انتشارات دایره دانش


34,000 تومان

<p><br></p>

ارتعاشات مهندسی

فهرست مطالبفصل1-مقدمه ای بر ارتعاشات و پاسخ آزادفصل2-پاسخ به تحریک هارمونیکفصل3-پاسخ اجباری در حالت کلیفصل4-سیستم های چند درجه آزادیفصل5-طراحی برای دم..

<p><br></p>

34,000 تومان

تشریح کامل مسائل انتقال گرما با نگرش کاربردی جلد اول رضا احمدی پویا انتشارات دایره دانش

تشریح کامل مسائل انتقال گرما با نگرش کاربردی جلد اول رضا احمدی پویا انتشارات دایره دانشفصل اول : مقدمه و مفاهیم پایه فصل دوم: معادله رسانش گرمافص..

<p><br></p>

33,500 تومان

تشریح کامل مسائل انتقال گرما با نگرش کاربردی جلد دوم

تشریح کامل مسائل انتقال گرما با نگرش کاربردی جلد دومفصل اول : مقدمه و مفاهیم پایه فصل دوم: معادله رسانش گرمافصل سوم: رسانش گرمای پایهفصل چها..

<p><br></p>

31,500 تومان

22,500 تومان 25,000 تومان

<p><br></p>

تنظیم شرایط محیطی محمد نوری انتشارات دایره دانش

کتاب تنظیم شرایط محیطی محمد نوریتنظیم شرایط محیطی محمد نوری انتشارات دایره دانشمجموعه کتاب های معماری موجود در سایتسرفصل های کتاب تنظیم شرایط محی..

<p><br></p>

25,000 تومان 22,500 تومان

ناموجود

<p><br></p>

ناموجود

توربین های گاز اصول و کاربرد ها

فهرست مطالبفصل1-سیر تکامل توربین گازفصل2-کاربرد هافصل3-سخت افزارفصل4-تئوری سیستم های توربین گازیفصل5-کنترل توربین گازیفصل6-تجهیزات جانبیفصل7-مشخصه های..

<p><br></p>

33,000 تومان

حل جامع مسائل مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای سوالات + حل المسائل استیون ال. کرامر با ترجمه ی ابراهیم شجاعی انتشارات دایره دانش

کتاب حل جامع مسائل مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای سوالات + حل المسائل استیون ال. کرامر با ترجمه ی ابراهیم شجاعی انتشارات دایره دانشمجموعه کتاب های انتشارات د..

<p><br></p>

150,000 تومان 135,000 تومان

مکانیک شکل دهی ورق ها ز.مارسینیاک ترجمه علی کامیاب انتشارات دایره دانش

کتاب مکانیک شکل دهی ورق ها  ز.مارسینیاک ترجمه علی کامیاب انتشارات دایره دانشمجموعه کتاب های انتشارات دایره دانشفهرست مطالب کتاب مکانیک شکل دهی ور..

<p><br></p>

17,000 تومان

نمايش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش