انتشارات دانش پارسیان


تشریح کامل مسائل طراحی راکتورهای شیمیایی سیاوش فدایی انتشارات دانش پارسیان

تشریح کامل مسائل طراحی راکتورهای شیمیایی سیاوش فدایی انتشارات دانش پارسیانفهرست مطالب:فصل اولمقدمه ای برمهندسی واکنش های شیمیاییفصل دومسنتیک واکنش های..

<p><br></p>

120,000 تومان

ناموجود

تشریح کامل مسائل کنترل فرآیندها سعیده سلطانعلی انتشارات دانش پارسیان

کتاب تشریح کامل مسائل کنترل فرآیندها سعیده سلطانعلی انتشارات دانش پارسیان فصل 1: یک مثال مقدماتی فصل 2: معکوس گسری توسط کنترل های جزئیفصل3: ..

<p><br></p>

80,000 تومان

ناموجود

گنجینه آزمون های استخدامی آتش نشانی ،مدیریت ایمنی اطفاءحریق علی اصغر نصیری انتشارات دانش پارسیان

استخدامی آتش نشانی ،مدیریت ایمنی اطفاءحریق علی اصغر نصیری انتشارات  دانش پارسیانفصل اول: زبان و ادبیات فارسیآشنایی با زبان وادبیات فارسیآمادگی آز..

<p><br></p>

120,000 تومان 102,000 تومان

گنجینه جامع آزمون استخدامی بانک ها مهدی رستمی عزیزی انتشارات دانش پارسیان

کتاب گنجینه جامع آزمون استخدامی بانک ها مهدی رستمی عزیزی انتشارات دانش پارسیان مطابق با سرفصل های اعلام شده توسط بانک مرکزیویژه آزمون کلیه بانک های دو..

<p><br></p>

200,000 تومان 180,000 تومان

گنجینه جامع آزمون استخدامی و اطلاعات علی اصغر نصیری انتشارات دانش پارسیان

کتاب گنجینه جامع آزمون استخدامی و اطلاعات  علی اصغر نصیری انتشارات دانش پارسیان مقدمه ناشرفصل اول:زبان انگلیسیآموزش زبان انگلیسی(ویژه مقطع کاردان..

<p><br></p>

60,000 تومان 51,000 تومان

ناموجود

گنجینه جامع آزمون استخدامی-دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی کشور علی اصغر نصیری انتشارات دانش پارسیان

کتاب استخدامی-دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی کشور علی اصغر نصیریمطابق با سرفصل های ارائه شده توسط سازمان سنجش و آموزش کشورویژه کلیه مقاطع، به صورت ..

<p><br></p>

80,000 تومان 68,000 تومان

ناموجود

گنجینه جامع آزمون استخدامی-گزینش، مصاحبه حضوری و احکام علی اصغر نصیری انتشارات دانش پارسیان

کتاب استخدامی-گزینش، مصاحبه حضوری و احکام علی اصغر نصیری انتشارات دانش پارسیانشامل:اطلاعات عمومی، سیاسی، تاریخی و جغرافیایی ایران و جهانمصاحبه حضوری و..

<p><br></p>

150,000 تومان 127,500 تومان

ناموجود

گنجینه جامع آزمون های استخدامی رشته مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها) علی اصغر نصیری انتشارات دانش پارسیان

کتاب گنجینه جامع آزمون های استخدامی رشته مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها) علی اصغر نصیری انتشارات دانش پارسیان شامل سؤالات دروس عمومی و دروس اختصاصیقابل ..

<p><br></p>

250,000 تومان 212,500 تومان

نمايش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش