انتشارات دانش پارسیان


تئوری ها و مسائل اقتصاد خرد سعید شیر کوند انتشارات کویر

تئوری ها و مسائل اقتصاد خرد سعید شیر کوند انتشارات کویر فصل 1: کلیات علم اقتصاد فصل 2: تعادل بازار فصل 3: تحلیل رفتار مصرف کنندهفصل 4: کششفص..

<p><br></p>

35,000 تومان 31,500 تومان

تشریح کامل مسائل طراحی راکتورهای شیمیایی سیاوش فدایی انتشارات کتاب دانش پارسیان

تشریح کامل مسائل طراحی راکتورهای شیمیایی سیاوش فدایی انتشارات کتاب دانش پارسیانفهرست مطالب:فصل اولمقدمه ای برمهندسی واکنش های شیمیاییفصل دومسنتیک واکن..

<p><br></p>

120,000 تومان 108,000 تومان

تشریح کامل مسائل کنترل فرآیندها سعیده سلطانعلی انتشارات دانش پارسیان

تشریح کامل مسائل کنترل فرآیندها سعیده سلطانعلی انتشارات دانش پارسیان فصل 1: یک مثال مقدماتی فصل 2: معکوس گسری توسط کنترل های جزئیفصل3: خواص ..

<p><br></p>

80,000 تومان 72,000 تومان

گنجینه آزمون های استخدامی آتش نشانی ،مدیریت ایمنی اطفاءحریق علی اصغر نصیری انتشارات دانش پارسیان

گنجینه آزمون های استخدامی آتش نشانی ،مدیریت ایمنی اطفاءحریق علی اصغر نصیری انتشارات  دانش پارسیانفصل اول: زبان و ادبیات فارسیآشنایی با زبان وادبی..

<p><br></p>

120,000 تومان 102,000 تومان

گنجینه جامع آزمون استخدامی بانک ها مهدی رستمی عزیزی انتشارات دانش پارسیان

گنجینه جامع آزمون استخدامی بانک ها مهدی رستمی عزیزی انتشارات دانش پارسیان مطابق با سرفصل های اعلام شده توسط بانک مرکزیویژه آزمون کلیه بانک های دولتی و..

<p><br></p>

180,000 تومان 153,000 تومان

گنجینه جامع آزمون استخدامی و اطلاعات علی اصغر نصیری انتشارات دانش پارسیان

گنجینه جامع آزمون استخدامی و اطلاعات  علی اصغر نصیری انتشارات دانش پارسیان مقدمه ناشرفصل اول:زبان انگلیسیآموزش زبان انگلیسی(ویژه مقطع کاردانی)کلم..

<p><br></p>

60,000 تومان 51,000 تومان

گنجینه جامع آزمون استخدامی-دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی کشور علی اصغر نصیری انتشارات دانش پارسیان

گنجینه جامع آزمون استخدامی-دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی کشور علی اصغر نصیری انتشارات دانش پارسیانمطابق با سرفصل های ارائه شده توسط سازمان سنجش و ..

<p><br></p>

80,000 تومان 68,000 تومان

گنجینه جامع آزمون استخدامی-گزینش، مصاحبه حضوری و احکام علی اصغر نصیری انتشارات دانش پارسیان

گنجینه جامع آزمون استخدامی-گزینش، مصاحبه حضوری و احکام علی اصغر نصیری انتشارات دانش پارسیانشامل:اطلاعات عمومی، سیاسی، تاریخی و جغرافیایی ایران و جهانم..

<p><br></p>

150,000 تومان 127,500 تومان

گنجینه جامع آزمون های استخدامی رشته مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها) علی اصغر نصیری انتشارات دانش پارسیان

گنجینه جامع آزمون های استخدامی رشته مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها) علی اصغر نصیری انتشارات دانش پارسیان شامل سؤالات دروس عمومی و دروس اختصاصیقابل استفا..

<p><br></p>

250,000 تومان 212,500 تومان

نمايش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش