لوگو سایت نوین بوک

انتشارات دانش و فن


اجزاء ساحتمان و ساختمان سیاوش کباری انتشارات دانش و فن

 اجزاء  ساحتمان و ساختمان  سیاوش کباری انتشارات دانش و فن بخش اول :کلیات  ساختمان بخش دوم: پی کنیبخش سوم: ساختمان های آجری&nb..

<p><br></p>

45,000 تومان 40,500 تومان

9,000 تومان 10,000 تومان

<p><br></p>

<p><br></p>

10,000 تومان 9,000 تومان

51,000 تومان 55,000 تومان

<p><br></p>

دیتیل های ساختمانی سیاوش کباری انتشارات دانش و فن

دیتیل های ساختمانی سیاوش کباری انتشارات دانش و فنفصل1-کارهای بناییفصل2-کارهای فلزیفصل3-کار های بتنیفصل4-سقففصل5-درو پنجرهفصل6-پلهفصل7-کارهای چوبیفصل8-..

<p><br></p>

55,000 تومان 51,000 تومان

198,000 تومان 220,000 تومان

<p><br></p>

طراحی ماشین های الکتریکی

طراحی ماشین های الکتریکی فصل1:اصول ماشین های الکتریکیفصل2:مواد مهندسی برقفصل3:گرم شدن وخنک شدن ماشین های الکتریکیفصل4:مدارهای مغناطیسیفصل5:سیم پی..

<p><br></p>

220,000 تومان 198,000 تومان

طراحی معماری داخلی-مهارت فنی درجه 1 عذرا میرزایی انتشارات دانش و فن

طراحی معماری داخلی-مهارت فنی درجه 1 عذرا میرزایی انتشارات دانش و فنقابل استفاده:معلمان (مربیان) و هنرجویان (کارآموزان)، درس مهارتی طراح معماری داخلی ه..

<p><br></p>

90,000 تومان 81,000 تومان

31,500 تومان 35,000 تومان

<p><br></p>

مکانیک خاک حسن رحیمی انتشارات دانش و فن

مکانیک خاک حسن رحیمی انتشارات دانش و فنفهرستفصل1: کلیات_تعاریف سنگ وخاک وروابط حجمی و وزنیفصل2: دانه بندی خاکفصل3: خمیرایی خاکفصل4: ساختمان و تراکم خا..

<p><br></p>

35,000 تومان 31,500 تومان

نقشه کشی سازه ((مهارت فنی درجه 1))عبید اله جرجانی انتشارات دانش و فن

نقشه کشی سازه  ((مهارت فنی درجه 1))عبید اله جرجانی انتشارات دانش و فن نقشه کشی سازه شغلی است از حوزه مشاغل عمران و ساختمان  که این شغل وضایف..

<p><br></p>

120,000 تومان 108,000 تومان

نقشه کشی عمومی ساختمان مهارت فنی درجه 2 به روش گام به گام عبید اله جرجانی انتشارات دانش و فن

کتاب نقشه کشی عمومی ساختمان مهارت فنی درجه 2 به روش گام به گام عبید اله جرجانی انتشارات دانش و فنسر فصل های کتاب نقشه کشی عمومی ساختمان :1-برش و نصب ک..

<p><br></p>

220,000 تومان 210,000 تومان

نقشه کشی معماری مهارت فنی درجه 1 سه جلدی جلد اول عبیداله جرجانی انتشارات دانش و فن

کتاب نقشه کشی معماری مهارت فنی درجه 1 سه جلدی جلد اول جرجانیقابل استفاده :1.هنر استفاده معلمان وهنر جویان دانش آموزان هنرستانهای شاخه تحصیلی کاردانش2...

<p><br></p>

55,000 تومان

76,500 تومان 85,000 تومان

<p><br></p>

نقشه کشی معماری مهارت فنی درجه 1 سه جلدی جلد دوم

نقشه کشی معماری مهارت فنی درجه 1 سه جلدی جلد دومقابل استفاده :1.توانایی ترسیم تاسیسات الکتریکیومکانیکی2.توانایی ترسیم انواع طرحهای قوسی وگنبدی شکل ونق..

<p><br></p>

85,000 تومان 76,500 تومان

نقشه کشی معماری مهارت فنی درجه 1 سه جلدی جلد سوم اتوکد دوبعدی وسه بعدی

نقشه کشی معماری مهارت فنی درجه 1 سه جلدی جلد سوم اتوکد دوبعدی وسه بعدیقابل استفاده :1.هنر استفاده معلمان وهنر جویان دانش آموزان هنرستانهای شاخه تحصیلی..

<p><br></p>

15,000 تومان 13,500 تومان

نمايش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش