انتشارات دانش پارسیان


تشریح کامل مسائل طراحی راکتورهای شیمیایی سیاوش فدایی انتشارات دانش پارسیان

تشریح کامل مسائل طراحی راکتورهای شیمیایی سیاوش فدایی انتشارات دانش پارسیانفهرست مطالب:فصل اولمقدمه ای برمهندسی واکنش های شیمیاییفصل دومسنتیک واکنش های..

<p><br></p>

120,000 تومان

تشریح کامل مسائل کنترل فرآیندها سعیده سلطانعلی انتشارات دانش پارسیان

تشریح کامل مسائل کنترل فرآیندها سعیده سلطانعلی انتشارات دانش پارسیان فهرست مطالب :فصل 1: یک مثال مقدماتی فصل 2: معکوس گسری توسط کنترل های جز..

<p><br></p>

120,000 تومان

گنجینه آزمون های استخدامی آتش نشانی ،مدیریت ایمنی اطفاءحریق علی اصغر نصیری انتشارات دانش پارسیان

استخدامی آتش نشانی ،مدیریت ایمنی اطفاءحریق علی اصغر نصیری انتشارات  دانش پارسیانفصل اول: زبان و ادبیات فارسیآشنایی با زبان وادبیات فارسیآمادگی آز..

<p><br></p>

120,000 تومان

گنجینه جامع آزمون استخدامی بانک ها مهدی رستمی عزیزی انتشارات دانش پارسیان

گنجینه جامع آزمون استخدامی بانک ها مهدی رستمی عزیزی انتشارات دانش پارسیان مطابق با سرفصل های اعلام شده توسط بانک مرکزیویژه آزمون کلیه بانک های دولتی و..

<p><br></p>

290,000 تومان

گنجینه جامع آزمون استخدامی و اطلاعات عمومی علی اصغر نصیری انتشارات دانش پارسیان

گنجینه جامع آزمون استخدامی و اطلاعات عمومی علی اصغر نصیری انتشارات دانش پارسیان مقدمه ناشرفصل اول:زبان انگلیسیآموزش زبان انگلیسی(ویژه مقطع کاردانی)کلم..

<p><br></p>

180,000 تومان

گنجینه جامع آزمون استخدامی-دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی کشور علی اصغر نصیری انتشارات دانش پارسیان

استخدامی-دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی کشور علی اصغر نصیریمطابق با سرفصل های ارائه شده توسط سازمان سنجش و آموزش کشورویژه کلیه مقاطع، به صورت کاملا..

<p><br></p>

200,000 تومان

گنجینه جامع آزمون استخدامی-گزینش، مصاحبه حضوری و احکام علی اصغر نصیری انتشارات دانش پارسیان

استخدامی-گزینش، مصاحبه حضوری و احکام علی اصغر نصیری انتشارات دانش پارسیانشامل:اطلاعات عمومی، سیاسی، تاریخی و جغرافیایی ایران و جهانمصاحبه حضوری و احکا..

<p><br></p>

200,000 تومان

گنجینه جامع آزمون های استخدامی رشته مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها) علی اصغر نصیری انتشارات دانش پارسیان

گنجینه جامع آزمون های استخدامی رشته مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها) علی اصغر نصیری انتشارات دانش پارسیان شامل سؤالات دروس عمومی و دروس اختصاصیقابل استفا..

<p><br></p>

250,000 تومان 200,000 تومان

نمايش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش