انتشارات دانش پرور


تشریح کامل مسایل آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد اول فرشاد صادقی انتشارات دانش پرور

تشریح کامل مسایل آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد اول فرشاد صادقی انتشارات دانش پرورآمار یکی از مهمترین شاخه های علوم می باشد که در رشته های مختلف از جم..

<p><br></p>

100,000 تومان

مقدمه ای بر برنامه ریزی تولید احمد ماکوئی انتشارات دانش پرور

مقدمه ای بر برنامه ریزی تولید احمد ماکوئی انتشارات دانش پروربرنامه ریزی تولید یکی از مهمترین شاخه های کاربردی می باشد که از تلفیق تکنیک های گوناگئون م..

<p><br></p>

60,000 تومان

نمايش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش