انتشارات دانش اترک


25,200 تومان 28,000 تومان

<p><br></p>

تشریح کامل اصول ترمودینامیک جلد اول ویراست هفتم

تشریح کامل اصول ترمودینامیک جلد اول ویراست هفتمفصل2: برخی مفاهیم وتعاریففصل3: ویژگی های ماده خالصفصل4: کار وحرارتفصل5: قانون اول ترمودینامیکفصل6: تحلی..

<p><br></p>

28,000 تومان 25,200 تومان

تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک-ویراست هفتم زونتاگ و پورگناک با ترجمه ی رضا راجی قاسمی انتشارات دانش اترک

تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک-ویراست هفتم زونتاگ و پورگناک با ترجمه ی رضا راجی قاسمی انتشارات دانش اترکسرفصل ها:برخی مفاهیم و تعاریفویژگی های ماده..

<p><br></p>

28,000 تومان

نمايش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش