انتشارات دانشگاه یزد


اجزاء ساختمان جلیل شاهی انتشارات دانشگاه یزد

اجزاء ساختمان جلیل شاهی انتشارات دانشگاه یزد1: گود برداری و پی کنی 2: پی انواع پی3:دیوار ها 4:عایق کاری 5: قوس و طاق6: سقفها 7:بام..

<p><br></p>

43,000 تومان

بارگذاری ویرایش سوم آزیتا اسعدی انتشارات دانشگاه یزد

بارگذاری ویرایش سوم انتشارات دانشگاه یزدفهرست مطالب کتاب بارگذاری:فصل1:کلیاتفصل2: بارگذاری ثقلی بارهای مردهفصل3:بارگذاری ثقلی بارهای زندهفصل4:بارگذاری..

<p><br></p>

64,000 تومان

ناموجود

روش پژوهش،نگارش و ارائه در علوم مهندسی کامپیوتر جاستین زوبل انتشارات دانشگاه یزد

روش پژوهش،نگارش و ارائه در علوم مهندسی کامپیوتر انتشارات دانشگاه یزدفهرست مطالب کتاب روش پژوهش،نگارش و ارائه در علوم مهندسی کامپیوتر:فصل اول : مقدمهفص..

<p><br></p>

20,000 تومان

لیزر اصول وکاربردها جان ویلسون انتشارات دانشگاه یزد

لیزر اصول وکاربردها جان ویلسون انتشارات دانشگاه یزدفصل1: مبانی لیزرفصل2:چند نمونه از لیزرهای واقعیفصل3:خواص تابش لیرفصل4:کاربردهای علمی ومسافت سنجیفصل..

<p><br></p>

10,000 تومان

مقدمه ای بر نظریه محاسبات (جلد اول) مایکل سیپسر با ترجمه محمد حسن شیر علی شهرضا انتشارات دانشگاه یزد

مقدمه ای بر نظریه محاسبات (جلد اول) مایکل سیپسر با ترجمه محمد حسن شیر علی شهرضا انتشارات دانشگاه یزدکتاب پیش روی شما با نگاهی اجمالی به محدوده هایی از..

<p><br></p>

165,000 تومان

نقشه کشی صنعتی 2 جلد اول محمود مرجانی انتشارات دانشگاه یزد

نقشه کشی صنعتی 2 جلد اول محمود مرجانی انتشارات دانشگاه یزددر این کتاب کوشیده ایم تا مطالبی پیرامون هندسه ترسیمی، روش های بدست آوردن فصل مشترک و برخورد..

<p><br></p>

30,000 تومان 24,000 تومان

نقشه کشی صنعتی 2 جلد دوم محمود مرجانی انتشارات دانشگاه یزد

نقشه کشی صنعتی 2 جلد دوم محمود مرجانی انتشارات دانشگاه یزدفهرست مطالب کتاب نقشه کشی صنعتی 2 جلد دوم:طریقه رسم قطعات استانداردنقشه های مرکبمنحنی ه..

<p><br></p>

35,000 تومان 30,000 تومان

ناموجود

نقشه کشی صنعتی1 مهندس محمود مرجانی انتشارات دانشگاه یزد

نقشه کشی صنعتی1 مهندس محمود مرجانی انتشارات دانشگاه یزد فصل 1: رسم تصاویرفصل 2: تقسیم داره به چند قسمت مساوی و ...فصل 3:  پرسپکتیو با تصاویر مجسم..

<p><br></p>

12,000 تومان

نمايش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش