انتشارات دانش و فن


اجزاء ساحتمان و ساختمان سیاوش کباری انتشارات دانش و فن

 اجزاء  ساحتمان و ساختمان  سیاوش کباری انتشارات دانش و فن بخش اول :کلیات  ساختمان بخش دوم: پی کنیبخش سوم: ساختمان های آجری&nb..

<p><br></p>

75,000 تومان 67,500 تومان

10,000 تومان

<p><br></p>

<p><br></p>

10,000 تومان

49,500 تومان 55,000 تومان

<p><br></p>

دیتیل های ساختمانی سیاوش کباری انتشارات دانش و فن

کتاب دیتیل های ساختمانی انتشارات دانش و فنمجموعه کتاب های انتشارات دانش و فن با تخفیف ویژهفهرست مطالب کتاب دیتیل های ساختمانی سیاوش کباریفصل1-کارهای ب..

<p><br></p>

55,000 تومان 49,500 تومان

طراحی ماشین های الکتریکی حمید لسانی انتشارات دانش وفن

کتاب طراحی ماشین های الکتریکی تالیف حمید لسانیسر فصل های کتاب طراحی ماشین های الکتریکی نشر دانش و فن:فصل1:اصول ماشین های الکتریکیفصل2:مواد مهندسی..

<p><br></p>

320,000 تومان

ناموجود

طراحی معماری داخلی-مهارت فنی درجه 1 عذرا میرزایی انتشارات دانش و فن

کتاب طراحی معماری داخلی عذرا میرزایی انتشارات دانش و فنقابل استفاده:معلمان (مربیان) و هنرجویان (کارآموزان)، درس مهارتی طراح معماری داخلی هنرستان های ک..

<p><br></p>

150,000 تومان 135,000 تومان

63,000 تومان 70,000 تومان

<p><br></p>

مکانیک خاک حسن رحیمی انتشارات دانش و فن

مکانیک خاک حسن رحیمی انتشارات دانش و فنفهرستفصل1: کلیات_تعاریف سنگ وخاک وروابط حجمی و وزنیفصل2: دانه بندی خاکفصل3: خمیرایی خاکفصل4: ساختمان و تراکم خا..

<p><br></p>

70,000 تومان 63,000 تومان

نقشه کشی سازه ((مهارت فنی درجه 1))عبید اله جرجانی انتشارات دانش و فن

کتاب نقشه کشی سازه  ((مهارت فنی درجه 1))عبید اله جرجانی انتشارات دانش و فن نقشه کشی سازه شغلی است از حوزه مشاغل عمران و ساختمان  که این شغل ..

<p><br></p>

120,000 تومان

نقشه کشی عمومی ساختمان مهارت فنی درجه 2 به روش گام به گام عبید اله جرجانی انتشارات دانش و فن

کتاب نقشه کشی عمومی ساختمان مهارت فنی درجه 2 به روش گام به گام عبید اله جرجانی انتشارات دانش و فنفهرست مطالب کتاب نقشه کشی عمومی ساختمان :1-برش و نصب ..

<p><br></p>

380,000 تومان 360,000 تومان

نقشه کشی معماری (مهارت فنی درجه 1) جلد 1 عبیداله جرجانی انتشارات دانش و فن

کتاب نقشه کشی معماری (مهارت فنی درجه 1) جلد 1 عبیداله جرجانیکتاب حاضر برای افراد زیر قابل استفاده می باشد:هنرآموزان (معلمان) و هنرجویان (دانش آموزان) ..

<p><br></p>

90,000 تومان

نقشه کشی معماری مهارت فنی درجه 1 سه جلدی جلد دوم انتشارات دانش و فن

کتاب نقشه کشی معماری مهارت فنی درجه 1 سه جلدی جلد2 انتشارات دانش و فنقابل استفاده :1.توانایی ترسیم تاسیسات الکتریکیومکانیکی2.توانایی ترسیم انواع ..

<p><br></p>

150,000 تومان

نقشه کشی معماری مهارت فنی درجه 1 سه جلدی جلد سوم اتوکد دوبعدی وسه بعدی انتشارات دانش وفن

کتاب نقشه کشی معماری مهارت فنی درجه 1 سه جلدی جلد سوم اتوکد دوبعدی وسه بعدی انتشارات دانش وفنمجموعه کتاب های انتشارات دانش و فن با تخفیف ویژهقابل..

<p><br></p>

40,000 تومان

نمايش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش