوین ,اجرا,آثار استراتژی منابع انسانی  پیتر بامبرگر مترجم دکتر علی پارسائیان فهرست مطالب کتاب تدوین ,اجرا,آثار استراتژی منابع انسانی ا..

<p><br></p>

290,000 تومان 261,000 تومان

استراتژی همبسته-ایجاد روابط مداوم با مشتری برای مزیت رقابتی نیکولای سیگل کو با ترجمه سید علیرضا هاشمی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

استراتژی همبسته نیکولای سیگل کو با ترجمه سید علیرضا هاشمی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگیایجاد روابط مداوم با مشتری برای مزیت رقابتی..

<p><br></p>

158,000 تومان 142,200 تومان

اندیشیدن درباره فضا مایک کرنگ با ترجمه ی محمود عبدالله زاده انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

اندیشیدن درباره فضا مایک کرنگ با ترجمه ی محمود عبدالله زاده انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگیفهرست مطالب کتاب اندیشیدن درباره فضا :تحلیل انتقادینزدیکی (م..

<p><br></p>

464,000 تومان 420,000 تومان

اهرم های کنترل استراتژی رابرت سایمونز محمد اعرابی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

اهرم های کنترل استراتژی رابرت سایمونز محمد اعرابی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگیفرهنگ و مدیریتاین کتاب تئوری جدید و جامعی را برای کنترل استراتژی سازما..

<p><br></p>

250,000 تومان 225,000 تومان

اول استراتژی براد چیس ترجمه علیرضا هاشمی انتشارات پژوهش های فرهنگی

اول استراتژی براد چیس ترجمه علیرضا هاشمی انتشارات پژوهش های فرهنگیچگونه کسب و کارها به موفقیت های بزرگ می رسنداستراتژی ارزشی است که مشتری در محصول ساز..

<p><br></p>

250,000 تومان 225,000 تومان

بازاریابی استراتژیک (نگرش کاربردی) کارل جان آلسیم با ترجمه ی سید محمد اعرابی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

بازاریابی استراتژیک (نگرش کاربردی) کارل جان آلسیم با ترجمه ی سید محمد اعرابی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی این کتاب پلی میان تئوری و عمل در حوزه بازا..

<p><br></p>

470,000 تومان 430,000 تومان

بازاریابی جهانی وارن جی. کیگان با ترجمه عبدالحمید ابراهیمی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

بازاریابی جهانی وارن جی. کیگان با ترجمه عبدالحمید ابراهیمی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگیمطالب این کتاب بسیار واضح و قابل درک و آسان است ،کتابی عالی ب..

<p><br></p>

620,000 تومان 560,000 تومان

باغ های ایرانی-اسلامی لوئیجی زانگری با ترجمه ی مجید راسخی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

باغ های ایرانی-اسلامی با ترجمه ی مجید راسخی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگیفهرست مطالب کتاب باغ های ایرانی-اسلامی لوئیجی زانگری :باغ اسلامی و نام های آ..

<p><br></p>

280,000 تومان 252,000 تومان

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی آلن بانت با ترجمه ی سید محمد اعرابی انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی آلن بانت با ترجمه ی سید محمد اعرابی انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگیاهداف مطالب ارائه شده این کتاب : تبیین برنامه ریزی..

<p><br></p>

56,000 تومان

برنامه ریزی ملی و منطقه ای جهانگردی محمود عبدالله زاده انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

برنامه ریزی ملی و منطقه ای جهانگردی محمود عبدالله زاده انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگیبرای دستیابی به موفقیت در مدیریت و توسعۀ جهانگردی، برنامه ریزی جه..

<p><br></p>

204,000 تومان 183,600 تومان

نمايش 1 تا 16 از 90 (6 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش